Výjezdová turistika | Réunion | Historie

Historie

Réunion

Francie formálně zabrala Réunion (tehdy Île-de-Bourbon) v roce 1638 a v roce 1642 jej začala osídlovat. Od roku 1674 byl v držení Compagnie des Indes Orientales (francouzské Východoindické společnosti) přejmenované ve 20. letech 18. století na Compagnie des Indes (Společnost Indií). Od roku 1718 jí fakticky patřil i sousední Mauricius (tehdy Île-de-Maurice, od roku 1722 Île-de-France) a společnost postupně ovládla i všechny další neobydlené ostrovy v západní části Indického oceánu, především od roku 1744 Seychely (tehdy Îles de La Bourdonnais, 1756 zabrány jako Îles de Séchelles) nebo Čagoské ostrovy (dnes Britské indickooceánské území). Všechny tyto ostrovy, kromě Réunionu, ale Francie ztratila v roce 1814 po skončení napoleonských válek. Réunion je od té doby nepřetržitě součástí Francie. V roce 1946 se stal zámořským departementem a v roce 2003 i zámořským krajem.