Výjezdová turistika | Mauricius | Důležité informace

Důležité informace

Mauricius

Kdy se vydat na cestu
Na Mauritiu lze pobývat po celý rok, ale je dobré se držet doporučení vhodných termínů pro jednotlivé oblasti: listopad - březen (severní, západní a východní pobřeží), květen - září (severní a západní pobřeží), prosinec - leden (jižní a východní pobřeží). Za poznáním je dobré cestovat v sušším období od května do listopadu. Rozlišují se tu dvě hlavní sezóny - horké a vlhké léto trvá od prosince do dubna s teplotami okolo 30°C a suchá zima od května do listopadu s teplotami pohybujícími se okolo 23°C. Ve vnitrozemí je vždy o několik stupňů chladněji. Pokud se chcete potápět je nejlepší období prosinec až březen, voda je v této době nejvíce průzračná. Červen až srpen jsou nejlepší měsíce pro surfování podél jižního pobřeží. Pro rybaření je nejlepší říjen až březen.

Geografie a příroda - Mauritius
Mauritius je ostrov vulkanického původu, který leží v západní části Indického oceánu, na jih od Seychelských ostrovů a asi 900 km na východ od Madagaskaru. Společně s ostrovem Rodrigues patří do souostroví Maskarén. Ostrov měří od severu k jihu 58 km a od východu k západu 47 km. Celý je obklopen korálovým útesem, který je na několika místech prolomen. Tvář ostrova tvoří především 330 km dlouhé pobřeží s pěknými písčitými plážemi a hornatá krajina ve vnitrozemí. Ze severní přímořské roviny se krajina zvedá v nevysokou náhorní plošinu, která je protkána jezery a řekami s vodopády,jež stékají dolů k moři. Náhorní plošinu obklopují pozůstatky sopek s nejvyšším vrcholem Piton de la Riviére Noire (830 m). Na Mauritiu žijí, díky geografické izolovanosti, rostliny a živočichové, které nenajdete nikde jinde na světě. Bohužel postupné osidlování ostrova lidmi, kteří na Mauritius navíc dovezli nové druhy zvířat a rostlin a káceli lesy, bylo příčinou toho, že některé původní živočišné a rostlinné druhy zcela vyhynuly, nebo jsou dnes na pokraji vyhynutí. Ve snaze zachránit alespoň část původních lesů vznikla na jihozápadě národní rezervace Rivière Noire National Parc (Black River Gorges National Park). Na Mauritiu roste okolo 300 endemických druhů rostlin, z nichž jsou desítky ohroženy. Ještě před příchodem lidí rostly na Mauritiu lesy ebenových stromů a stromů tambalacoque nebo také stromů dodo, pro něž je charakteristické obtížné rozmnožování. Pobřeží lemují háje přesličníků a palem. Na některých pobřežních místech ostrova se vyskytují mangrovové porosty, dříve rovněž ohrožené vysoušením mělčin. Kromě původních rostlin bylo na ostrov dovezeno mnoho nových druhů, jako borovice, eukalypty nebo guave. Pokud navštívíte Mauritius mezi listopadem a lednem, tedy v době, kdy kvete strom jménem Flamboyant, budete žasnout nad zářivě červenou korunou tohoto stromu, který sem byl dovezen z Madagaskaru. Národní rostlinou Mauritia je Trochetia Boutoniana, pojmenovaná podle francouzského botanika Boutona. Na ostrově je endemická a divoce rostoucí se nachází pouze v jedné lokalitě. Známá je i rostlina anthurium, s většinou červeným květem se žlutou tyčinkou uprostřed a jakoby umělým vzhledem. Mauritius se řadí mezi hlavní exportéry této zajímavé květiny. Mauritius je rovněž producentem ovoce a koření, pěstují se zde ananasy, liči a jiné druhy exotického ovoce. Jako první začali ostrov osídlovat Holanďané, kteří sem dovezli jeleny a divoká prasata. Stáda jelenů můžete spatřit v loveckém areálu Domaine du Chasseur. Mezi zavlečená zvířata dále patří makaci, kteří obývají lesy v NP Black River Gorges nebo okolí jezera Grand Bassin. Roku 1900 byla na ostrov dovezena promyka indická, původně proto, aby hubila místní krysy. Záměr se ale trochu zvrtl a toto zvíře se masivně rozmnožilo a stalo se velkým nepřítelem místních ptáků a plazů. Zajímavými zvířaty jsou ovocní netopýři. Přes den spí zavěšeni ve větvích stromů a večer se vydávají mlsat ovoce a stávají se noční můrou místních ovocnářů. Vyskytuje se tu i zvířátko, podobné našemu ježkovi, které se jmenuje bodlín. Nejznámějším zástupcem ptáků byl dodo, který se však stal obětí lidského osidlování ostrova a na Mauritiu vyhynul koncem 17.století. Na ostrovech žije 9 endemických druhů ptáků a 4 druhy, které žijí pouze v tomto regionu Indického oceánu, a dále několik druhů mořských ptáků. Z endemických a vysoce ohrožených druhů je to Alexandr mauritijský, zelený papoušek, kterého můžete zahlédnout třeba v NP Black River Gorges. Stejná lokalita je domovem i velmi vzácné Poštolky mauritijské, jejíž počet klesl v roce 1974 na pouhé 4 volně žijící kusy. Do třetice je nutno zmínit růžového holuba, jehož hnízda plenily opice, kočky a krysy a způsobily téměř jeho vyhynutí. Dnes lze tyto ptáky spatřit na ostrově Ile aux Aigrettes, kde žijí pod ochranou a nemají zde přirozené nepřátele. Kriticky ohrožený vyhynutím je i další endemický pták, nebo spíš ptáček, Snovatec mauritijský. Jedná se o malého zpěvného opeřence, kterého poznáte podle červené hlavy a krku (pokud se jedná o samce). Rájem zvířat, která zde žijí v bezpečné rezervaci, jsou malé ostrovy severně od Mauritia, zejména Ile Ronde (Kulatý ostrov). Žije zde tolik chráněných a ohrožených druhů, že sem obyčejní lidé nemají povolený vstup. Ostrovy jsou také domovem mořských ptáků, třeba jednoho druhu buřňáka, který si za své hnízdiště vybral z celého Indického oceánu výhradně ostrov Ile Ronde. Na ostrově můžete spatřit i různé gekony a chameleóny a endemický druh malé hroznýšovky. Ostrůvek je také domovem několika dalších původních scinků a gekonů. S želvami, které byly vyhubeny, se dnes můžete setkat pouze v Botanické zahradě v Pamplemousses, v krokodýlím parku La Vanille, v ptačím parku Casela a na ostrově Ile aux Aigrettes. Teplé vody Indického oceánu jsou bohaté na ryby, lastury, korýše a měkkýše, murény a další živočichy. Milióny let se kolem ostrova formovala korálová bariéra, která je dokonalým úkrytem pro desítky druhů pestrobarevných ryb.

Geografie a příroda - Rodrigues
Ostrov Rodrigues leží asi 560 km severovýchodně od hlavního ostrova. Ostrov je stejně jako Mauritius vulkanického původu, je 18,3 km dlouhý a 8 km široký. Celý je obklopen obrovskou tyrkysovou lagunou s mělkými vodami a hojným korálovým životem. Pobřeží ostrova je lemováno nedotčenými plážemi s bílým pískem a skalními útvary a jeskyněmi, které jsou obydlené vzácnými druhy vodního ptactva. Místní krajina má vzhledem ke své rozmanitosti daleko k monotónnímu charakteru - od nedotčených pláží, přes terasová políčka, menší údolí až k lesním porostům. Původní lesy, které kdysi pokrývaly celý ostrov, už byly téměř vykáceny, ale i přesto budete mít možnost spatřit rostliny a živočichy, jež se vyskytují jen na několika místech na zemi. Mezi ně patří bodlín tenrek a unikátní druh zlatých netopýrů živících se převážně ovocem. Rodrigues je obklopen 17 ostrůvky, které jsou jedinečným výletním místem pro potápěče.

Klima a počasí
Mauritius leží v tropickém pásmu s přímořským klimatem
s nevýraznými změnami při střídání ročních období. Tropické podnebí je zmírňováno severovýchodními pasátovými větry, které přinášejí vydatné dešťové srážky i občasné cyklony. Díky topografii ostrova jsou v počasí značné rozdíly a na jihu ostrova je často jiné počasí než na severu. Na náhorní plošině okolo Curepipe je teplota většinou o 5°C nižší než na pobřeží. Návětrné východní pobřeží je mnohem sušší, než centrální a západní část ostrova, kde padne více srážek. Suchá a studenější sezóna trvá od května do listopadu. Od prosince do dubna je nejteplejší období s větším množstvím srážek, skutečně deštivé je však pouze období od ledna do února. Výskyt cyklónů lze očekávat v období od poloviny prosince do března. Ačkoliv cyklóny, které se přeženou přímo přes ostrov, přicházejí pouze každých 15 let, ostrov trpí bouřkovým počasím způsobeným cyklóny v okolí ostrova. V této době vás zde mohou potkat silné deště. Na Mauritiu se nedá přesně určit období monzunů. Pršet může kdykoliv a kterýkoliv den v roce. Pro aktuální informace o počasí klikněte zde.

Jak se dostat tam a zpět
Letecky: na letiště Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport, které leží asi 48 km od Port Louis (taxi z letiště 650 MUR), létá z Evropy Air France, Air Europe, Air Mauritius, Britihs Airways, Condor, Corsair, Eurofly, LTU, Transaero a Virgin Atlantic. Dále sem létají některé linky z okolních ostrovů. Na letiště Plaine Corail Airport na ostrově Rodrigues létají linky z okolních ostrovů. Pro bližší informace o nabídce letenek klikněte zde. Trajekty: pravidelné spojení spojuje ostrov s Réunionem (11 hodin plavby do přístavu Port Louis).

Vstup do země
Ke vstupu do země pro turistický pobyt do 30 dnů je třeba platný cestovní pas ČR, jehož platnost přesahuje plánovanou dobu pobytu o 6 měsíců. Celková doba součtu turistických pobytů na Mauritiu nesmí překročit 6 měsíců v kalendářním roce. Při vstupu do země je třeba předložit zpáteční letenku a prokázat dostatek finančních prostředků na úhradu nákladů spojených s pobytem (100 USD na den, nebo potvrzení o zajištění ubytování). Při příletu / odletu se vyplňuje příletový / odletový formulář.

Celní předpisy
Bezcelně lze na Mauritius dovézt osobní věci v objemu přiměřeném předpokládané délce pobytu, 1 litr alkoholického nápoje, 2 litry vína, 200 ks cigaret nebo 50 cigár nebo 250 g tabáku, 250 ml toaletní vody, 100 ml parfému. K proclení je nutno přihlásit předměty obchodního charakteru. Je zakázáno dovážet výrobky ze slonoviny a želvoviny, zbraně, střelivo, výbušniny, všechny druhy jedů a narkotik, pornografické publikace a zboží. Zvláštnímu režimu podléhá dovoz / vývoz rostlin, potravin a zvířat (na psy se vztahuje šestiměsíční karanténa). Platí přísný zákaz vývozu nasbíraných nebo bez dokladu zakoupených korálů a mušlí. Celní kontroly jsou zaměřené na veškeré omamné látky a narkotika. Za pašování nebo výrobu narkotik a za pašování vzácných druhů fauny a flóry mohou být uloženy vysoké pokuty nebo i tresty odnětí svobody. Povinná směna valut není zavedena, turista však může být při vstupu do země požádán, aby prokázal dostatečné finanční zajištění pobytu nebo potvrzení o zajištěném ubytování.
 
Místní doprava

Turistická místa na Mauritiu jsou propojena spolehlivou silniční sítí, která není moc dobře značená. Na Mauritiu se jezdí vlevo, maximální povolená rychlost je 50 km/h v obci a 80 km/h mimo obec. Letecky: pravidelná linka spojuje hlavní ostrov s ostrovem Rodrigues, individuálně lze zajistit také přelety vrtulníkem. Autobusem: na ostrově je 5 velkých autobusových společností, které provozují místní linky a expres linky. Většina linek jezdí denně mezi 6 a 19 hodinou. V neděli jsou intervaly mezi jednotlivými spoji přibližně dvojnásobné. Když chcete zastavit a vystoupit, musíte dát řidiči vědět ještě před zastávkou, jinak ji totiž klidně přejede. Autobusy většinou nepřepravují větší zavazadla. Vlaky: stará železnice již není provozována. Trajekty: pravidelně plují lodě mezi Port Louis a ostrovem Rodrigues (plavba tam trvá cca 36 hodin, plavba zpět pak 25 hodin). Výhodné jsou "speed boat taxi" - rychlé čluny, které vás velmi rychle zavezou kamkoliv na pobřeží. Taxi: taxislužba tvoří pohodlný a relativně levný způsob dopravy po ostrově. Ve vozech většinou nejsou taxametry anebo je řidiči neradi používají, proto je nutné si cenu domluvit vždy před nástupem do vozu. Mimo města jezdí tzv. "share taxis / taxi trains". Jsou to většinou dodávky s místem pro osm i více lidí. Pronájem aut a motocyklů: asi nejlepším dopravním prostředkem k poznání krás ostrovů je zapůjčení automobilu. Jezdí se nalevo a budete potřebovat mezinárodní řidičský průkaz. Rádi vám zajistíme vypůjčení automobilu nebo motocyklu, rezervovat můžete také online. Pokud nemáte moc času a chcete se vyhnout komplikacím a improvizaci po cestě, doporučujeme vám levné cestování v najatém automobilu s našim zkušeným řidičem / průvodcem. Buďte však připraveni, že celý váš itinerář může být narušen nebo změněn kvůli nenadálým komplikacím, jako jsou vlivy počasí, policejní uzávěry, sesuvy půdy, nehody apod. Pronájem kol: pro zatvrzelé sportovce je na ostrově také možnost zapůjčit si horská kola.

Obyvatelé a kultura
Na ostrově Mauritius žije 68 % obyvatel indického původu, 27 % kreolského původu a zbytek tvoří Číňané (3 %) a Evropané (2 %). Tomu přibližně odpovídá i jejich náboženská příslušnost, 52 % obyvatelstva se hlásí k hinduismu, 28,3 % ke křesťanství (většinou římsko-katolickému) a 16,6 % k islámu. Na ostrově žijí společně obyvatelé rozdílných kultur. Na jednom místě a v krátkém čase tak můžete poznat životní rytmus Indů, Číňanů, Kreolů nebo francouzských přistěhovalců. Jejich tradiční zvyky a kultury se mnohdy prolínají a vytvářejí nezapomenutelnou atmosféru. Pokud se na ostrovy chcete vydat, nezapomeňte navštívit nějaký festival, náboženskou slavnost nebo obřad. Místní obyvatelé si velmi potrpí na svou tradiční kulturu, která je stále zachovaná ve své původní podobě a přesně odráží historii ostrova. Autenticita folklóru je zajištěna tím, že je stále pravidelnou součástí každodenního života obyvatel. A to je hlavní důvod, proč je charakter tohoto místa tak zvláštní a specifický - ostrov je žijící studnicí kreolské kultury. Pravdou je, že kontakt s venkovním světem se začíná projevovat i zde. Evropané obohatili oblíbené ostrovní tance o polku či valčík, seznámili ostrovany s houslemi a kytarou a později také s akordeonem. Každou sobotu večer se zde pořádají typické bály, kterým dominují tance sega, oslavující zdejší život, a také písně, jejichž původní melodie pocházejí z 18. století. Vzniká tak nenapodobitelná atmosféra, kterou zažijete jen na Mauritiu a Rodriguesu.

Svátky a oslavy
Díky mnoha kulturám, z nichž každá si na ostrov přinesla z původní domoviny své tradice a obyčeje, tu je stále co slavit. Hinduisté slaví "Maha Shivaratri" -  jeden z nejvýznamnějších hinduistických svátků uctívajících boha Šivu, se koná dle lunárního cyklu v únoru či březnu. Desetitisíce věřících hinduistů se vydávají na pouť k jezeru Grand Bassin, vysvěceného vodou z Gangy. Lidé oděni v bílém nesou květinami bohatě zdobený bambusový rám až k posvátnému jezeru, kde je vykonán vlastní obřad, během něhož je obětováno jídlo, květiny a na břehu zapáleny vonné tyčinky. Číňané na přelomu ledna a února oslavují svůj Nový rok, který je ve znamení velkého jarního úklidu, množství jídla majícího za úkol zajistit hojnost po celý rok a červené barvy, která je symbolem štěstí a spokojenosti. Pro zahnání zlých duchů se odpaluje ohňostroj. Dalším z hinduistických svátků oslavujících návrat a vítězství boha Ramy nad démonem Ravanou je "Divali". Svátek se každým rokem slaví koncem října či začátkem listopadu. Celý Mauritius osvítí tisíce lampiček, které před svými domky a na zahrádkách zapálí místní věřící, a promění tak ostrov v kouzelnou zemi blikajících světýlek. Na přelomu února a března se slaví svátek vítězství dobra nad zlem "Hólí", kdy si muži a ženy projevují vzájemnou úctu tím, že na sebe stříkají obarvenou vodu a házejí po sobě obarvený prášek. Podivuhodný svátek "Cavadee" se slaví v lednu nebo únoru. Během obřadu si věřící propichují některé tělesné partie jehlicemi a háky anebo chodí přes žhavé uhlíky. Cestou ke chrámům pak na svých bedrech nesou "cavadee"- dřevěnou archu ozdobenou květy a ověšenou nádobami s mlékem. Dále se oslavují narozeniny hinduistického Ganeshy (v srpnu nebo září). 9. září se slaví křesťanský svátek připomínající výročí smrti Otce Jacquese Desire Lavala, kněze a bojovníka za zrušení otroctví. Zástupy poutníků směřují do kaple v Ste Croix a věří v zázračné uzdravení. Na ostrově Rodrigues čas plyne poklidným tempem, nejdůležitějším svátkem je "Bonne Année" neboli oslava Nového roku, kdy se připravují speciální mísy s pochutinami a pečenými selaty. Veselí trvá celý týden a je završeno pijáckou soutěží "Lé Roi Boire". Významným svátkem je i 1. březen, kdy se zahajuje rybářská sezóna. Velkým zážitkem na obou ostrovech jsou tradiční svatby, které si zachovávají svůj neodolatelný styl. Připravují se mnoho týdnů dopředu a jsou typické slavnostním průvodem v barevných historických kostýmech, který je veden harmonikářem s místní kapelou. Oslavy mohou trvat několik dnů, ale svatební den je neměnným rituálem - předávají se dary, zpívají se milostné písně, pořádá se ohňostroj a také přepychový banket.

Státní svátky a dny volna
01.01.a 02.01. - Nový Rok
Leden / únor - Cavadee
Leden / únor - Čínský Nový Rok
01.02. - Den Zrušení Otroctví
Únor / březen - Maha Shivaratri
Březen / duben - Ougadi
12.03. - Den Nezávislosti
01.05. - Svátek Práce
15.08. - Den Nanebevzetí Pany Marie
Září - Ganesh Chaturti
Říjen / listopad - Divali
02.11. - Den Přistěhovalců
Listopad / prosinec - Eid al-Fitr (konec Ramadánu)
25.12. - Vánoce

Časové pásmo
GMT / UTC + 4 hodiny.

Míry a váhy, elektřina

Metrický systém. Elektrické napětí 220 V, 50 Hz.

Měna

Oficiální měnou na Mauritiu je rupie, 1 MUR = 100 centů. Mince obíhají v hodnotách 5, 20 a 50 centů a 1, 5 a 10 rupií. Bankovky jsou v oběhu v hodnotách 25, 50, 100, 200, 500, 1000 a 2000 rupií. V bankách a směnárnách je možné měnit hotovost (nejlépe EUR nebo USD) a také cestovní šeky (American Express). Vyhněte se výměně peněz v hotelích, kde jsou kurzy o poznání horší než ve směnárnách a bankách. Na Mauritiu není možné vyměnit české koruny. V malých městech nebo vesnicích je výměna peněz velmi těžká, často nemožná. Cestovní šeky je prakticky nemožné vyměnit mimo vetší města, ve kterých mají svou pobočku banky, které šeky mění na MUR. Hotovost můžete vybrat také z bankomatů v hlavním městě, nákupních centrech a letišti. Současný oficiální kurz se pohybuje okolo 28,80 MUR / 1 USD (září 2011). Náš on-line kurzovní lístek naleznete zde, pro aktuální výpočet kurzu klikněte zde.

Placení

Nejlépe je vsadit na eura nebo dolary. Cestovní šeky je prakticky nemožné vyměnit mimo vetší města, ve kterých mají svou pobočku banky, které šeky mění na místní měnu. Návštěvníci směřující mimo větší města by si měli dopředu opatřit bankovky menších hodnot. Platební karty přijímá většina hotelů, restaurací a obchodů, některé si účtují přirážku při platbě kartou (3 - 5 %). Hotovost můžete vybrat také z bankomatů v hlavním městě, nákupních centrech a letišti. Limit pro výběr z bankomatu je nízký, velmi často jsou bankomaty mimo provoz nebo jsou v provozu pouze v rámci otevírací doby banky.

Spropitné

Ponechání spropitného ve výši 5 - 10 % je obvyklé v lepších restauracích a hotelech (většinou bývá zahrnuto již v ceně). Spropitné bude obsluhou přijato s velkým povděkem. Měli byste počítat i se spropitným pro najaté řidiče a průvodce, zdvořilé je zanechat malý peněžní dar při ukončení návštěvy kostela / svatyně. Při skupinovém pobytu od vás průvodce vybere nakonec pobytu 10 - 20 EUR / osoba.

Nákupy

Tradičního uměleckého a řemeslného zboží je na ostrově veliké množství. Místní řemeslné výrobky a umělecké předměty jsou téměř výhradně vyráběny ručně a jsou velmi pěknými suvenýry za přijatelné ceny. Patří mezi ně upomínkové předměty s vyobrazením doda, řemeslné výrobky z lávového kamene a korálů, modely starých lodí vytvořené podle původních plánů, ozdoby na šaty, šperky, proutěné a hrnčířské zboží. Mauritius je také vynikajícím místem pro nákup různého oblečení, textilií a hlavně pleteného zboží. Firma Ralph Lauren vyrábí veškerou produkci na Mauritiu a tomu odpovídají i ceny v jejích obchodech. Rozšířené jsou i malé hadrové panenky, balíčky kávy a ochucených čajů, kameninové džbánky nebo orientální výrobky. Dále se nakupuje parfémy, koření a alkoholické nápoje – např. vína nebo třtinový rum s nesčetnou škálou příchutí. Hodně se na Mauritiu vyrábí punče, do kterých se přidávají nejrůznější plody a dávají jim tak charakteristické aroma. Koupíte zde punče s příchutí pomeranče, ananasu, vanilky a dalších plodů a rostlin. Ideální pro nákupy jsou Caudan Waterfront na nábřeží v Port Louis, oblast Grand Baie a tržiště v Port Louis. Spousta nákupních příležitostí je i ve městech Curepipe nebo Quatre Bornes. Pokud chcete při nákupech ušetřit, navštivte na ostrově některý z duty free shopů (nezapomeňte si vzít cestovní pas a zpáteční letenku). Klasickým suvenýrem z Rodriguesu je zboží vyráběné z místních typických travin. Koupit si můžete slaměné klobouky různých tvarů, proutěné koše z vláken aloe, předložky a koberečky nebo stolní prostírání. Populární jsou i šperkovnice z vysušených kokosů. Smlouvání při nákupech na tržištích je běžnou záležitostí, mělo by však probíhat s úsměvem a musí být bráno spíše jako společenský rozhovor než záležitost života a smrti.

Úřední hodiny

Banky: Po-Čt 09:15-15:15, Pá 09:00-17:00. Úřady: Po-Pá 09:00-16:00. Pošta: Po-Pá 08:15-15:30 a v So 09:00-12:00 (pohled do ČR - 9 MUR). Obchody: Po-Pá 10:00-17:00, So 10:00-12:00. Na ostrově se dá nakupovat jak v malých místních obchůdcích, tak i v supermarketech velkých mezinárodních řetězců. V některých velkých supermarketech se dá nakupovat po celý den (Po-So 09:00-22:00, Ne 09:00-13:00).

Telefony a internet
Na celém území Mauritia je rozvinutá síť místních operátorů (Emtel / Cellplus), roaming s českými operátory funguje bez problémů. Místní předplacené sim karty lze zakoupit od cca 600 MUR. Přímé telefonické spojení do Evropy je možné z hotelů, pošty a telefonních budek na mince a karty (Télécartes - 50, 100, 250 a 500 MUR). Dříve než uskutečníte telefonát do zahraničí, zjistěte si telefonní tarify (zejména v hotelech). Sazby mohou být velmi vysoké, naskakují po několika tónech a často ke spojení vůbec nedojde. Internetové kavárny jsou dostupné ve větších městech (cca 120 MUR / 60 minut, v hotelech 400 MUR / hodina). Možné je také připojit váš notebook v každém dobrém hotelu buď modemem nebo místní sítí. Pro připojení k internetu si lze také zakoupit předplacenou kartu pro vytáčené připojení a WiFi.

Důležitá telefonní čísla
Hasiči: 995
Policie: 999
Ambulance: 114
Horská služba: 112

Oblečení
Počasí po celý rok si vyžaduje lehké oblečení. Pro cesty v zimě a cesty do horských oblastí s vyšší nadmořskou výškou, kde jsou dny teplé, ale rána a noci mohou být chladné, je nutné mít s sebou teplé vrstvené oblečení a svetr. Stejně tak byste měli mít dobrou pláštěnku, protože počasí bývá zejména v horách velmi proměnlivé. Zabalte si také klobouk proti slunci, sluneční brýle a opalovací krém. Nezapomeňte toaletní potřeby a osobní léky. Decentní oblečení se vyžaduje v náboženských areálech. Do kostela / mešity není povolen vstup v krátkých kalhotách. Při vstupu do jakékoliv svatyně si zujte boty a ponožky, ramena a kolena musejí být kryta oděvem. Pamatujte, že některé hotely a restaurace vyžadují, aby muži měli na sobě sako a dlouhé kalhoty. Ignorování těchto pravidel bude vážnou kulturní a náboženskou urážkou a u zbožných obyvatel vzbudí velké pohoršení.

Zdraví
Při cestování na Mauritius je nutné dodržovat ve zvýšené míře základní hygienické návyky. Přesto se zahraniční návštěvníci neubrání cestovnímu průjmu. U téměř všech cizinců se po několika dnech pobytu vyskytnou bolesti žaludku a střevní potíže, které jsou vyvolané změnou mikroflóry v organismu a nikoli, jak se často návštěvníci domnívají, vlivem nějaké choroby. Dieta a klid pomohou toto období přestát bez větších problémů. V případě, že problémy neustávají, je nutno vyhledat lékařskou pomoc. Lékařská péče je na dobré úrovni, naleznete zde velmi dobře vybavené soukromé nemocnice a kliniky, k dispozici je i síť veřejných zdravotních středisek. Ošetření a léky je nutné hradit v hotovosti, ceny ve srovnání s ČR jsou vyšší. Všechny poplatky je nutné uhradit před ošetřením. Doporučujeme všem turistům zdravotní připojištění, které si mohou zakoupit v naší kanceláři (pojištění by mělo krýt i drahou záchrannou leteckou službu). Dále doporučujeme dbát na základní hygienická pravidla. Pít pouze balenou vodu, stravovat se v zařízeních od střední cenové úrovně výše, ovoce a zeleninu před požitím omýt tekoucí vodou. Mezinárodní očkovací průkaz je lékařskými zařízeními uznáván, nicméně od českých občanů není vyžadováno žádné povinné očkování (mimo příjezdů z oblastí ohrožených žlutou zimnicí). Nevyskytují se zde nebezpečné tropické nemoci jako malárie, žlutá zimnice nebo spavá nemoc a riziko takových onemocnění je tedy naprosto minimální. Při plánované dlouhodobé návštěvě odlehlých oblastí doporučujeme očkování proti tetanu, tyfu a žloutence A a B. Bližší informace naleznete také na www.domuvezdravi.cz. Koncem roku 2005 byl Mauritius zasažen epidemií tropické nemoci chikungunya. Tuto chorobu přenáší komáři a projevuje se horečkami, dehydratací a celkovou únavou a bolestí těla. Na Mauritiu nežijí žádná jedovatá zvířata, kromě některých mořských živočichů, zejména ryb ropušnic a perutýnů. Při koupání v některých oblastech je nutno mít na paměti možnost výskytu žraloků a mořských ježků či žahavých medúz. Pozor si dejte i na padající několika kilové kokosy a při koupání na motorové čluny a skútry.

Stravování

Mauritijská kuchyně je chutná a určitě stojí za to ji vyzkoušet. Tajemství ostrovní kuchyně, která je považována za jednu z nejlepších v Indickém oceánu, je ve zcela čerstvých produktech, které jsou připravovány postupy dědícími se z generace na generaci. Místní kuchyně je díky multikulturní společnosti velmi pestrá, najdete zde jídla kontinentální, čínská, indická či africká. Základem mauritijské kuchyně je rýže, kterou tu dostanete snad ke každému jídlu, připravenou na mnoho způsobů. Velký důraz se samozřejmě klade na plody moře, ryby a množství chutného ovoce. Nejčastějšími pokrmy na Mauritiu jsou delikátní polévka z drobných korýšů ochucená koriandrem, salát "cono-cono", který je údajně afrodiziakem, chobotnicové kari, uzená šunka a především chilli papričky nakládané s malými zelenými citrónky. Národním jídlem je "dholl puri", kořeněná placka plněná čočkou, servírovaná s různými omáčkami. Jako desert si můžete dát čerstvé ovoce (papayu, pomeranče, hrozny, ananas, mango, liči, banány, melouny), kokosové koláče s čerstvě nastrouhaným kokosem nebo ochucené skořicí a vaší pozornosti by rovněž neměl uniknout moučník připravovaný ze sladkých brambor. Jídla a nápoje jsou v mezinárodních hotelech poměrně drahé. Existuje zde však celá řada dobrých místních restaurací na slušné hygienické úrovni, které podávají jídla srovnatelné kvality za mnohem nižší ceny. Připravují se zde různé pokrmy kreolské, indické a kontinentální kuchyně. Standardní menu v dobré místní restauraci pořídíte okolo 300 MUR (nealko 40 MUR). K dispozici je i síť mezinárodních řetězců rychlého občerstvení (McDonald, KFC, Pizza Hut apod.). Pro stravování na Mauritiu platí podobné zásady jako jinde v oblasti Indického oceánu, je třeba vybírat si ke stravování na pohled čistá místa. Nejobecnější pravidlo je, že kde jí mnoho lidí, tam bude strava chutná a relativně bezpečná. Ovoce nebo syrová zelenina by měly být před konzumací upraveny, abyste se vyhnuli střevním potížím. Je nutné dbát na pitný režim, tj. pít často a hodně. Doporučuje se pít pouze balenou vodu, nealkoholické nápoje a ovocné šťávy (v obchodě - pivo v plechovce 25 MUR, v láhvi 35 MUR, voda 15 MUR, nealko 15 MUR). Můžete vyzkoušet i místní "Aloudu" (nápoj s vanilkovou nebo mandlovou příchutí připravený z mléka, agaru (sušených řas), ledové tříště). K dostání je místní pivo Phoenix a Black Eagle a dále pak o něco silnější Blue Marlin. Láhev dobrého třtinového rumu můžete koupit již od 40 MUR.

Honorární konzulát České republiky

St. James Court Building, Ground Floor, St. Denis Street, Port Louis
Tel.: +230 2119200, Fax: +230 2115388, Email: PortLouis@honorary.mzv.cz

Velvyslanectví České republiky v Jihoafrické Republice
936 Pretorius Street, Arcadia 0083, Pretoria, South Africa
Tel.: +27 124312380, Fax: +27 124302033, Email: pretoria@embassy.mzv.cz

Důležité informace

Bezpečnostní situace je srovnatelná s Evropou, kriminalita je velice nízká, nejsou povoleny střelné zbraně. Vzhledem k nárůstu počtu teroristických útoků v oblíbených turistických letoviscích ve světě, a to i v dosud bezpečných zónách, je nutná obezřetnost i ve vyhlášených turistických oblastech na Mauritiu. Všude, kde se ve zvýšené míře pohybují turisté, působí i mauritijská turistická policie. Turistické oblasti jsou relativně velmi bezpečně a cizinci se zde nemají čeho obávat ani v nočních hodinách. Přesto mějte na paměti základní bezpečnostní pravidla: neukazujte obsah peněženky, nenoste veškeré finanční prostředky na jednom místě, v nočních hodinách se vyhýbejte neosvětleným ulicím, využívejte bezpečnostních schránek v hotelích, nenechávejte zavazadla bez dozoru. Na plážích nenechávejte na břehu své věci osamoceny. Doporučujeme si pořídit (před příjezdem do země) fotokopii cestovního dokladu, letenek a cestovních šeků. Před cestou je nezbytné uzavřít komplexní pojištění ke krytí případných výloh spojených s lékařským ošetřením nebo ztrátou zavazadel. Některá místa na ostrově nejsou cizincům vůbec přístupná a musí se respektovat i jiné zvyklosti - nezbytný je dobrý místní průvodce. Veřejným shromážděním, zvláště pokud hrozí policejní zásah, je lépe se vyhnout. Fotografovat a natáčet ozbrojené síly a některá citlivá místa je výslovně zakázáno. Pokud chcete fotografovat místní obyvatele, je slušné požádat je o povolení, při fotografování dětí se ptejte vždy rodičů. Před koupáním se vždy informujte na bezpečnost konkrétní pláže (zpětné proudy, vysoké vlny, ostré korály, jedovatá nebo nebezpečná fauna a flóra). Nekoupejte se bez plavek. Je třeba počítat s tím, že drobná i velká korupce jsou v zemi každodenní realitou. V praxi to znamená, že hlavním důvodem různých nečekaných potíží s úředníky či policisty, ale někdy i státními "dodavateli" (např. služeb) může být touha po úplatku. Neznamená to, že je těmto implicitním či explicitním požadavkům vždy nutné vyhovět, někdy stačí trochu trpělivosti a neústupnosti, jindy je praktičtější vyřešit problém skromným "spropitným".

Naše společnost nenese žádnou odpovědnost za zranění s následkem smrti, k němuž dojde v průběhu cesty nebo expedice. Rovněž si vyhrazujeme právo měnit, upravit nebo přecenit některý program nebo itinerář v důsledku nepředvídaných okolností ležících mimo sféru našeho vlivu, např. v případě cest do odlehlých oblastí, zrušení plánovaných letů, nepříznivých povětrnostních podmínek nebo jiných změn.