Výjezdová turistika | Srí Lanka | Itinerá?e a programy | Golf – informace

Golf – informace

Itinerá?e a programy

Hrá?i golfu naleznou na Srí Lance ideální a p?ekrásné prost?edí, kde mohou relaxovat a hrát golf na h?i?tích sv?tové úrovn?. Vzhledem k na?í specializaci a vysoké kvalit? poskytovaných slu?eb se nejedná o standardní zájezdy, ale o cesty p?ipravované na zakázku a ?ité na míru konkrétním zákazník?m. Ní?e naleznete na?e základní ceny ubytování v r?zných ?ástech Srí Lanky v golfových resortech + základní green fees, individuálním cestovatel?m rádi pom??eme zajistit ubytování, letenku a transfery dle jejich p?ání. Na míst? také m??eme zajistit r?zné fakultativní výlety nebo slu?by pr?vodce. Bli??í informace o h?i?tích a podmínkách vám rádi za?leme na vy?ádání.

Ní?e naleznete informace pro individuální turisty, pro konkrétní nabídku itinerá?? cest klikn?te na odkazy vlevo.

Hotel Trans Asia
Hotel se nalézá v obchodním centru Colomba blízko plá?e a nákupní zóny s restauracemi a bary. Hotel poskytuje luxusní ubytování v 305 klimatizovaných pokojích, které jsou pln? vybaveny a spl?ují ty nejvy??í nároky klient?. V hotelu je klient?m k dispozici 6 restaurací a bar?. Blízko  hotelu se nalézá 18 jamkové golfové h?i?t? a casino.

Hotel Topaz
Hotel se nachází 118 km od Colomba na samém vrcholu kopce s nádherným výhledem na ostatní poho?í Hantana, Hunas Giriya a Matale. Ubytování je poskytováno v 75 pln? vybavených pokojích. Klient?m je dále k dispozici restaurace a no?ní klub na st?e?e hotelu s bazénem a barem. K dispozici je dále venkovní bazén, tenisový kurt a mnoho dal?ího.

Hotel Windsor

Hotel se nalézá 180 km od Colomba na úpatí Nuvara Eliya. Elegantní t?ípatrová budova s výhledem na m?sto poskytuje v?e, co o?ekává náro?ná klientela. Hotel poskytuje ubytování v 53 pln? vybavených luxusních pokojích. Klient?m je dále k dispozici bar, restaurace a kavárna. Blízko hotelu se nachází 18 jamkové golfové h?i?t? a jezero s mo?ností ryba?ení.

M?sto, Hotel, Kategorie     1/1     1/2
Colombo, Trans Asia, 5*    66,00   36,00
Kandy, Hotel Topaz, 4*     39,60   24,00
Nuwara Eliya, Windsor, 4*  37,20   20,00

Ceny jsou uvedené v USD a jsou platné pro minimáln? 2 spole?n? cestující osoby. Cena je uvedena za 1 osobu a noc se snídaní. Vysv?tlivky: 1/1 – jednol??kový pokoj, 1/2 – dvoul??kový pokoj.

Green Fees (cena za 1 den) Po-Pá   So-Ne
Colombo, Royal Golf Club   26,00   36,00
Kandy, Victoria Golf Club  28,00   34,00
Nuwara Eliya, NE Golf Club 25,00   30,00

Ceny jsou uvedené v USD. Cena je uvedena za 1 osobu 1 den. Ostatní ceny a poplatky v?etn? speciálních týdenních cen Vám za?leme na vy?ádání.

Transfery z/na leti?t?    Za 1 transfer
Colombo – 1-2 osoby           15,00
Colombo – 3-6 osob             6,00
Kandy – 1-2 osoby             27,00
Kandy – 3-6 osob              21,00
Nuwara Eliya – 1-2 osoby      30,00
Nuwara Eliya – 3-6 osob       21,00


Ceny jsou uvedené v USD. Cena je uvedena na osobu za 1 transfer klimatizovaným automobilem a zahrnuje anglicky mluvícího ?idi?e.

Pro orienta?ní ceny letenek klikn?te na odkaz v záhlaví této stránky.