Výjezdová turistika | Kambodža | Historie

Historie

Kambodža

O prehistorii Kambodže víme velmi málo, i když archeologické nálezy dokazují, že už 1000 let př.n.l. se Kambodžané živili rybami a rýží a žili v obydlích na kůlech, což lze spatřit na mnoha místech i dnes. Od 1. do 6 století patřila převážná část dnešní Kambodže k jihovýchodnímu asijskému království Funan, které sehrálo významnou roli v rozvoji kultury, umění i politických institucí pozdějších khmérských států. Zejména pak Angkorská éra započatá v 8. století, která změnila království na opravdovou kulturní a náboženskou velmoc.
V roce 1431 byl Angkor vypleněn vojsky thajského království Ayudhya. Nastalo století a půl trvající období neustálých sporů a soupeření mezi dynastiemi Khmérů a zároveň pokračovaly válečné akce se sousedním Thajskem. Těch se účastnili i Španělé a Portugalci, kteří se v té době snažili v regionu prosazovat své zájmy. Jejich vzájemná nevraživost vyústila v roce 1599 v masakr španělské vojenské posádky v Phnom Penhu. Od roku 1600 vládla na území řada nevýznamných a slabých králů až do roku 1863, kdy přišli Francouzi. Pod hrozbou násilí podepsali ještě v tomto roce s tehdejším panovníkem protektorátní dohodu, poté šli však ještě dál a v roce 1884 přinutili krále Norodoma podepsat smlouvu, podle níž se země stala skutečnou francouzskou kolonií. Následovalo relativně klidné období (dokonce rolnické povstání v roce 1916 bylo považováno za pokojné). V roce 1941 dosadili Francouzi na trůn teprve 19-ti letého prince Sihanouka v domnění, že ho budou moci snadno ovládat. Tento předpoklad se ukázal být velikým omylem. Po roce 1945 nastalo období plné sporů a francouzská koloniální moc postupně slábla, k čemuž přispěly i boje Francouzů ve Vietnamu a Laosu. Toto neklidné období skončilo v roce 1953 vyhlášením nezávislosti Kambodže a záhadný král Norodom Sihanouk pokračoval v prosazování národní politiky dalších 15 let až do vojenského převratu, kdy jej armáda z trůnu sesadila.
V roce 1969 podnikly Spojené státy na Kambodžu kobercové nálety, protože měli podezření, že zde mají své základny komunisté. Zahynuly tehdy tisíce civilistů a země byla proti své vůli vtažena do americko-vietnamského konfliktu. Vojenské jednotky USA a Jižního Vietnamu vpadly v roce 1970 do země, aby zlikvidovaly vietnamské komunistické síly, což se jim nepovedlo. Podařilo se jim však zaktivovat levicové partyzánské brigády Rudých Khmérů a zanedlouho řádily kruté boje po celé zemi. V roce 1975 se dostalo do rukou Rudých Khmérů i hlavní město Phnom Penh.
Během následujících čtyř let zavraždili Rudí Khmérové vedeni Pol Potem odhadem 2 miliony Kambodžanů (převážně z řad vzdělaných obyvatel) v brutální snaze změnit Kambodžu v agrární zemi maoistického typu. Peníze byly zrušeny, poštovní služby zastaveny, obyvatelstvo přeměněno na pracující nevolníky a země byla zcela odříznuta od okolního světa. V roce 1978 vpadl do Kambodže Vietnam, což byla odpověď na neustálé narušování společných hranic. Rudí Khmérové byli nuceni stáhnout se dále do džungle podél hranic s Thajskem. Odtud vedli od konce 70-tých a po dobu 80-tých let partyzánskou válku proti vládě podporované Vietnamem.
V polovině roku 1993 proběhly v Kambodži pod záštitou OSN volby a král Norodom Sihanouk byl znovu dosazen na trůn. Rudí Khmérové volby bojkotovali, odmítali mírové rozhovory a pokračovali v nákupu zbraní pro další boje. V měsících následujících po volbách byla vyhlášena amnestie a řady Rudých Khmérů postupně slábly a v roce 1994 postavila kambodžská vláda Rudé Khméry konečně mimo zákon.
Následovalo několik let neklidné vlády nestabilní koalice dvou hlavních stran. Ve volbách v polovině roku 1998 se dostal do čela Hun Sen, vůdce Kambodžské lidové strany. I když má jeho vláda ke skutečné demokracii poměrně daleko, přesto se tento jednooký rázný muž ukázal být pro zemi významnou stabilizující silou. Smrt Pol Pota v dubnu 1998, zřejmě na zástavu srdce, byla přivítána s rozčarováním, protože se očekávalo, že bude za své zločiny souzen.