Výjezdová turistika | Nepál | Itineráře a programy | Informace o trekingu

Informace o trekingu

Itineráře a programy

Himaláje, "Oblast věčného sněhu", se rozkládají od Assamu ve východní Indii až po západ Afganistánu. Je to řetěz nejvyšších a nejmladších hor na Zemi, oblast s hlubokou náboženskou a kulturní tradicí a ohromující růzností obyvatel. Nikde není tato různost větší a kultura pestřejší a zajímavější než v Nepálu. Trekking po Nepálu vás provede zemí, která přitahuje horolezce a cestovatele již déle než 100 let. V odlehlých horských vesnicích potkáte lidi, jejichž životní styl zůstal po celé generace nezměněn. Účastníci trekkingu budou mít možnost pozorovat rozmanitost Nepálského království. Vesnice představují směs mnoha etnických skupin a kultur a krajina se mění od tropické džungle po vysoké ledovcové vrcholy, a to na pouhých 150 km. Při trekkingu v nepálských Himalájích vás budou provázet malebné vesnice, nádherná terasovitá krajina a majestátní zasněžené hory. Můžete putovat ve stopách velkých himalájských průkopníků, jakými byli Hillary a Tenzing. Ttrekking v Nepálu však nepředstavuje ani namáhavé zdolávání vrcholů, ani zkušenosti s divočinou. Většina tras vede ve výškách 500 až 3000 metrů a prochází hustě osídlenou a udržovanou krajinou, což vám umožní poznat obyvatele Nepálu, jejich tradiční pohostinnost a fascinující kulturu. Trekking v Nepálu je speciálním druhem horské dovolené, jako v kterékoli jiné části světa. Samozřejmě, pro ty nejodvážnější jsou zde početné himalájské vrcholy, patřící k nejvyšším na světě.

Co je to trek?

Při treku jednoduše jdete po dobře udržovaných horských cestách vedoucích přes pestrobarevné etnické vesnice, v nichž zůstal život nezměněn po celé generace. Protože je v těchto odlehlých oblastech akutní nedostatek zařízení, poskytneme vám kempinkovou výstroj a jídlo. Veškeré vybavení přenáší náš tým nosičů a naši šerpové kuchaři vám budou připravovat jídlo. Náš sirdar (vedoucí výpravy) bude dohlížet na splnění všech vašich požadavků. Na vás zbývá pouze nést si své fotoaparáty a láhve s vodou a kochat se nabízenými krásami naší země.

Kdo se může treku zúčastnit?

Zúčastnit se může každý, kdo má chuť pohybovat se pěšky 5 až 6 hodin denně a objevovat prostou nádheru přírody. Není zde žádné věkové omezení, pouze nedoporučujeme brát sebou malé děti.

Servisní tým, společné vybavení

Skupina, která odjíždí na trekking, by měla být soběstačná a nezávislá po dobu celé cesty, protože na mnoha cestovních trasách nelze sehnat jídlo, palivo nebo jiné nezbytné potřeby. Často se v průběhu cesty rovněž stává, že nelze strávit noc pod střechou, což znamená, že je nezbytné mít sebou vše potřebné k přípravě jídla a kempování. K tomuto účelu má naše organizace moderní stany typu iglů, kompletní kuchyňské a další vybavení umožňující pobyt, jako jsou kempingové stoly a židle, matrace, velké stany sloužící jako jídelny, malé petrolejové lampy a obecně vše nezbytné pro trekking s maximálním komfortem bez ohledu na délku cesty. Máme také velmi kvalitní spací pytle s vnitřní bavlněnou prací vložkou a můžeme je klientům na přání zapůjčit. V každém stanu by mohly být ubytovány čtyři osoby, pro větší pohodlí našich klientů však používáme stany pouze pro dvě osoby. Po každé trekkingové výpravě je veškeré vybavení pečlivě zkontrolováno specializovanými členy týmu. Každá část našeho vybavení je opravena, aby bylo vše v perfektním stavu, rovněž pravidelně obnovujeme stany, matrace, židle, atd.
Trekking zahrnuje krátkou výpravu obvykle do relativně neobydlené oblasti, kde se musíme při překonávání každodenních situací spoléhat pouze na sebe. To je důvod, proč naše organizace, která byla v Nepálu průkopníkem v pořádání tohoto typu turistiky, může v současnosti nabídnout nejkvalifikovanější a nejzkušenější tým, takže naši klienti se mohou cítit trvale bezpečni, mít jistotu, že je o ně dobře postaráno, že jsou dobře informováni o všem, co během trekkingu navštíví. Na každé trekkingové výpravě budou klienti - minimálně dvě osoby - doprovázeni následujícím personálem: Sirdar je muž, který nese v každém ohledu největší odpovědnost za trekkingovou výpravu. Jako profesionální průvodce má velké zkušenosti jak s trekkingovými výpravami, tak s výpravami horolezeckými. Sirdaři patří tradičně k etnické skupině šerpů obývající údolí Everestu. Konkrétněji, povinností sirdarů je najímat odpovídající počet nosičů v závislosti na velikosti dané výpravy (počtu osob, společném vybavení, množství zásob jídla, kuchyňském vybavení ). Někteří nosiči již pro nás pracují na našich trekkingových výpravách pravidelně. Nicméně je vždy nutné počet nosičů (jinak se jim také říká coolies) zvýšit najmutím dalších osob ve městě, z něhož trekkingová výprava startuje. Sirdaři rovněž odpovídají za rovnoměrné rozdělení nákladu mezi nosiče, dohlížejí na jejich bezpečnost, některé z nosičů v případě nutnosti během cesty propouští a najímá nové. Konec konců sirdar je osobou, která nosičům za jejich služby platí. Sirdar seznamuje klienty každý večer s programem na příští den, naslouchá jejich požadavkům a návrhům, vede je, informuje, dohlíží na jejich bezpečnost . A kromě toho, sirdar je muž s největším smyslem pro orientaci a znalostí lokality, kudy vede trekkingová cesta. On rozhoduje o nejvhodnějších místech pro kempování, má organizační talent a zná dialekty různých etnických skupin obývajících vysoká údolí Himalájí.
Každá trekkingová skupina má kuchaře odpovídajícího za nákup potravin před zahájením výpravy. Ten taky ví o místech, kde může nakoupit další zásoby, (což není možné na každé cestě). Jeho povinností je příprava jídla pro skupinu, sirdara i ostatní šerpy. V tomto směru je osobou s největší odpovědností a dělá vše pro to, aby klientům poskytl co nejlepší jídlo v rámci omezení, které trekingová výprava přináší. Je profesionálním kuchařem. Aby mohl vykonávat svou práci na odpovídající úrovni, má dva pomocníky, kteří pod jeho dohledem obsluhují početné kuchyňské vybavení a pomáhají při přípravě jídla.
Sirdar má také 2-4 asistenty, obvykle šerpy, kteří s ním spolupracují, dohlížejí na klienty (jeden šerpa je obvykle na začátku a jeden na konci skupiny). Také řídí a dohlížejí na nosiče, staví a skládají stany, přijíždějí na místo tábora před ostatními a znají stejně dobře jako sirdar hory, stezky, mosty, zdroje vody, atd. Jejich podíl na řádném průběhu trekkingové expedice je zásadní.
Servisní tým má také nosiče. Ti mají zřídka větší kontakt s klienty, protože znají pouze svůj jazyk nebo dialekt. Pracují na příkaz sirdara nebo šerpových asistentů. Tvoří autonomní skupinu v rámci celé výpravy i pokud jde o stravování, nocování, atd. Nicméně náš tým šerpů dohlíží na jejich bezpečnost v průběhu celé trekkingové výpravy. Na jejím počátku sirdar přidělí každému nosiči náklad, za nějž ponese kompletní odpovědnost. Někteří nosiči nesou osobní věci klientů. Tyto jsou svěřeny nejspolehlivějším nosičům, z nichž je většin trvalými zaměstnanci naší společnosti. Další nosiči se starají o jídlo a kuchyňské zařízení, jiní nesou kempingové vybavení, atd.
Takže trekkingový tým, který naše společnost dává našim klientům k dispozici, sestává nejméně ze sirdara, dvou šerpů, kuchaře, dvou asistentů kuchaře a šesti nebo sedmi nosičů. Toto je personál potřebný pro skupinu dvou až čtyř klientů. Čím více bude klientů, tím více šerpů, asistentů kuchaře a nosičů bude zapotřebí. Trekkingová výprava pro deset klientů do vzdálené oblasti (jako je např. Dolpo nebo Kangchenjunga) bude vyžadovat přibližně následující tým: sirdar, čtyři šerpové přímo asisitující sirdarovi, dva kuchaři, 7-9 pomocníků kuchaře a nějakých 45 - 50 nosičů. Může se to zdát příliš mnoho, ale takto početný tým je nezbytný k tomu, aby byla trekkingová výprava pro naše klienty bezpečnou a zároveň příjemnou zkušeností a vrátili se s pocitem příjemně stráveného času. Disponujeme lidmi, zkušenostmi i vybavením na takové úrovni, abychom mohli vašim klientům zajistit co nejpříjemnější dovolenou, stejně jako vám úspěšný prodej zájezdů a trekkingových zájezdů do Nepálu.

Průběh trekkingového dne

Každý trekkingový den začíná o půl sedmé nebo v sedm hodin ráno. Asistent kuchaře budí klienty stan po stanu a zanechává před každým stanem pro každého klienta velkou nádobu horké vody. Rovněž roznáší podle přání klienta kávu, čaj nebo mléko. Ihned nato najdou klienti na kempingových stolech připravenou snídani. Podle přání mohou být servírovány toasty, džem, vajíčka, slanina, sušenky, čokoláda, atd. Zatímco klienti snídají, šerpové mají práci se skládáním stanů a někteří z nosičů zahajují svou denní práci. Vlastní trekking začíná kolem osmé hodiny ráno. Jako doprovod klientů zde bude vždy šerpa nebo dokonce samotný sirdar. Pokud je skupina početná, budou šerpové rozptýleni po celé skupině tak, aby nejrychlejší i nejpomalejší členové skupiny měli doprovod. V průběhu trekkingového dne není nutné plnit předem stanovený časový rozvrh. Každý klient si půjde vlastním tempem a může dosáhnou konečného cíle nějaké dvě nebo i tři hodiny po nejrychlejších klientech, aniž by to znamenalo nějaké problémy. Přibližně v polovině cesty je přestávka. V tomto bodě začíná tým mající na starosti vaření připravovat oběd. Jeho členové obvykle dorazí na místo před příchodem skupiny, aby byli v době, kdy se skupina dostaví, hotovi. Klienti půjdou volným tempem, budou mít možnost prohlížet si okolní krajinu, pořizovat si obrázky, atd. Polední přestávka trvá obvykle tři hodiny. Jídlo je připravováno svědomitě a beze spěchu. Klienti mají čas se najíst, odpočinout si i popovídat. Přibližně kolem třetí hodiny přestávka končí a skupina vydá k místu, kde bude postaven tábor.. Bývá to obvykle na okraji vesnice, což umožňuje napojení kuchyně na místní zdroj energie a klienti mohou přijít do kontaktu se sociální realitou a životním stylem obyvatel místních údolí a hor. Odpolední trasa bývá kratší než trasa dopolední. Takto skupina dosáhne konečného cíle přibližně po dvou hodinách chůze. Opět se setkává s kuchařským týmem, který má již připraven čaj. Mnozí nosiči také dorazí a šerpové přijdou s klienty. Jakmile klienti snědí svou odpolední svačinu (čaj, kávu, sušenky, atd.), šerpové postaví stany a kuchařský tým přijímající příkazy kuchaře začne s přípravou večeře, která představuje hlavní jídlo dne. Večeře se podává kolem osmé hodiny, kdy je již tma. Po večeři mají klienti čas si mezi sebou popovídat, probrat celodenní zážitky z cesty, atd., dokud se nerozhodnou odejít do svých stanů. Pokud denní program zahrnuje nějakou vysokohorskou trasu (ve výšce 5000 m nebo něco podobného), pak se celý program posouvá o nějaké dvě až tři hodiny dopředu.

*

Velmi snadný trek (začátečníci)

* *

Snadný trek (krátký trek, s krátkými výstupy)

* * *

Dlouhý trek se středně obtížnými překážkami

* * * *

Dlouhý trek zahrnující vysokohorské přechody a obtížné horolezecké výstupy