Výjezdová turistika | Mexiko | Nejnavštěvovanější místa | México D.F. | Severovýchodní směr

Severovýchodní směr

México D.F.

Severovýchodně od středu města je náměstí třech kultur Plaza de las Tres Culturas. V letech 1962-66 zde byly odkryty základové zdi aztéckých pyramid, chrámů a schodišť. Na těchto ruinách byl zřízen v roce 1609 františkánský kostel Santiago Tlatelco v dnešní podobě na místě jedné kaple postavené 1535. Vedle kostela je klášterní budova s křížovou chodbou. Moderní budova mexického ministerstva zahraničí a výškové budovy velkého bytového komplexu rámují náměstí jako prvky kultury budoucnosti. Západní konec sídliště se vyznačuje výškovou trojúhelníkovou budovou, v jejímž štítu jsou zvony. Budova slouží pro administrativní účely.
Dopravní tepna Paseo de la Reforma pokračuje dále na sever a po 3,5 km dosahuje náměstí před starou a novou bazilikou Basilica de Nuestra Seňora de Guadalupe (stanice metra). Starý barokní kostel musel být kvůli klesajícím základům uzavřen. Vedle něho byla v roce 1976 vysvěcena novostavba z betonu a skla podle návrhů architekta Pedra Ramíreze Vásqueze (mj. spoluautor návrhu archeologického muzea). Interiér moderního kostela se podobá amfiteátru. Na čelní stěně je na čestném místě ve skleněné vitríně se zlatým rámem velmi uctívaný obraz Panny Marie Guadalupské. Poblíž staré baziliky byla v roce 1777 postavena kaple Capilla del Pocito se studní (voda ze studny je považována za svatou). Nad náměstím a kostely se zvedá pahorek s kaplí Capilla de Tepeyac, místo, kde se v roce 1531 jednomu pokřtěnému Indiánovi zjevila Panna Maria.
Na severovýchodním okraji hlavního města je vesnice San Bartolo, kde stojí pyramida Tenayuca (2 hadí pyramida2 ) ze 13. stol., na níž kdysi stál dvojitý chrám. Má základ 62 x 56 m a výšku 19 m. Ze tří stran je na kamenné lavici vytesáno 138 hadů. Dobře je vidět šest přestaveb, prováděných v 52-ročním cyklu. Asi 3 km severně ve vesnici Santa Cecilia je malá čtyřstupňová pyramida s restaurovaným dvojitým chrámem. Ve starém domě vedle pyramidy je malé archeologické muzeum.