Výjezdová turistika | Myanmar | Itineráře a programy | Výlety – Bagan

Výlety – Bagan

Itineráře a programy

Bližší informace o navštívených oblastech naleznete také v sekci „Nejnavštěvovanější místa“.

Bagan – Kampalet – Mindat – Bagan (5 dní / 4 noci)

1. den - Bagan / Kampalet - po snídani v baganském hotelu cesta jeepem do Chauku vzdáleném 43 km od Baganu, návštěva trhu Chauk, poté přejezd do Saw via Seik phyu, oběd a po obědě cesta do Kampalet, 131 km od Chauku. Příjezd do Kampalet, ubytování ve starém British Guest House, večeře a přenocování.
2. den - Kampalet - po snídani cesta do Esakkanu (16 km od Kampalet), pak trekking do okolí vesnice Pauk (4 hod.), kde je k vidění pěkný stále zelený les s velkými duby a vavřínem přecházející v suchý borovicový les s rododendróny. Vesnice Esakkan je malé chin sídliště kus cesty dolů strmým úbočím údolí. Poté cesta nazpět do Kampaletu, večeře a přenocování.
3. den - Kampalet / Mindat - po snídani cesta z Kampaletu do Mindatu přes Saw (67 km). Budete mít velkou příležitost zastavit se v některých vesnicích nebo v polních chatrčích a srdečně komunikovat s místními obyvateli. Večeře a nocleh v mindatském pensionu.
4. den - Mindat - po snídani návštěva unikátního města s osídlením Chin. Zúčastníte se večeře s místními tradičními tanci kolem ohně. Přenocování v mindatském pensionu.
5. den - Mindat / Bagan - po snídani cesta nazpět do Baganu (203 km). Oběd v Saw, večeře a nocování v Baganu.

Cena od 151 USD na osobu