Výjezdová turistika | Mexiko | Historie | Tulum

Tulum

Historie

027.jpg (14310 bytes)Tulum se od jiných mayských měst liší tím, že leží přímo u moře a že je obehnán hradbami. Mohutné hradby daly této neobvyklé mayské pobřežní pevnosti dnešní název (tulum znamená v mayském jazyku opevnění). Hradby chrání pevnost ze tří stran, delší strana měří asi 350 m, boční strany mají kolem 150 m, hradby jsou místy až 6 m široké a 3 až 4 m vysoké. Směrem k moři hradba není – Palác (El Castillo) stojí na okraji vysoké pobřežní skály. Z doby objevování a kolonizace Ameriky se zachovala jediná zpráva o Tulumu – pevnost byla spatřena v roce 1518 z jedné španělské proplouvající lodi. Další písemná zpráva pochází až z roku 1840.
Podobně jako v Chichén Itzá je v Tulumu vidět toltécký vliv, jako sloupy ve tvaru opeřených hadů nebo nástěnné malby. Budovy byly postaveny po obou stranách hlavní třídy, která procházela napříč městem od brány na jižní straně k bráně na severní straně. Ze staveb se zachoval kamenný chrám a čtyři paláce.
Nejvýstavnější je Palác postavený na nejvyšším místě vysokého břehu. Vchod do svatyně střeží dva sloupy v podobě opeřených hadů. Vnější stěny svatyně mají tři výklenky, v prostředním byla umístěna socha Klesajícího boha. Tomuto bohu je zasvěcen i další chrám v Tulumu – dvoupatrový Chrám klesajícího boha. Čelní stěnu chrámu zdobily fresky (dvouhlaví hadi, bohové deště a kukuřice). Nástěnné malby zdobí také Chrám fresek, k němuž bylo podobně jako k hlavnímu paláci později přistaveno další patro. Mezi další stavby patří Chrám větru a Chrám moře. Ve dvou rozích hradeb jsou strážní věže.