Výjezdová turistika | Mexiko | Historie | Říše Aztéků

Říše Aztéků

Historie

Kočovný kmen Aztéků se v roce 1345 usadil na bažinatých ostrůvcích poblíž západního břehu jezera Texcoco. Kmenová věštba jim předpovídala, že jednou vybudují velké město tam, kde orel držící hada usedne na opuncii. Aztékové věřili, že tímto místem jsou právě tyto ostrovy. Založili osadu, kterou nazvali Tenochtitlán, což znamená 2 Místo, kde roste opuncie2 . Před rokem 1500 ovládali Aztékové říši, kde žilo asi 10 milionů lidí a která se rozkládala od pobřeží Atlantiku k pobřeží Pacifiku a od Mexického údolí až po Guatemalu.
Tenochtitlán se stal bohatým a mocným městem, kde před příchodem Španělů žilo přes půl milionu lidí. Aztékové vytvořili stát s vojenským režimem a velkou, dobře vyzbrojenou armádou, usilující o získávání území a poplatků. Do Tenochtitlánu se posílalo zlato, bavlna, tyrkys, peří, vonné látky a jídlo. Nejdůležitějším poplatkem (tributem), který Aztékové vymáhali od podrobených národů, byl ohromný počet lidských bytostí určených k obětování v hlavním městě. Hlavním důvodem aztéckého militarismu byla každodenní potřeba obětí pro slunečního boha Vitzilipochtliho, kterého stejně jako toltéckého boha Tezcatlipocu bylo nutno živit krví a tak zabránit zániku světa. Obětovanému, který byl natažen na kámen umístěný před chrámem zmíněného boha, se většinou vyřízlo srdce. Množství obětovaných bylo strašné – během čtyřdenních oslav konaných u příležitosti rozšíření Velkého chrámu v Tenochtitlánu zahynulo na 20 tisíc vězňů. Jejich srdce byla obětována bohům a těla svržena pod strmé schody pyramid. Tyto lidské oběti se asi staly jedním z důvodů, které v myslích tehdejších dobyvatelů ospravedlňovaly jejich nelítostný postup vůči Aztékům jakožto pohanským barbarům.
Když do říše Aztéků dorazili v roce 1519 Španělé, domníval se aztécký vladce Moctezuma II., že bledí cizinci s vousy a jejich vůdce Cortés jsou Quetzalcoatl a jeho přívrženci, kteří se vrátili v roce určeném věštbou. Během dvou let pak aztécká říše zanikla v důsledku vpádu vetřelců, ztráty loajality domorodých podmaněných kmenů a nemocí. Moctezumu II., kterého dříve Aztékové uctívali jako boha, vlastní lid pro nerozhodnost, zbabělost a spolupráci s dobyvateli 30. července 1520 ukamenoval.
Město Tenochtitlán bylo Cortésovými vojáky úplně zničeno. Nepatrné zbytky jsou při vstupu do metra pod Zócalem v Mexiku D.F. Model jezerního města Tenochtitlán v válcovým chrámem Quetzalcoatla, velkou dvojitou chrámovou pyramidou zasvěcenou bohovi lebek obětí (tzompantli), míčovým hřiště, a dalšími stavbami je možno vidět např. na náměstí před vstupem do archeologického areálu Templo Mayor, v muzeu Templo Mayor, před vstupem do metra na Zócalu nebo v Národním archeologickém muzeu.