Výjezdová turistika | Mexiko | Historie | Kultura Olméků

Kultura Olméků

Historie

Srdce země Olméků (1200 - 300 před n.l.) se nacházelo v tropických lesích a mokřinách v místě dnešních států Veracruz a Tabasco. Původ olmécké kultury zůstává utajený, ale pravděpodobně se zrodila v zemědělských osadách v úrodných říčních údolích. Asi od roku 1200 před n.l. Olmékové budovali významná obřadní střediska. Nejstarším známých olméckým centrem je San Lorenzo, které stálo na plošině vysoké asi 50 m a dlouhé kolem 1200 m. Na vrcholu plošiny stál ceremoniální komplex s hliněnými plošinami, které vymezovaly nádvoří, hřiště pro posvátnou míčovou hru a nádrže pro rituální koupele. Do nádrží proudila voda kanály z čediče zakrytých víky. Kolem zbytků obdélníkového dvorce je asi 200 hliněných pahorků, na nichž se stavěly domy. Větší pahorky rozmístěné nedaleko mohly sloužit jako základy chrámů.
Plastiky ze San Lorenza obsahují stély, reliéfy, sloupy a osm obřích hlav vládců, vysokých až 2,8 m. Každá z nich má pokrývku připomínající přilbu, kterou používali hráči míčových her. Jsou tu i oltáře (nebo trůny) - ploché bazaltové bloky vážící kolem 40 tun, zdobené rytinami vládců a nesoucí mláďata mytické bytosti muže - jaguára. Okolo roku 900 před n.l. bylo San Lorenzo násilně zničeno a jeho význam převzalo místo známé dnes pod názvem La Venta.
La Venta se skládá z řady hliněných pahorků a valů, které byly vybudovány na nízkém ostrově v močálech dnešního mexického státu Tabasco. Největším pahorkem je tzv. Velká pyramida, vysoká 30 m a v základech měřící kolem 130 m. Na její severní straně leží řada nižších pahorků a nádvoří. Pod některými pahorky byla nalezena pohřebiště bohatě vybavená pohřebními předměty (nefritové, granitové a serpentinové sekerky, sošky, náhrdelníky, zrcadla z leštěného pyritu). Nejpozoruhodnější jsou tři mozaikové dlažby, každá vytvořená ze 485 serpentinových kvádrů, které zobrazují tvář posvátného jaguára.
La Venta byla zničena kolem roku 400 př.n.l. a i zde byly stavby úmyslně těžce poškozeny. Co vedlo ke zkáze La Venty, zůstává dodnes tajemstvím. Většina památek byla přemístěna do archeologického parku ve Villahermose, hlavním městě Tabasca. Vedle obrovských kamenných hlav, které snad představovaly jednotlivé vládce, znázorňuje většina olméckých soch tvory žijící v tropických lesích a na pobřeží (jaguár, had, kajman, harpyje, žralok). Nejhrozivěji působí skulptury představující napůl lidskou bytost, napůl zvíře. Člověk - jaguár má většinou podobu strašlivého dítěte s ostrými tesáky a zlýma očima.