Výjezdová turistika | Seychely | Historie

Historie

Seychely

Třebaže ostrovy byly známy již ve středověku arabským kupcům, tak zůstávaly dlouho bez trvalého osídlení. Až teprve na počátku 16. století zde jako první Evropané přistáli Portugalci V polovině 18. století zde Francie zřídila kolonii, nazvanou podle tehdejšího ministra financí Jeana Moreaua de Seychelles. Vzhledem ke strategické poloze při námořní cestě do Indie začaly o ostrovy usilovat Britové. Ti se Seychel zmocnili za napoleonských válek, do jejich držení ostrovy přešly Pařížským mírem roku 1814. Ostrovy byly dlouho spravovány z Mauricia a teprve v roce 1903 vyčleněny jako samostatná kolonie. Roku 1976 získaly Seychely nezávislost jako republika v rámci Britského společenství národů.