Výjezdová turistika | Myanmar | Itineráře a programy | Okruh – 8 dní

Okruh – 8 dní

Itineráře a programy

Yangon – Bagan – Salay – Popa – Mandalay – Heho – Yangon (8 dní / 7 nocí)

01. den Yangon
Vítáme vás ve městě zahrad. Buď ranní nebo odpolední přílet na mezinárodní letiště v Yangonu. Poté přejezd do hotelu. Zde bychom vám rádi poskytli dostatečný čas na odpočinek, který vám může po dlouhém únavném letu přijít vhod. Prohlídka Yangonu je proto plánována na celý den před odletem, takže si ji můžete náležitě vychutnat.
02. den – Yangon / Bagan
Po snídani transfer na letiště a odlet do Baganu, oblastí s více jak 2000 chrámy na 40 km2. Po příletu po cestě do hotelu návštěva pagody Shwezigon, dále pak chrámu Wetkyi-in Gubyaukkyi s nástěnnými malbami, ubytování v hotelu. Oběd v místní restauraci. Odpoledne návštěva manufaktury na výrobu lakovaných řemeslných výrobků, dále pak chrámu Manuha s obrovským Budhou a výjevy z královského vězení, chrám Nanpaya s vynikajícími kamennými plastikami. Večer návštěva chrámu Ananda, který svou dispozicí připomíná řecký kříž, večeře v místní restauraci, návrat do hotelu, nocleh.
03. den – Bagan / Salay / Popa / Bagan
Po snídani transfer do Salaye, po cestě zastávka na farmě Toddy s ukázkou sběru šťávy na výrobu palmového vína, melasy a oleje. Příjezd do Salaye, návštěva kláštera Yoke-son, který je zdoben dřevěnými plastikami znázorňujícími morální ponaučení. Poté krátká prohlídka ruin starověkého kláštera s lakovaným Buddhou. Oběd v místní restauraci. Návštěva vyhaslého vulkánu Mount Popa s mnoha chrámy, kláštery a svatyněmi různých stylů. Návrat do Baganu, večeře v místní restauraci, transfer do hotelu.
04. den – Bagan / Mandalay
Po snídani transfer na letiště a odlet do Mandalaye. Po příletu na letiště Tada-Oo návštěva známe pagody Mahamuni s jedním z nejvíce posvátných Buddhů v Mandalayi. Poté krátká návštěva manufaktury na výrobu zlatých fólií. Ubytování v hotelu a oběd v místní restauraci. Odpoledne prohlídka Mandalaye, která začne prohlídkou kláštera Shwenandaw známého pro své dřevěné plastiky, dále návštěva pagody Kuthodaw s největší knihou světa s buddhistickými texty umístěnou na množství kamenných desek. Cesta bude pokračovat návštěvou Mandalayského Vrchu s chrámem a panoramatickým výhledem na celou oblast Mandalaye, odkud budete pozorovat západ slunce. Večeře v místní restauraci a transfer do hotelu, nocleh.
05. den – Mandalay / Amarapura / Inwa
Po snídani návštěva starověkého města Amarapura, které se nachází 11 km jižně od Mandalaye. Prohlídka kláštera Bagaya se známou sbírkou Buddhů z různých století, dále kláštera Maha Gandayon. Procházka 1,2 km po dřevěném mostě U Bein, oběd v místní restauraci. Transfer do Inwa, kde bude následovat 3 hodinová prohlídka bryčkou taženou koňmi. Inwa je historické hlavní město založené králem Thado Minbya v roce 1364. Prohlídka zahrnuje návštěvu kláštera Bagaya, který je dobrým příkladem myanmarské architektury a zdění, dále  kláštera Mainu Brick Monastery a staré strážní věže (rozhledny). Večeře v místní restauraci a transfer do hotelu, nocleh.
06. den – Mandalay / Heho / Nyaung Shwe
Po snídani transfer na letiště a odlet do Heha. Cesta do Nyaung Shwe, kde se nachází známé jezero Inle. Prohlídka jezera Inle, z lodi můžete pozorovat místní veslaře s jejich zvláštním „nožním“ stylem veslování, vychutnáte si pohled na překrásné přírodní scenérie, objevíte krásy tradičního života na jezeře, uvidíte plovoucí zahrady, navštívíte klášter Nga Pe Chaung a také místního kováře. Oběd v místní restauraci. Po obědě návštěva lodních tesařů a prohlídka tkalcovny hedvábí. Pozdě odpoledne návštěva pagody Paungdaw Oo. Při zpáteční cestě do Nyaung Shwe prohlídka vesnic na jezeře s pozorováním místního života. Večeře v místní restauraci a transfer do hotelu, nocleh.
07. den – Heho / Yangon
Po snídani návštěva vesnice Indein, kterou obývá kmen etnka Pa-o. Prohlídka ruin mnoha malých pagod, oběd v místní restauraci. Po obědě transfer na letiště v Hehu a přelet do Yangonu. Večeře v místní restauraci a ubytování v hotelu.
08. den – Yangon
Po snídani v hotelu, prohlídka Yangonu s návštěvou pagody Gaba Aye a jeskyně Mahapasana. Oběd v místní restauraci, po obědě transfer na letiště.

Cena od 570 USD na osobu