Výjezdová turistika | Mexiko | Důležité informace | Vzdělání

Vzdělání

Důležité informace

Školní vzdělání se uskutečňuje v základním, středním (nižším a vyšším) a vysokém stupni. Základní šestileté vzdělání je povinné a bezplatné. Nižší střední vzdělání představují tříleté školy 2. stupně. Po ukončení tohoto vzdělání je možno získat vyšší střední vzdělání na tříletých nebo čtyřletých školách. Nejvyšší formou vzdělání jsou vysoké školy univerzitního nebo technického směru. Mexiko patří k zemím s vysokou gramotností (přes 88% obyvatel) a vyspělým školským systémem. Mexické školství má širokou síť základních škol a světově uznávané vysoké školství. Na Národní autonomní univerzitě (UNAM) studuje přes 300 000 studentů. Knihy na základním stupni jsou sice zdarma, ale děti musí často přispívat k obživě rodiny, nebo je škola příliš daleko, nebo peníze nestačí na oběd ve škole. Chybí učitelé se znalostí indiánských jazyků. Asi 2 milióny Indiánů ovládá jen svoji tradiční řeč, další 2 milióny k tomu hovoří částečně španělsky. Šanci studovat na některé z 82 vysokých škol v zemi má ročně asi 1,2 miliónů mladých Mexičanů.