Výjezdová turistika | Mexiko | Historie | Uxmal

Uxmal

Historie

025.jpg (11601 bytes)Uxmal je asi nejstarší mayské kultovní místo na severozápadě mexického poloostrova Yucatánu, v oblasti mazývané Puuc (doslova Země nízkých pahorků). Uxmal, jak napovídá jeho indiánské jméno Ox-mal (tj. třikrát založené), byl vystavěn třikrát, naposled mexicko-toltéckými Xiumi koncem 10. stol. n.l. Impozantní stavební díla kultovního centra Uxmalu, založeného pravděpodobně v 6, stol.n.l., četné do kamene vytesané písmové znaky, umělecká výzdoba stěn a svědectví o matematických a astronomických vědomostech Mayů ukazují na jejich vysokou kulturu. Záhadný je konec tohoto kultovního místa, které jako jiná mayská centra, bylo kolem roku 1000 n.l. svými obyvateli opuštěno. Později se tu usídlili Toltékové, kteří přišli ze severu, místo však bylo kolem roku 1450 definitivně opuštěno.
Kultovní stavby Uxmalu přečnívá 28 metrů vysoká Kouzelníkova pyramida (Věštecká pyramida). Podle legendy postavil tuto stavbu hrbatý kouzelník trpasličího vzrůstu za pouhé tři noci. Ve skutečnosti vznikla tato pyramida, která se od jiných staromexických pyramid liší svým oválným půdorysem, v období asi 6.-9. stol. n.l., a to v pěti stavebních fázích. Obsahuje pět chrámů, které se všechny dochovaly. Velmi strmé schodiště vede na plošinu s pátým, nejmladším chrámem. Pod ním jsou další tři chrámy. Pod schodištěm na jižní straně pyramidy je průchod, za nímž je nejstarší chrám. Četné masky boha dešťů Chaca, především na západním z obou schodišť, ukazují na to, že Věštecká pyramidy byla svatyní tohoto boha.
Typické znaky mayské architektury na severu Yucatánu má Palác guvernérů (Palác králů), který byl postaven na umělém pahorku vysokém 12 m, dlouhém asi 200 m a širokém 170 m a je považován za mistrovské dílo staromexického stavebního umění, možná nejkrásnější stavba předkolumbovské Ameriky v puuckém stylu. Na pahorek lze vystoupit jen ze západní strany. Vlastní palác je 98 m dlouhý, 12 m široký a přes 8 m vysoký a má celkem 24 místností. Gigantická mozaiková fasáda Paláce guvernérů, který byl asi administrativním centrem uxmalského státu v období Xiuů, se skládá z více než 20 000 dokonale opracovaných kamenných bloků s překrásnými reliéfy. Hlavním motivem reliéfů je bůh deště a plodnosti Chac.
Před Palácem guvernérů je nízký čtvercový kamenný oltář, na kterém jsou trosky z kamenného trůnu znázorňující dvouhlavého jaguára. Severozápadně od Paláce guvernérů je Palác želv, menší obdélníková dobře zachovalá budova, kterou zdobí kamenné želvy. Jihozápadně od Paláce guvernérů stojí tzv. Velká pyramida, která je odkrytá a přístupná jen z jedné strany. Z plošiny jsou na této pyramidě vidět ruiny, nazývané Holubník.
Severně od Velké pyramidy jsou zbytky rituálního míčového hřiště (dlouhé 54 m, široké 10 m).
Ještě dále na sever od Velké pyramidy, na západní straně Věštecké pyramidy, je Klášter jeptišek. Komplex budov pojmenovaný Španěly jako Klášter jeptišek připomíná uspořádání evropských klášterů: skupina čtyř staveb je umístěna kolem prostorného vnitřního dvora. Jednotlivé budovy jsou postaveny v různých úrovních, snad aby tím byla naznačena hierarchie. Klášter jeptišek byl asi příbytkem mayských kněží a možná i kněžek. Zde pravděpodobně žili uzavření v celách, odtud vycházeli k obřadům ve svatyních Věštecké pyramidy. Komplex mohl být užíván také jako vládní palác nebo škola kněží. Fasády Kláštera jeptišek jsou bohatě zdobeny kamennými mozaikami představujícími boha Chaca, lidské bytosti, ptáky a hady.
Puucký styl v Uxmalu je ovlivněn cheneskou architekturou, zejména na západní fasádě Věštecké pyramidy. Cheneský styl pochází z mayské oblasti Campeche a západní části Quinty Roo, tj. jižně od oblasti Puuc (většinou zničené, jako Chenes, Nucucích, Bolonchen). V oblasti Puuc cheneská architektura ovlivnila zejména město Kabah, vzdálené 14 km od Uxmalu (Palác masek, Kamenný oblouk s rozpětím 4,5 m).