Výjezdová turistika | Mexiko | Historie | Koloniální období

Koloniální období

Historie

Přesně tři století, 1521 – 1821, trvalo panství Španělska v Mexiku. Král Ferdinand vydal příkaz, aby města v Mexiku byla stavěna do šachovnice, aby byla snadněji kontrolovatelná. Všude vznikaly města podle stejného vzoru – kolem centrálního náměstí, které sloužilo také k přehlídkám armády, byly postaveny kostel, vládní palác a správní budova. Harmonicky proporcionální stavby, malebné vnitřní dvory, arkády a nádherně zdobené kostely vyjadřují obraz šarmantních koloniálních měst ještě dnes.
V 16. Století vyrostlo v Mexiku množství velkých klášterů. Architektura františkánských klášterů a kostelů je charakteristická prostotou a strohostí stylu. Naproti tomu připoutává pozornost nádhera a okázalost dominikánských chrámů.
Církevní sochařství a malířství koloniálního období si zachovaly ráz španělského umění. Řada soch a obrazů byla do Mexika dopravena ze Španělska. V 17. a 18. století nastupuje baroko. Mexická barokní výzdoba, ať už kamenická na fasádách nebo štuková či dřevěná ve vnitřních prostorách, je nesmírně bohatá. Na stavbě kostelů se značnou mírou podíleli indiánští umělci. Prvky jejich tradic, smíšené se španělskými tradicemi, daly dekoru mexického baroka svůj výrazný charakter. Z umění stříbrotepců se vyvinul platereskní styl, který vyvolal filigránskou (jemně provedenou, titěrnou) výzdobu fasád a oltářních stěn. Ještě více kypící se staly výzdoby v 18. století. Churriguerské baroko, pojmenované po španělském staviteli José de Churriguerovi (1665-1725), který nebyl nikdy v Mexiku, našlo umělecký výraz v ornamentice květin, spirálových sloupků a úponků. Malby, zdobící oltáře v 16. a 17. století, vystřídala v 18. století sochařská díla. Církevní malba stále více upadá, začíná však vzkvétat portrétní umění a krajinomalba.
Dějiny literatury koloniálního období začaly spálením kodexu a listin Aztéků a Mayů, aby byly zničeny všechny pohanské dokumenty. Kuriózně potom to byli misionáři, kteří dali podnět ke psaní historie. Fray Bernardino de Sahagún (asi 1500-1590) přispěl k záchraně aztéckých tradic, Diego de Landa (1524-1579), zodpovědný za autodafé v roce 1562, které přežily jen čtyři mayské kodexy, které se později dostaly do evropských muzeí, umožnil svou “Zprávou z Yucatánu” pohled do všedního dne Mayů.
V 17. stol. byla uvolněna přísná cenzura inkvizice a literáti se mohli věnovat poezii, divadelním hrám a filozofii.
Renomovanou se stala Sor Juana Inés de la Cruz (1648-1695), která je první mexickou básnířkou. Přestrojila se za chlapce, aby získala školní vzdělání, ve 13 letech se stala dvorní dámou ve 20 letech odešla do kláštera, aby se mohla věnovat studiu a básnickému umění.