Outgoing | Sri Lanka | Travel and Tours | Města a kultura

Města a kultura

Travel and Tours

01. den – Colombo / Anuradhapura / Giritale
Přílet do Colomba, vyřízení vstupních formalit, přivítání na letišti a transfer  ke zříceninám starověkého města Anuradhapura. Archeologický průzkum potvrzuje, že k osídlení zde došlo už před rokem 500 př.n.l. Anuradhapura byla hlavním městem Srí Lanky 1400 let až do 10. století našeho letopočtu. Tedy do doby, kdy se většina západních zemí, kromě zemí kolem středozemního moře, vynořovala z pozdní doby kamenné. Ostrov byl jedním z hlavních obchodních center světa. Jeho ruiny jsou svým významem na druhém místě hned za mohutnými egyptskými pyramidami. Anuradhapura se pyšní nejstarším historicky doloženým stromem na světě – posvátným “Sri Maha Bodhiya” uctívaným již 2000 let. Jedná se o ficus religiosa a na ostrov jej přivezla z Indie jako mladý stromek Theri Sangamiththa, dcera císaře Ashoka, jako důkaz dobré vůle. Pod mateřským stromem v Indii dosáhl Buddha stavu osvícení. Poté pojedete do Giritale, kde se ubytujete v hotelu.
02. den – Giritale / Sigiriya / Dambulla / Giritale
Po snídani se vypravíte do Sigiriye, kde bude následovat výstup na 82 m vysokou kamennou pevnost Sigiriya vybudovanou králem Kashayapa v 5. století n.l. v obavě před svým bratrem, poté, co spáchal otcovraždu. První věcí, která člověka napadne při vyslovení jména Sigiriya, jsou 1500 let staré fenomenální fresky ”Nebeských panen”. Jsou to grafitové fresky na stěně s leštěnou vápennou glazurou, která se třpytí i po 1500 letech. Sigiriya znamená v překladu ”lví tlama”, protože původní schodiště na vrchol hory vedlo skrz otevřené čelisti sochy lva, která je nyní z části zničena. Symetricky navržená okrasná vodní zahrada se stále funkčními fontánami obklopující skálu je nejstarší zahradou v Asii. Část vodního příkopu, který obklopoval pevnost, se zachovala dodnes. Při zpáteční cestě navštívíte skalní klášter v Dambulle, kde si prohlédnete pět jeskyní s více jak 130 sochami a vyobrazeními Buddhy. Návrat do hotelu a nocleh.
03. den – Giritale / Polonnaruwa / Giritale
Po snídani pojedete do Polonnaruwy. Zde navštívíte starobylé ruiny a bývalé královské město Polonnaruwa, které zažilo největší doby rozkvětu v 11. - 13. století. Jednou z nejzajímavějších památek v Polonnaruwě je zavlažovací nádrž Parakrama Samudraya o ploše 24 km2 vybudovaná králem Parakramabahu. Nejvýznamnější a nejzachovalejší památkou Polonnaruwy je bezesporu Gal Vihare - kamenný chrám vytesaný do granitového balvanu a jeho 4 sochy znázorňují Buddhu v různých pozicích. Největší a zároveň nejuctívanější je 15 m socha ležícího Buddhy ve stavu osvícení. Dále si prohlédnete osmimetrovou sochu stojícího Buddhy, sochu Parakrama, královské paláce, audienční haly, Vata-da-ge, Thuparama, Rankoth Vehera, Kiri-Vehera, Lankathilaka a Tivanka Image House. Odpoledne návrat do hotelu, volno a nocleh.
04. den – Giritale
/ Matale / Aluvihara / Kandy
Snídaně a odhlášení se z hotelu. Po cestě do Kandy navštívíte zahradu s exotickým kořením a továrnu na výrobu batikovaných látek. Poté si prohlédnete chrám Aluvihara nacházející se severně od Matale asi 29 km od Kandy. Ve 2. století př. n.l. zde začaly být sepisovány posvátné knihy buddhismu Tipitaka. Věnovalo se tomu 500 zbožných buddhistických mnichů. Knihovna však byla zcela zničena v roce 1848 zároveň s velkou částí chrámového komplexu. Poté začali mniši Buddhovy rozpravy znovu horlivě opisovat z historických rukopisů dochovaných na palmových listech. V sinhálském jazyce bylo zaznamenáno 550 příběhů z Buddhova života. První ze tří košů (Tipitaka v jazyce pálí = tři koše) byl dokončen v roce 1982. Zdejší skalní jeskyně byly vytvořeny v průběhu let z balvanů, které se sesunuly po svazích přilehlých hor. Na stěnách jeskyní se dochovaly různé malby, v jedné je třeba vyobrazeno peklo s hříšníky. Večerní návštěva vyhlášené buddhistické svatyně Dalada Maligawa (neboli Chrám Buddhova zubu), kde je uchovávaná významná buddhistická relikvie - posvátný Buddhův zub. Dále jsou zde uloženy starodávné rukopisy (Ola leaf manuscripts) nedocenitelné hodnoty a další poklady, jako miniaturní Buddha vybroušený z jednoho kusu smaragdu, či Buddha vybroušený z křišťálového monolitu. Návrat do hotelu a nocleh.
05. den – Kandy / Pinnewala / Peradeniya / Kandy
Snídaně a odhlášení se z hotelu. Vydáte se do Pinnewaly, kde navštívíte sloní sirotčinec založený v roce 1975. Návštěvníci si mohou sami vyzkoušet krmení sloních mláďat z láhve. Zajímavou podívanou nabízí koupání a skotačení mláďat spolu s dospělými slony v řece Mahaweli. Poté se přesunete do Peradeniyi, kde si prohlédnete Královské botanické zahrady rozprostírající se na 147 akrech. Zahrady byly založeny králi z Kandy již roce 1374, v roce 1816 byly přebudovány Brity na kávové a skořicové plantáže. Dnes nabízejí k vidění více jak 5000 druhů exotických rostlin z celého světa. Za shlédnutí stojí i pavilón s orchidejemi. Následovat bude návštěva chrámu Gadaladeniya Vihara nacházejícího se necelých 5 km od botanických zahrad. Tento kamenný chrám z roku 1344 stojí na kopci a vévodí mu Buddha shlížející dolů na rýžové hrnce, kde se po staletí shromažďovaly potravinové oběti. Na dubových dveřích starých 638 let se dochovaly původní malby. V bezprostřední blízkosti leží vesnice Kiriwavula s tradiční dílnou vyrábějící umělecké předměty z mosazi. Pracuje se zde metodou voskového odlévání. Hotové výrobky jsou k vidění v malé výstavní síni. Rovněž se zde z pravého křišťálu vyrábějí čočky do brýlí. Asi 4 km jižně od Gadaladeniya se nachází chrám Lankatilaka Vihara. Byl dokončen stejně jako chrám Gadaladeniya v roce 1344, ale postaven je v tradičnějším sinhálském stylu. Je situován na vrcholu šedého skalního útesu vypínajícího se uprostřed bujné zeleně a plným právem nese název „The beauty spot on Lanka‘s brow“. Součástí svatyně je socha Buddhy postavená z omítaných cihel a dále sochy ochránců božstva ostrova. Na zdech jsou v jazyce páli nápisy věnované umělcům, kteří se podíleli na výzdobě chrámu. Na úpatí skály, na níž chrám stojí, mají dřevořezbáři své dílny i dnes. Necelé 2 km odtud, kam dojedeme nebo se projdeme pěšky, se nachází chrám Embekke Davala. Pochází z období krále Wikrama Bahu II (1371 n.l.). Chrám je zasvěcen Bohu Kataragama. Je proslulý především nádherným dřevěným interiérem svědčícím o umění místních dřevořezbářů. Dřevěný strop je podepřen sloupy bohatě zdobenými řezbářskými výtvory. Najdeme zde labutě, dvojhlavé orly, lvy, zápasníky, vojáky, tančící dívky, muzikanty, květy a spousty dalších výjevů. Vzácnou památkou jsou dveře ze santálového dřeva a dřevěná nosítka používaná králem Rajasinghe II. Návrat do hotelu v Kandy a nocleh.
06. den – Kandy
Snídaně v hotelu, poté bude následovat prohlídka Kandy, historické metropole a hlavního města Srí Lanky od roku 1590 po dobu 225 let. Prohlédnete si místní tržiště, centrum uměleckých řemesel a muzeum s drahokamy. Odpoledne budete mít volno na individuální prohlídku města, kterou je možné spojit s nákupy suvenýrů. Večer půjdete na představení s tradičními barvitými tanci. Návrat do hotelu a nocleh.
07. den – Kandy / Nuwara Eliya
Snídaně, odhlášení se z hotelu a odjezd do Nuwary Eliyi, která byla v době kolonizace oblíbeným letoviskem Britů. Zdejší domy a zahrady připomínají britský venkov. Chladné klima centrálního pohoří je ideální pro pěstování nejlepšího čaje na světě. Prohlédnete si čajovníkové plantáže a navštívíte továrnu na zpracování čaje, kde můžete ochutnat vynikající čajovou směs - Golden Brew. Nuwara Eliya má jedno z nejlepších golfových hřišť v Asii jako dědictví po britské nadvládě. Tím je také jezero Gregory, kde si můžete zalovit pstruhy nebo se projet na lodi. Zdejší pramenitá voda se používá při výrobě známého a dobrého piva, které již získalo několik mezinárodních ocenění. Fakultativně si můžete prohlédnout pivovar a ochutnat toto silné pivo. Příjezd do hotelu, ubytování a volno na večerní nákupy, nocleh v hotelu.
08. den – Nuwara Eliya / Galle / Induruwa
Snídaně a odhlášení se z hotelu. Pojedete na jih do přístavního města Galle vzbuzujícího romantické asociace, zejména pokud připlouváte ke Srí Lance z jihu. Město má strategickou polohu na jedné z hlavních oceánských tras a může se pochlubit přírodním přístavem a vnitřním přístavem chráněným poloostrovem, na němž Portugalci vybudovali pevnost, kterou později rozšířili Holanďané (1663). Dnes je město pověstné zejména ručně vyráběnou krajkou a šperky z ebenového dřeva a želvoviny. Cestou můžete fakultativně navštívit umělou želví líheň. Odpoledne dojedete do Induruwy, kde se ubytujete na pláži v hotelu "All Inclusive". Nocleh v hotelu.
09. den – Induruwa
Snídaně v hotelu, volno na pláži, fakultativně je možno využít vodní sporty či potápění, nocleh v hotelu "All Inclusive".
10. den – Induruwa
Snídaně v hotelu, volno na pláži, fakultativně plavba po řece Madu, nocleh v hotelu "All Inclusive".
11. den – Induruwa
Snídaně v hotelu, volno na pláži, fakultativně je možno využít vodní sporty či potápění, nocleh v hotelu "All Inclusive".
12. den – Induruwa / Colombo
Snídaně a odhlášení se z hotelu. Poté se vydáte zpět do Colomba. Při okružní jízdě si prohlédnete město, kde uvidíte rušnou obchodní zónou a luxusní čtvrtí Cinnamon Gardens. Prohlédnete si koloniální budovy bývalého britského administrativního centra a vojenské základny. Zastavíte se ve čtvrti Pettah s nezapomenutelnou atmosférou a rušnými bazary a tržišti, kde se také nachází hinduistické chrámy a nejstarší holandský kostel v Colombu Wolfendhal z roku 1749. Za shlédnutí stojí i historická muslimská mešita Dawatagaha a Bandaranaike Memorial International Conference Hall - rozsáhlý historický komplex, kde se konají mezinárodní konference, semináře, výstavy a další významné akce. Po případných posledních nákupech se přesunete na letiště v Colombu.

Cena dle kvality ubytování

2* / 3*

3* / 4*

4* / 5*

Cena za osobu v USD od

476,00

526,00

646,00

Cena zahrnuje: přivítání na letišti, ubytování ve dvoulůžkových pokojích se snídaní, čtyři noci ubytování "All Inclusive", transfery klimatizovaným autem / mikrobusem s anglicky mluvícím řidičem / průvodcem, program a výlety dle itineráře, vstupy dle itineráře.

Cena nezahrnuje: pojištění, mezinárodní letenku, letištní taxy (budou účtovány dle aktuální výše), obědy a večeře, nápoje, fakultativní výlety, útratu a vstupy při volném programu (i když bude s asistencí průvodce), spropitné, poplatky za kamery a video, hotelové účty za telefon a všechny další osobní výlohy a náklady, které nejsou uvedeny v položce „cena zahrnuje“.