Výjezdová turistika | Mexiko | Důležité informace | Politický život

Politický život

Mexická hymna
Důležité informace

V Mexiku platí ústava z roku 1917, která do dnešní doby nedoznala zásadních změn. V době svého vzniku patřila mexická ústava k nejpokrokovějším ústavám na světě, především co se týče silného sociálního zaměření a ochrany národních zájmů země. Mexiko je federativní republikou, v jejímž čele stojí prezident, který řídí moc výkonnou a je zároveň předsedou vlády. Prezident se volí v přímých volbách na období šesti let a po skončení funkčního období nesmí být zvolen znovu. Musí být starší 35 let, nesmí být církevním hodnostářem, vojákem nebo vládním úředníkem. Ujímá se úřadu 1. prosince roku, v němž se konaly volby. Poslední prezidentské volby se konaly v Mexiku v roce 1994 a prezidentem byl zvolen Ernesto Zedillo. Prezident má velmi rozsáhlé pravomoci (prakticky neomezenou moc). Zákonodárnou moc vykonává parlament, který se skládá z poslanecké sněmovny (500 členů volených na 3 roky) a senátu (64 členů – dva za každý stát a dva za federální distrikt, volených na 6 let). Třetí nezávislou složkou státní moci je soudnictví, v jehož čele stojí Nejvyšší soud. V roce 1929 byla založena Národní revoluční strana PRN (Partido Nacional Revolucionario), která byla v roce 1946 přejmenována na Revoluční instituční stranu PRI (Partido Revolucionario Institucional). Tato největší mexická politická strana od roku 1929 téměř ztělesňovala stát. Strana PRI se poprvé dostala do rozporů v roce 1988, když její kandidát Carlos Salinas de Gordari se jen těsně prosadil nad svým konkurentem Cuauhtémocem Cárdenasem (FDR/dnes PRD). Vnitrostranické rozpory mezi reformátory a starou gardou (Jurásicos) se zastavily. Začátkem roku 1994 došlo k povstání Zapatistů v Chiapasu. 24 dubna 1994 byl zavražděn prezidentský kandidát strany PRI, Luis Donaldo Colosio. V prezidentských volbách v srpnu 1994 zvítězil kandidát PRI, Ernesto Zedilli s těsnou 50% většinou hlasů. 28. září 1994 generální tajemník PRI, José F. Ruíz Massieu, padl za oběť komplotu z řad vlastní strany. Mexiko se dostalo do vnitropolitické krize. Druhou nejsilnější politickou stranou je Revoluční demokratická strana PRD (Partido Revolucionario Democracia), která v posledních letech získala značnou podporu voličů.

Politický systém
federativní republika, v čele stojí prezident volený na 6 let, který řídí moc výkonnou a je zároveň předsedou vlády. Zákonodárnou moc vykonává parlament, který se skládá z poslanecké sněmovny (500 členů volených na 3 roky) a senátu (64 členů -  dva za každý stát a dva za federální distrikt, volených na 6 let).
Státním svátkem
je 16. září, Den nezávislosti, památka na zahájení boje za nezávislost proti Španělům (16.9.1810).
Státní vlajka
se skládá ze tří svislých pruhů. Vnější pruh je červený (symbol krve prolité za svobodu země), vnitřní pruh je zelený (symbol naděje v lepší budoucnost země). V prostředním bílém pruhu (symbol čistoty ideálů) je státní znak.
Státní znak
tvoří zlatý štít ve tvaru elipsy, černě lemovaný; v horní polovině je černý nápis "Estados Unidos Mexicanos"; ve věnci ze zelených ratolestí s červenými květy, svázaném červenou stuhou, je orel spočívající jednou nohou na hnědém skalisku, které vystupuje z modrých vln jezera; ze skaliska vystupují po obou stranách listy kaktusu s červenými květy; hnědý orel drží v drápu zdvižené nohy a v zobáku zkrouceného zeleného hada. Podle aztécké legendy začali Aztékové na místě, kde uviděli orla třímajícího hada, stavět své hlavní město, jezerní město Tenochtitlán.
Státní hymna
z roku 1857 vznikla po porážce Mexika ve válce se Spojenými státy americkými. Text hymny má vlastenecký a bojový charakter. Má dlouhou řadu slok; běžně se zpívá sloka první a poslední. Pro přehrání hymny klikněte na ikonu vpravo nahoře.