Výjezdová turistika | Srí Lanka | Itinerá?e a programy | Letenky a ubytování

Letenky a ubytování

Itinerá?e a programy

Z ní?e uvedené základní nabídky získáte p?edstavu o cenách v destinaci a m??ete si tak sestavit libovolný itinerá?. Individuálním cestovatel?m rádi pom??eme zajistit ubytování, letenku, vízum, transfery a dal?í slu?by dle jejich p?ání. Na míst? také m??eme zajistit r?zné fakultativní výlety, místní letenky, slu?by pr?vodce, p?j?ení auta apod. Ní?e uvedené ceny jsou pouze orienta?ní a jsou platné pro standardní individuální klientelu. Studentské ceny, skupinové ceny a podrobné informace vám rádi za?leme na vy?ádání.

Letenky

Uvedené ceny letenek p?edstavují nejlep?í a nejlevn?j?í mo?nosti jak se dostat letecky do destinace. Ceny jsou platné pro odlety z Prahy, na vy?ádání vám sd?líme ceny pro odlety z Vídn?, Mnichova nebo Frankfurtu. Na míst? vám rádi zajistíme i místní p?elety, jak se standardními leteckými spole?nostmi, tak i s místními nízkonákladovými spole?nostmi – vyu?ijte této jedine?né nabídky a objevte krásy Srí Lanky. Uvedené ceny jsou orienta?ní a mohou se v pr?b?hu roku m?nit, mohou se objevit i speciální nabídky nebo sezónní slevy. Ceny v?dy závisí na aktuálním stavu volných linek a termínu odletu. Pro on-line rezervace letenek klikn?te zde. Pro aktuální ceny letenek, vý?i leti?tních tax, speciální nabídky a ceny nízkonákladových spole?ností kontaktujte na?i kancelá?.

Colombo
od 16 990 CZK + leti?tní taxy (Kuwait Airways p?es Frankfurt a Kuwait)
od 18 860 CZK + leti?tní taxy (Thai Airways p?es Frankfurt a Bangkok)
od 20 330 CZK + leti?tní taxy (Martinair Holland p?es Amsterdam)
od 20 330 CZK + leti?tní taxy (Qatar Airways p?es Frankfurt a Katar)
od 22 447 CZK + leti?tní taxy (KLM p?es Amsterdam)

Ubytování

Ní?e naleznete na?e základní ceny ubytování v nejnav?t?vovan?j?ích ?ástech zem? s garantovanou jednotnou cenou za ka?dou noc pobytu dle kategorie ubytování. Ubytování m??ete také rezervovat on-line po kliknutí zde. Pro bli??í informace o konkrétních hotelech v na?í nabídce klikn?te vlevo na název hotelu nebo kontaktujte na?i kancelá? nebo nav?tivte www.ubytovani.on-internet.cz.

Hotely 2 * * - seznam m?st         Hotely 3 * * * - seznam m?st
Colombo                            Colombo
Polonnaruwa / Giritale             Polonnaruwa / Giritale
Kandy                              Kandy
Nuwara Eliya                       Nuwara Eliya
Hambantota                         Hambantota
Koggala                            Induruwa
                                   Nelaweli

Pokoj       1/1    1/2    1/3      Pokoj       1/1    1/2    1/3
Snídan?    43,20  25,20  20,00     Snídan?    50,40  28,80  24,80
Polopenze  60,00  36,00  45,60     Polopenze  66,00  40,20  34,00
Plná penze 69,60  47,40  44,00     Plná penze 75,60  54,00  46,00

Ceny jsou uvedené v USD a jsou platné pro minimáln? 2 spole?n? cestující osoby. Cena je uvedena za 1 osobu a noc se stravováním dle va?eho výb?ru. Vysv?tlivky: 1/1 – jednol??kový pokoj, 1/2 – dvoul??kový pokoj, 1/3 – t?íl??kový pokoj. P?íplatek za Št?drove?erní menu - 18,00 USD, Silvestrovské menu - 24,00 USD.

Transfery

Transfery z/na leti?t?             Cena na osobu a jeden transfer
Colombo – 1-2 osoby                15,00
Colombo – 3-6 osob                  6,00


Ceny jsou uvedené v USD. Cena je uvedena za 1 transfer klimatizovaným automobilem a zahrnuje anglicky mluvícího ?idi?e.

Vyp?j?ení automobilu

Rádi vám zajistíme vyp?j?ení automobilu nebo motocyklu, rezervovat m??ete také online.