Výjezdová turistika | Nepál | Historie

Historie

Nepál

Nepál je zemí staré civilizace, jejíž stopy lze sledovat do období několika tisíc let před narozením Krista. Ve své dlouhé a slavné historii zůstal Nepál vždy suverénním a nikdy se nesklonil před cizí mocí. I když byl Nepál modernizován králem Prithvi Narayan Shah ze současné dynastie po sloučení řady knížectví a dobytí údolí Kathmandu v roce 1768, bylo zde mnoho slavných dynastií, které přispěly velkou měrou k suverenitě Nepálu. Ve skutečnosti většina pamětihodností, pagod a buddhistických náboženských staveb (stúp) vznikla za vlády dynastie Malla, tj. ve 12. až 18. století. S pádem vlády Rana v únoru 1951 po slavné revoluci, nastal v Nepálu počátek demokracie. Povstání v roce 1990 nastolilo pluralitní demokratický systém s konstituční monarchií podle nové ústavy z téhož roku. Od roku 1996 však probíhá povstání proti vládě ze strany maoistických bojovníků. Povstalci operují převážně v zemědělských oblastech na západě země, i když nelze vyloučit propuknutí povstání i na jiných místech. V roce 2001 byly zmasakrována velká část královské rodiny princem Dipendrou. Od té doby je politická situace v Nepálu nestabilní a dochází k častým demonstracím a útokům maoistů.