Výjezdová turistika | Réunion | Důležité informace

Důležité informace

Réunion

Kdy se vydat na cestu
Za poznáním je dobré cestovat v sušším období od dubna do října. Počasí je díky vysokým horám o něco proměnlivější. Rozlišují se tu dvě hlavní sezóny - horké a vlhké léto trvá od října do března s teplotami okolo 29°C (v horách 19°C) a suchá zima od dubna do září s teplotami pohybujícími se okolo 23°C (v horách 12°C). Všeobecně platí, že západní pobřeží je relativně sušší oblastí oproti lehce návětrnému východnímu pobřeží.

Geografie a příroda
Réunion leží v západní části teplého Indického oceánu zhruba 800 km východně od Madagaskaru a 220 km jihozápadně od Mauritia, se kterým, společně s ostrůvkem Rodriguez, tvoří souostroví Maskarény, táhnoucí se v délce asi 800 km Indickým oceánem těsně nad obratníkem Kozoroha. Ostrov byl vytvořen aktivní vulkanickou činností stejného horkého bodu na dně oceánu, jenž dal před osmi miliony let vzniknout Mauritiu a později i Rodriguezu. Nejdříve se před zhruba dvěma miliony let ze dna vynořila jedna sopka a o milion a půl let později ji následovala sopka druhá. Zatímco první sopka ukončila svou aktivní činnost před dvaceti tisíci lety, ta druhá – Piton de la Fournaise – je činná dodnes. Díky poměrně pravidelnému tvaru měří ostrov po obvodu jen 209 km. Hned od pobřeží se krajina rychle zvedá do výšek až 2800 m. Náhle ale prudce padá více než kilometr vysokými strmými stěnami na dno kalder. Ostrovu dominují dva hlavní horské masivy. Starší a také větší z nich pokrývá dvě třetiny západní části ostrova. Toto úchvatné pohoří, v jehož srdci vulkanická činnost vyhloubila tři hluboké kaldery, obklopuje bývalý vrcholek vulkánu a nynější nejvyšší bod ostrova – Piton des Neiges (3069 m). Menší masiv se nachází v jihovýchodní části ostrova a jeho vývoj není ještě zcela dokončen. Kromě několika již vyhaslých vulkánů je zde ještě stále aktivní Piton de la Fournaise (2510 m). Návštěvníky fascinuje oblaky páry a působivými erupcemi lávy, která zanechává na svazích své typické stopy. Základem ekonomiky je zemědělství, více než polovinu rozlohy obdělávané půdy zabírají plantáže cukrové třtiny. Na zbytku rostou hlavně tropické plodiny (banány, ananasy, citrusy, papaya, mango, luštěniny) a vanilka. Vývoz cukrové třtiny tvoří zhruba tři čtvrtiny celkových příjmů ze zemědělství. Na ostrově se také získávají vonné oleje sloužící k přípravě francouzských parfémů. Významným odvětvím je rybolov, který se zaměřuje převážně na lov krabů. Ve východní části ostrova se dochoval tropický deštný les. Můžete zde obdivovat porosty vysokých palem, kapradin a dalších rostlin, z nichž mnohé nenaleznete nikde jinde na světě. V některých částech ostrova rostou tamarindy, kryptomerie, přesličníky, akácie, naleznete tu i krásné orchideje či květy bromélií. Ve vysokých oblastech pak narazíte na alpskou flóru. Vzhledem k izolovanosti Réunionu vůči okolnímu světu se tu sice vyvinula spousta endemických druhů, ale naopak některá zvířata, která jsou pro tropický prales typická, se sem nedostala a vůbec tu nežijí. V minulosti zde žily početné kolonie ptáků dodo a želv obřích, ale první osadníci je stačili vyhubit dříve, než si uvědomili, jak jsou tyto druhy unikátní. Žije zde hned několik endemických druhů ptáků. Mezi nimi například místní kukačka (Coracina newtoni), která patří mezi nejohroženější ptáky na světě. V současnosti žije jen několik desítek párů tohoto druhu. Dalším zajímavým zástupcem vyskytujícím se v okolí vulkánu je Phaeton lepturus s dlouhým ocasem, rozděleným na dvě části. Častými zástupci zdejšího ptactva jsou pak fregatky a buřňáci. Dobrým místem na pozorování ptáků v přírodě jsou oblasti Forêt de Bélouve ve vnitrozemí a Le Grand Brûlé na jihovýchodním pobřeží. Ptačí park naleznete i nedaleko letoviska L´Étang-Salé les Bains. Na Réunionu žije velké množství žab, netopýrů a hmyzu (zejména pavouků). Kolem západního a jižního pobřeží se ve vzdálenosti zhruba 50 až 150 metrů táhne korálový útes, který skýtá skvělé podmínky pro pozorování podmořského života.

Klima a počasí
Na Réunionu panuje tropické a subtropické podnebí s nevýraznými změnami při střídání ročních období. Rozlišují se zde dvě základní klimatické oblasti. První je vlhčí návětrné východní pobřeží ochlazované mírným jihovýchodním větrem a druhou je sušší západní závětrné pobřeží. Vzhledem k vysokým horám je tu proměnlivé klima. Množství srážek odpovídá nadmořské výšce a poloze, západní pobřeží má méně deštivých dnů než východní. Průměrná teplota je 28°C. Suchá a studenější sezóna trvá od května do října. Od listopadu do dubna je nejteplejší období s větším množstvím srážek, skutečně deštivé je však pouze období od poloviny ledna do poloviny února. Výskyt cyklónů lze očekávat v období od ledna do března. Pro aktuální informace o počasí klikněte zde.

Jak se dostat tam a zpět

Letecky: na letiště Roland Garros, které leží asi 10 km od Saint Denis (doprava autobusem linkou M za 4,60 EUR, taxíkem za cca 25 EUR), létá z Evropy Air France, Air Austral a Corsair. Dále sem létají některé linky z okolních ostrovů (Air Madagascar, Air Mauritius). Na letiště Pierrefonds létají linky z okolních ostrovů (Air Austral, Air Comores International, Air Madagascar, Air Mauritius). Pro bližší informace o nabídce letenek klikněte zde. Trajekty: pravidelné spojení spojuje ostrov s Mauritiem (11 hodin plavby do přístavu Le Port).

Vstup do země
Ostrov Réunion je součástí Francie (tj. Evropské Unie). Ke vstupu do země pro turistický pobyt do 90 dnů je třeba platný cestovní pas ČR, jehož platnost přesahuje plánovanou dobu pobytu o 6 měsíců.

Celní předpisy

Bezcelně lze na Réunion dovézt osobní věci v objemu přiměřeném předpokládané délce pobytu, 1 litr alkoholického nápoje, 2 litry vína, 100 ks cigaret nebo 250g tabáku, 250 ml toaletní vody, 50 ml parfému. K proclení je nutno přihlásit předměty obchodního charakteru. Je zakázáno dovážet výrobky ze slonoviny a želvoviny, zbraně, střelivo, výbušniny, všechny druhy jedů a narkotik, pornografické publikace a zboží. Zvláštnímu režimu podléhá dovoz / vývoz rostlin, potravin a zvířat. Platí přísný zákaz vývozu nasbíraných nebo bez dokladu zakoupených korálů a mušlí. Celní kontroly jsou zaměřené na veškeré omamné látky a narkotika. Za pašování nebo výrobu narkotik a za pašování vzácných druhů fauny a flóry mohou být uloženy vysoké pokuty nebo i tresty odnětí svobody.
 
Místní doprava

Turistická místa na Réunionu jsou propojena spolehlivou silniční sítí. Silnice jsou dobře značené. Hlavní silnice (N1, N2, N3) vedoucí kolem ostrova (resp. jeho středem) spojují všechna velká města a místy mají přímo vlastnosti dálnice v evropském slova smyslu. Čím dále do vnitrozemí, tím více se široké silnice mění v úzké křivolaké a neustále se klikatící silničky s množstvím tunýlků a můstků. Jízda po takových cestách (např. silnice do Cilaos) s bezpočtem vyhlídek a jiných krásných míst je ale opravdu nezapomenutelným zážitkem. Letecky: individuálně lze zajistit přelety vrtulníkem. Autobusem: místní společnost Car Jaune provozuje asi 11 pravidelných linek po celém ostrově. Jednotlivé linky jsou označeny písmeny od A do L. Spojení zajišťuje flotila pohodlných žlutých autobusů. Většina linek jezdí denně mezi 5 a 19 hodinou. V neděli jsou intervaly mezi jednotlivými spoji přibližně dvojnásobné. Když chcete zastavit a vystoupit, musíte dát řidiči vědět ještě před zastávkou, jinak ji totiž klidně přejede. Taxi: taxíky ve městech operují klasickým způsobem, na který jsme zvyklí z Evropy. Jejich ceny jsou o něco nižší než ve Francii. Mimo města jezdí tzv. taxi collectif. Jsou to většinou dodávky s místem pro osm i více lidí. Pronájem aut a motocyklů: asi nejlepším dopravním prostředkem k poznání krás ostrovů je zapůjčení automobilu. Jezdí se napravo a budete potřebovat mezinárodní řidičský průkaz. Rádi vám zajistíme vypůjčení automobilu nebo motocyklu, rezervovat můžete také online. Pokud nemáte moc času a chcete se vyhnout komplikacím a improvizaci po cestě, doporučujeme vám levné cestování v najatém automobilu s našim zkušeným řidičem / průvodcem. Buďte však připraveni, že celý váš itinerář může být narušen nebo změněn kvůli nenadálým komplikacím, jako jsou vlivy počasí, policejní uzávěry, sesuvy půdy, nehody apod. Pronájem kol: pro zatvrzelé sportovce je na ostrově také možnost zapůjčit si horská kola.

Obyvatelé a kultura
Réunion je i přes svůj poněkud drsný ráz hustě obydlen. Žije zde asi 785 000 stálých obyvatel a každým rokem jich přibývá. Většina z nich žije na pobřeží. V průběhu posledních čtyř staletí se na ostrově vytvořila jedinečná multikulturní společnost, když sem přicházeli Afričané, Malagaši, Komořané, Indové, Číňané a Evropané. Každá z těchto skupin s sebou přinesla i kus vlastní kultury a pomohla tak ke zformování réunionské společnosti se svou vlastní kulturou. Nejpočetnější etnickou skupinou jsou Kreolové (potomci a míšenci Afričanů, Malagašů, Indů, Evropanů), kteří zabírají zhruba 40 % populace. Druhou největší skupinou jsou Evropané, povětšinou Francouzi (asi 35 %). Dále zde žijí skupiny Indů (20 %), Číňanů a Arabů. Národnostnímu složení vcelku odpovídá také náboženská příslušnost. Většina obyvatel jsou římští katolíci, ale díky velkému zastoupení především Indů mají na ostrově velký vliv také jiná světová náboženství – především hinduismus, islám a buddhismus. Ve většině velkých měst se proto dají nalézt i hindské chrámy a mešity. Oficiálním jazykem je francouzština, ale jednoznačně nejrozšířenější je réunionská kreolština, kterou hovoří místní obyvatelstvo. Réunion je jedním z 26 francouzských regionů a jedním ze čtyř zámořských departmentů Francie. Dění na ostrově má na starosti francouzský ministr pro zámořské departmenty. Jeden z mnoha důvodů proč navštívit Réunion je zážitek z kreolsko-francouzské kultury – můžete se seznámit s místním tancem séga, který je odlišný od toho na Mauritiu či Seychelách. Dalším tradičním tancem je maloya (pomalý rytmický tanec podobný blues).

Svátky a oslavy
Ostrov se již roku 1700 stal kolonií s plantážemi kávy a poté i cukrové třtiny. Velké plantáže potřebovaly obdělávat a na ostrov se začali ve velkém vozit otroci. 20. prosince 1848 bylo otroctví zrušeno. Tento svátek zrušení otroctví se dnes slaví po celém ostrově. Při každoročních velkolepých oslavách se rozezní hudba maloya, která byla donedávna zakázána, a rozsvítí se světla a zažehnou ohně. Všichni slaví a vše je v pohybu, v ulicích to žije. Vzduch pulsuje v rytmech tanců séga a maloya. Svátek byl zaveden před deseti lety a stal se oblíbenou tradicí. Slaví se volnost ve všech barvách, které ilustrují různorodost etnik, které na ostrově žijí (průvody v kostýmech, koncerty, tanec, divadlo). Obyvatelé ostrova Réunion svou pozornost soustředí také na oslavu Vánoc. Veselé rodinné oslavy se konají večer 24. prosince, kdy se rodina schází u tradiční půlnoční mše. Mezi tradiční pokrmy patří liči, mango a vánoční roláda. Některé kreolské rodiny volí ještě tradičnější réunionské Vánoce s menu, které zahrnuje rýži, kari, rougail (rajčata se zázvorem a cibulí) a liči.

Státní svátky a dny volna
01.01. - Nový Rok
Velikonoční pondělí
01.05. - Svátek Práce
08.05. - Den Vítězství
Svatodušní pondělí - 40. den po osmém pondělí po Velikonocích
14.07. - Den Bastily
15.08. - Den Nanebevzetí Pany Marie
01.11. - Všech Svatých
11.11. - Den Příměří
20.12. - Den Zrušení Otroctví
25.12. - Vánoce

Časové pásmo
GMT / UTC + 4 hodiny.

Míry a váhy, elektřina

Metrický systém. Elektrické napětí 220 V, 50 Hz.

Měna

Oficiální měnou na Réunionu je euro, 1 EUR = 100 centů. Vyhněte se výměně peněz v hotelích, kde jsou kurzy mnohem nevýhodnější než ve směnárnách a bankách. Na Réunionu není možné vyměnit české koruny. V malých městech nebo vesnicích je výměna peněz velmi těžká, často nemožná. Cestovní šeky je prakticky nemožné vyměnit mimo vetší města, ve kterých mají svou pobočku banky, které šeky mění na eura. Hotovost můžete vybrat také z bankomatů v hlavním městě, nákupních centrech a letišti. Náš on-line kurzovní lístek naleznete zde, pro aktuální výpočet kurzu klikněte zde.

Placení

Návštěvníci směřující mimo větší města by si měli dopředu opatřit bankovky menších hodnot. Platební karty přijímá většina hotelů, restaurací a obchodů, některé si účtují přirážku při platbě kartou (někde neakceptují platby kartou pod 20 EUR). Hotovost můžete vybrat také z bankomatů v hlavním městě, nákupních centrech a letišti. Limit pro výběr z bankomatu je velmi nízký, velmi často jsou bankomaty mimo provoz nebo jsou v provozu pouze v rámci otevírací doby banky.

Spropitné

Ponechání spropitného ve výši 5 - 10 % je obvyklé v lepších restauracích a hotelech (většinou bývá zahrnuto již v ceně). Spropitné bude obsluhou přijato s velkým povděkem. Měli byste počítat i se spropitným pro najaté řidiče a průvodce, zdvořilé je zanechat malý peněžní dar při ukončení návštěvy kostela / svatyně.

Nákupy

Tradičního uměleckého a řemeslného zboží je na ostrově veliké množství. Každé město a jemu přilehlý region je známé svou specializací na určitou řemeslnou výrobu. Za 2. světové války byl totiž blokován přísun zásob na ostrov a jeho obyvatelé si tak museli vyrábět své vlastní oblečení, nábytek či kuchyňské potřeby a také pěstovat své potraviny. Tehdejší těžká práce je dnes na poli suvenýrů cennou dividendou. Místní řemeslné výrobky a umělecké předměty jsou téměř výhradně vyráběny ručně a jsou velmi pěknými suvenýry za přijatelné ceny. Patří mezi ně dekorativní předměty – vyšívané dečky, proutěné a bambusové výrobky, barevné pokrývky, vyřezávané výrobky a textilie. Koupíte tu i litografie, různá umělecká díla, reprodukce nebo i rytiny od známého umělce Philippe Turpina. Oblíbeným artiklem jsou ozdobné skříňky (s mixem různého ovoce, koření a bylin) a cukrovinky (z vanilky nebo cukrové třtiny). Najdete zde i vanilková mýdla nebo parfémy a i vanilku samotnou. Dále se nakupuje koření, čaje i alkoholické nápoje – např. vína nebo třtinový rum s nesčetnou škálou příchutí. Hodně se na Réunionu vyrábí punče, do kterých se přidávají nejrůznější plody a dávají jim tak charakteristické aroma. Koupíte zde punče s příchutí pomeranče, ananasu, vanilky a dalších plodů a rostlin. V turistických zónách jsou ceny vždy o něco vyšší než v obchodech pro místní obyvatele. Na druhou stranu v horách (především v oblasti Mafate) mohou být ceny i dvojnásobné oproti pobřeží. Smlouvání při nákupech na tržištích je běžnou záležitostí, mělo by však probíhat s úsměvem a musí být bráno spíše jako společenský rozhovor než záležitost života a smrti.

Úřední hodiny

Banky: Po-Pá 08:00-16:00. Úřady: Po-Čt 08:30-12:00 a 14:00-17:00, Pá 08:30-12:00 a 14:00-15:00. Pošta: Po-Pá 08:00-17:00 a v So 08:00-12:00 (pohled do ČR - 0,90 EUR). Obchody: Po-So 08:30-12:00 a 14:30-18:00 (některé mají v pondělí zavřeno). I tady se projevuje příslušnost k Francii. Obchody jsou vedeny v evropském stylu – vše je čisté a přehledné. Na ostrově se dá nakupovat jak v malých místních obchůdcích, tak i v supermarketech velkých mezinárodních řetězců. V některých velkých supermarketech se dá nakupovat po celý den i o víkendu.

Telefony a internet
Na celém území Réunionu je rozvinutá síť místních operátorů (Orange / SFR), roaming s českými operátory funguje bez problémů. Místní předplacené sim karty lze zakoupit od cca 30 EUR. Přímé telefonické spojení do Evropy je možné z hotelů, pošty a telefonních budek na karty (Télécarte, 6,72 EUR a 12,40 EUR). Dříve, než uskutečníte telefonát do zahraničí, zjistěte si telefonní tarify (zejména v hotelech). Sazby mohou být velmi vysoké, naskakují po několika tónech a často ke spojení vůbec nedojde. Internetové kavárny jsou dostupné ve větších městech (cca 8 EUR / 60 minut). Možné je také připojit váš notebook v každém dobrém hotelu buď modemem nebo místní sítí. Pro připojení k internetu si lze také zakoupit předplacenou kartu pro vytáčené připojení a WiFi s jednotným tarifem z celého území (Wanadoo). Pozor na rozdílné telefonní zástrčky (budete potřebovat adaptér z RJ-11 na francouzskou koncovku).

Důležitá telefonní čísla
Hasiči: 18
Policie: 17
Ambulance: 15
Námořní pomoc: 16

Oblečení
Počasí po celý rok si vyžaduje lehké oblečení. Pro cesty v zimě a cesty do horských oblastí s vyšší nadmořskou výškou, kde jsou dny teplé, ale rána a noci mohou být chladné, je nutné mít s sebou teplé vrstvené oblečení a svetr. Stejně tak byste měli mít dobrou pláštěnku, protože počasí bývá zejména v horách velmi proměnlivé. Zabalte si také klobouk proti slunci, sluneční brýle a opalovací krém. Nezapomeňte toaletní potřeby a osobní léky. Obyvatelé jsou velmi konzervativní, co se týče oblečení. Ženy by neměly mít na sobě krátké šortky nebo šaty. Decentní oblečení se vyžaduje v náboženských areálech. Do kostela / mešity není povolen vstup v krátkých kalhotách. Při vstupu do jakékoliv svatyně si zujte boty a ponožky, ramena a kolena musejí být zakryta oděvem. Pamatujte, že některé hotely a restaurace vyžadují, aby muži měli na sobě sako a dlouhé kalhoty. Ignorování těchto pravidel bude vážnou kulturní a náboženskou urážkou a u zbožných obyvatel vzbudí velké pohoršení.

Zdraví
Při cestování na Réunion je nutné dodržovat ve zvýšené míře základní hygienické návyky. Přesto se zahraniční návštěvníci neubrání cestovnímu průjmu. U téměř všech cizinců se po několika dnech pobytu vyskytnou bolesti žaludku a střevní potíže, které jsou vyvolané změnou mikroflóry v organismu a nikoli, jak se často návštěvníci domnívají, vlivem nějaké choroby. Dieta a klid pomohou toto období přestát bez větších problémů. V případě, že problémy neustávají, je nutno vyhledat lékařskou pomoc. Lékařská péče je na dobré úrovni, naleznete zde velmi dobře vybavené nemocnice s profesionálním personálem a to i na těch méně dostupných místech. Pokud nemluvíte francouzsky, je při návštěvě zdravotnického zařízení dobré mít sebou tlumočníka. Ošetření a léky je nutné hradit v hotovosti, ceny ve srovnání s ČR jsou vyšší. Všechny poplatky je nutné uhradit před ošetřením. Doporučujeme všem turistům zdravotní připojištění, které si mohou zakoupit v naší kanceláři (pojištění by mělo krýt i drahou záchrannou leteckou službu). Dále doporučujeme dbát na základní hygienická pravidla. Pít pouze balenou vodu, stravovat se v zařízeních od střední cenové úrovně výše, ovoce a zeleninu před požitím omýt tekoucí vodou. Mezinárodní očkovací průkaz je lékařskými zařízeními uznáván, nicméně od českých občanů není vyžadováno žádné povinné očkování (mimo příjezdů z oblastí ohrožených žlutou zimnicí). Nevyskytují se zde nebezpečné tropické nemoci jako malárie, žlutá zimnice nebo spavá nemoc a riziko takových onemocnění je tedy naprosto minimální. Při plánované dlouhodobé návštěvě odlehlých oblastí doporučujeme očkování proti tyfu a žloutence A a B. Bližší informace naleznete také na www.domuvezdravi.cz. Koncem roku 2005 byl Réunion zasažen epidemií tropické nemoci chikungunya. Tuto chorobu přenáší komáři a projevuje se horečkami, dehydratací a celkovou únavou a bolestí těla. Při koupání v některých oblastech je nutno mít na paměti možnost výskytu žraloků a mořských ježků či žahavých medúz.

Stravování
Réunionská kuchyně je chutná a určitě stojí za to ji vyzkoušet. Místní kuchyně je díky multikulturní společnosti velmi pestrá, najdete zde jídla kontinentální, čínská, indická či africká. Nejčastějšími pokrmy na Réunionu je kari na různé způsoby, čerstvé mořské pochoutky včetně mnoha druhů exotických ryb, ale také různě upravovaná zvěřina. Populární je dochucování jídel, zvláště zázvorem, paprikou a šafránem. Dalšími typickými pokrmy jsou samosa (taštičky s náplní), různá masa a ryby (pečená krůta, dušený kohout, grundle na kari, ryby v červeném kari, kachna s vanilkou, tuňák, mečoun). Luštěniny v omáčce jsou servírovány s kari a rýží (čočka Cilaos, hrášek z Cap, červené fazolky), specialitou je mangový rougail, který se podává s paprikou. Dezerty a sladkosti se připravují z místních surovin, jako je třtinový cukr, Bourbonská vanilka, ovoce (ananas Victoria, mango "josé", liči, kokosový ořech, ovoce psidia - z jahodového stromečku). Na Štědrý večer se jí liči, mango a vánoční roláda. Na Silvestra pak tradiční kreolský masový koláč. Pochutnáte si i na velkém množství osvěžujícího ovoce, některém z místních vín nebo typickém “rhum arrange” – rumu s jemnou příchutí vanilky, anýzu, skořice a výtažkem z orchidejí. Jídla a nápoje jsou v mezinárodních hotelech poměrně drahé. Existuje zde však celá řada dobrých místních restaurací na slušné hygienické úrovni, které podávají jídla srovnatelné kvality za mnohem nižší ceny. Připravují se zde různé pokrmy kreolské, indické a kontinentální kuchyně. Standardní menu v dobré místní restauraci pořídíte okolo 15 EUR. Na každém kroku je patrný silný vliv francouzské kuchyně, najdete zde croissanterie, creperie, patisserie a sandwicherie. K dispozici je i síť mezinárodních řetězců rychlého občerstvení (McDonald apod.). Pro stravování na Réunionu platí podobné zásady jako jinde v oblasti Indického oceánu, je třeba vybírat si ke stravování na pohled čistá místa. Nejobecnější pravidlo je, že kde jí mnoho lidí, tam bude strava chutná a relativně bezpečná. Ovoce nebo syrová zelenina by měly být před konzumací upraveny, abyste se vyhnuli střevním potížím. Je nutné dbát na pitný režim, tj. pít často a hodně. Doporučuje se pít pouze balenou vodu, nealkoholické nápoje a ovocné šťávy (v obchodě - pivo 1 EUR , voda 1 EUR, víno od 3 EUR; v restauraci - pivo 4 EUR , voda 3 EUR, nealko od 2 EUR).

Velvyslanectví České republiky v Jihoafrické Republice
936 Pretorius Street, Arcadia 0083, Pretoria, South Africa
Tel.: +27 124312380, Fax: +27 124302033, Email: pretoria@embassy.mzv.cz

Důležité informace
Bezpečnostní situace je srovnatelná s pevninskou Francií. Vzhledem k nárůstu počtu teroristických útoků v oblíbených turistických letoviscích ve světě, a to i v dosud bezpečných zónách, je nutná obezřetnost i ve vyhlášených turistických oblastech na Réunionu. Turistické oblasti jsou relativně velmi bezpečně a cizinci se zde nemají čeho obávat ani v nočních hodinách. Přesto mějte na paměti základní bezpečnostní pravidla: neukazujte obsah peněženky, nenoste veškeré finanční prostředky na jednom místě, v nočních hodinách se vyhýbejte neosvětleným ulicím, využívejte bezpečnostních schránek v hotelích, nenechávejte zavazadla bez dozoru. Doporučujeme si pořídit (před příjezdem do země) fotokopii cestovního dokladu, letenek a cestovních šeků. Před cestou je nezbytné uzavřít komplexní pojištění ke krytí případných výloh spojených s lékařským ošetřením nebo ztrátou zavazadel. Některá místa na ostrově nejsou cizincům vůbec přístupná a musí se respektovat i jiné zvyklosti - nezbytný je dobrý místní průvodce. Veřejným shromážděním, zvláště pokud hrozí policejní zásah, je lépe se vyhnout. Fotografovat a natáčet ozbrojené síly a některá citlivá místa je výslovně zakázáno. Pokud chcete fotografovat místní obyvatele, je slušné požádat je o povolení, při fotografování dětí se ptejte vždy rodičů. Před koupáním se vždy informujte na bezpečnost konkrétní pláže (zpětné proudy, vysoké vlny, ostré korály, jedovatá nebo nebezpečná fauna a flóra). Nekoupejte se bez plavek. Je třeba počítat s tím, že drobná i velká korupce jsou v zemi každodenní realitou. V praxi to znamená, že hlavním důvodem různých nečekaných potíží s úředníky či policisty, ale někdy i státními "dodavateli" (např. služeb) může být touha po úplatku. Neznamená to, že je těmto implicitním či explicitním požadavkům vždy nutné vyhovět, někdy stačí trochu trpělivosti a neústupnosti, jindy je praktičtější vyřešit problém skromným "spropitným".

Naše společnost nenese žádnou odpovědnost za zranění s následkem smrti, k němuž dojde v průběhu cesty nebo expedice. Rovněž si vyhrazujeme právo měnit, upravit nebo přecenit některý program nebo itinerář v důsledku nepředvídaných okolností ležících mimo sféru našeho vlivu, např. v případě cest do odlehlých oblastí, zrušení plánovaných letů, nepříznivých povětrnostních podmínek nebo jiných změn.