Výjezdová turistika | Mexiko | Důležité informace

Důležité informace

Mexiko

Kdy se vydat na cestu
Cestovat se dá po celé rok, ale nejpříjemnějším obdobím je říjen - květen. V období od května do září je zejména na jihu země velké teplo a vlhko. V prosinci - únoru mohou v noci ve vyšších nadmořských výškách v centrálních částech země klesnout teploty až k bodu mrazu.

Geografie
Největší města: México D.F. (20 mil.), Guadalajara (6 mil.), Monterrey (5 mil.), Ciudad Juráez (1,8 mil.), Puebla (1,6 mil.). Největší řeka: Rio Grande del Norte (3 023 km). Největší jezero: Lago de Chapala (1057 kilometrů čtverečních). Nejvyšší hory: Pico de Orizaba (5 699 m), Popocatépetl (5 452 m), Ixtaccihuatl (5 280 m). Mexiko leží na západní polokouli, v jižní části Severní Ameriky. Jeho území pokrývá dvě oblasti amerického kontinentu – na severu část Severní Ameriky, na jihu část Střední Ameriky. Na severu sousedí Mexiko s USA hranicí v délce 2 597 km, její část tvoří řeka Rio Grande del Norte. Na jihu hraničí Mexiko s Guatemalou (962 km) a Belize (176 km). Celková délka mexického pobřeží je 9 219 km. Na západě je to pacifické pobřeží (6 608 km). Na východě atlantské pobřeží (2 611 km), část východního pobřeží oblévá Mexický záliv a část Karibské moře. Rozloha mexického území je téměř 2 milióny kilometrů čtverečních, po Brazílii a Argentině je Mexiko třetí největší zemí Latinské Ameriky. Ostrovy nejsou příliš významné. Některé jsou využívány jako rekreační střediska, např. Cozumel a Mujeres v Karibském moři. Maximální délka mexického území mezi nejseverozápadnějším a nejjihovýchodnějším územním bodem je 3200 km. Povrch Mexika je značně složitý a různorodý. Mexické území tvoří v podstatě mohutný poloostrov severoamerického kontinentu, protažený jihovýchodním směrem. Jeho vrcholek leží na Tehuantepecké šíji a odtud mexické území přechází do Chiapasu a na poloostrov Yucatán. Výrazně je od vlastního Mexika oddělena Dolní Kalifornie, jež je pokračováním severoamerického pobřežního pásma. Mexické území se horopisně z největší části přimyká k severoamerické kordillerské soustavě, která na něm vytváří rozsáhlou vysočinu, jež se zdvihá postupně k jihu. Jejím jádrem je náhorní plošina Mesa central (meseta), kterou prostupují horské hřbety a kotliny. Mexická vysočina je při obou oceánech ohraničena horskými pásmy pohoří Sierra Madre Oriental (východní Sierra Madre) a Sierra Madre Occidental (západní Sierra Madre). Na jihu se Mexická vysočina nazývá Anáhuácká vysočina (“země bez vody”) a zvedá se do výše 2000 m. Nejdůležitější částí jsou dvě kotliny, v nichž došlo ke koncentraci obyvatelstva – Mexické a Tolucké údolí. Obě jsou velmi úrodné. Na jihu Mexické vysočiny vystupuje významné pásmo s několika menšími pohořími, která tvoří jihomexické vulkanické pásmo Cordillera Neovolcánica. Nejvyšší hory: Pico de Orizaba (5 699 m), Popocatépetl (5 452 m), Ixtaccíhuatl (5 280 m), Colima (4 340 m). Tato část území bývá postihována zemětřeseními tektonického původu, celá řada sopek není ještě vyhaslá. Na východ od Tehuantepecké šíje (výška 207 m, šířka 210 km) se zvedá pohoří Sierra Madre de Chiapas, které přechází do Tabaské nížiny a ta navazuje na rozsáhlou suchou a zkrasovělou vápencovou tabuli Yucatánského poloostrova. Nerostné bohatství Mexika je značné. Mezi nejdůležitější nerostné suroviny patří zlato, stříbro, olovo, měď, zinek, železo, ropa, zemní plyn a uhlí. Významná je i těžba tuhy, antimonu, rtuti a cínu. Zásoby ropy a zemního plynu jsou velké, zásoby uhlí poměrně menší a těžba se příliš nerozvíjí. Mexiko má poměrně málo řek. Největší řekou je pohraniční Rio Bravo del Norte, dlouhá 3023 km. Z přítoků, které přijímá ze suchého zemského území, je významnější jen řeka Conchos. Několik větších řek je na atlantském pobřeží, které je bohatší na srážky. Nejdůležitější z nich je Panuco (680 km), která ústí do Mexického zálivu u města Tampico. Západní pobřeží má četné kratší řeky, které prudce spadají s pobřežních horských pásem a mají proto značný energetický význam. Jsou to Yaqui (600 km), Fuerte (540 km), Rio Grande de Santiago (800 km), která protéká největším mexickým jezerem Lago de Chapala (1057 kilometrů čtverečních) a na jihu řeka Balsas. Největší řeka mexického jihu Usumacinta (1 000 km) je řekou hraniční.

Příroda
Mexiko má poměrně nízkou lesnatost – 18%. V nížinách, sušších polohách jihozápadního Mexika a na ostrově Yucatán rostou tropické lesy s charakteristickými porosty cedru a cennými stromy dávajícími mahagonové dřevo. Roste zde také mnoho druhů palem a bambus. Ve vlhkých subtropických lesích jsou hojné duby a sosny a různé vzácné dřeviny. Ve vyšších sušších polohách rostou borovice. Z jehličnatých porostů se objevuje ve vyšších vlhkých polohách vejmutovka a jedle. Jednotlivá klimatická pásma mají značně rozdílnou flóru. Markantní rozdíl je mezi flórou suché až pustinné Mexické vysočiny, v níž vyniká množství různých druhů kaktusů (kolem 300 druhů) a flórou vlhkých tropů, zvláště deštných tropických pralesů. Pro hospodářství Mexika mají podstatný význam zemědělské plodiny. Je to hlavně kukuřice, která se pěstuje na převážné většině obdělávané půdy, pšenice, brambory, fazole, kávovníky, bavlníky, tabák a všechny druhy palem. V Mexiku se pěstuje také velké množství tropického ovoce a různé zeleniny, zejména chilli a rajčata. Mexická zvířena je složena z druhů severoamerických a jihoamerických. K prvým patří někteří dravci, stepní vlk, medvěd, kuny, vydry, ze severu přišli jeleni, americká antilopa, různí hlodavci, vačice atd. Jihoamerického původu jsou jaguár, ocelot, pásovec, lenochod a mravenečník. Domácího původu je dikobraz a tapír. Velmi bohaté je mexické ptactvo, například orel, obojživelníci a plazi. Druhů ryb je méně, zato velkým množstvím je zastoupen hmyz.

Klima a počasí
Země má tři výšková klimatická pásma. Nejníže leží horké pásmo “tierra caliente”, asi do výšky 700 m, s průměrnou roční teplotou 24 stupňů. Nad ním je mírné pásmo “tierra templada”, asi do výšky 1700 m, s průměrnou teplotou 18 – 23 stupňů. Ještě výše je chladné pásmo “tierra fría”, s teplotami do 17 stupňů (v zimě mohou teploty klesat až pod bod mrazu). Srážky jsou rozděleny velmi nerovnoměrně. Období dešťů je od června do října, kdy zpravidla odpoledne vznikají poměrně krátké, velmi prudké a vydatné přeháňky (Chiapas, Tabasco). Tichomořské pobřeží je podstatně sušší. V zimních měsících na jihu země téměř neprší. Pro další aktuální informace o počasí v Mexiku klikněte zde.

Jak se dostat tam a zpět
Letecky: více jak 30 mezinárodních letišť v Mexiku obsluhují pravidelné linky z Kanady a USA, dobré je i letecké spojení s Karibikem a Latinskou Amerikou. Z Evropy lze letět přímo pouze do Mexico City a Cancúnu. Mezinárodní odletová taxa je 17 USD. Pro on-line rezervace letenek klikněte zde. Pozemní cestou: nejlepší autobusové spojení je z USA, kdy můžete překročit jeden z více jak 40 hraničních přechodů. Další možností je využít jeden z 10 hraničních přechodů s Guatemalou, autobusy také jezdí z Belize. Železnicí: Vlaky jezdí ze San Diega do Tijuany, z El Pasa do Ciudad Juárez a z Del Ria do Ciudad Acuña. Lodí: dalšími zajímavými možnostmi je cesta džunglí a lodí mezi Tikal v Guatemale a Palenque anebo lodí na řece Río Usumacinta mezi Frontera Corozal (Chiapas) a Bethel (Guatemala). Dalšími možnostmi jak se dostat z Guatemaly do Mexika jsou také přechody mezi Benemérito de las Américas (Chiapas) a Sayaxché (Guatemala), La Palma (Tabasco) a El Naranjo (Guatemala)
.

Vstup do země
Cestovní pas s platností minimálně příštích 6 měsíců, bezvízový pobyt je možný maximálně 90 dnů. Během pobytu musí mít každý turista u sebe tzv. turistickou kartu (FMT), kterou obdrží po příletu na letišti a odevzdá při odletu ze země. Turisté jsou povinni při příjezdu zaplatit tzv. turistickou taxu aktuálně ve výši 195 MXN. V případě cestování letadlem do Mexika je tato taxa zahrnuta v ceně letenky. V souladu s mexickými migračními předpisy, mají hraniční orgány právo kontrolovat způsob zabezpečení cesty resp. odjezdu ze země. Proto se při cestách do Mexika doporučuje disponovat zpáteční letenkou/jízdenkou nebo možností doložit dostatečné finanční zabezpečení k nákupu zpáteční letenky či jízdenky. Při vstupu s motorovým vozidlem je vyžadován mezinárodní řidičský průkaz, osvědčení o technickém stavu vozidla, a je-li vozidlo pronajaté, též smlouvu o pronájmu. Na celnici je nutno požádat o povolení k dočasnému dovozu vozidla na mexické území, tzv. "Permiso de importación temporal de vehículos" platné 180 dnů. Povolení je vyžadováno, aby vozidlo nemohlo být prodáno v Mexiku. Žádost se zpoplatňuje a jako garance zpětného vývozu je pořizována kopie kreditní karty.

Celní předpisy
Vyplnění celní deklarace je před vstupem na mexické území povinné (formulář je distribuován v letadle před přistáním). Po příletu na mezinárodní letiště rozhoduje o kontrole zavazadel červené a zelené světlo semaforu celní kontroly. Padne-li zelené světlo, zavazadla nejsou kontrolovány. Padne-li červené, jsou podrobena celní prohlídce. Pro neobchodní dovoz jsou od cla osvobozeny osobní věci v hodnotě nepřesahující 1000 USD na osobu v množství odpovídajícím délce pobytu. Bezcelně lze dále dovézt dalekohled, fotoaparát, videokameru, televizor (s obrazovkou 12 palců), přenosný radiopřijímač či přehrávač, 12 ks nových filmů nebo videokazet, již exponovaný nebo nafilmovaný materiál, až 20 CD nebo kazet, 2 filmy DVD, přenosný psací stroj nebo laptop (nový nebo použitý), mobilní telefon nebo pager, videopřehrávač, hudební nástroj přenosný jednou osobou, stan a kempinkové vybavení, soubor rybářského náčiní, lyže, 5 užitých hraček je-li cestující nezletilý, 2 tenisové rakety, osobní sportovní vybavení sloužící pro 1 osobu, bezmotorový člun do délky 5,5 m, vodní kluzák s plachtou nebo bez plachty, knihy, časopisy, osobní léky (v případě psychotropních látek je nutno doložit lékařský předpis). Osoby starší 18 let mohou dovážet 20 krabiček cigaret, 25 doutníků nebo 200 gramů tabáku a až 3 l vína, piva nebo likéru. Zjistí-li celní orgány dovoz věcí nad povolený limit, je cestující postižen pokutou ve výši 100-300% komerční hodnoty zboží. Naprosto zakázán je dovoz drog a omamných látek, a bez příslušného povolení dovoz zbraní, patron, výbušnin, potravin, zvířat, léků aj. Pro dovoz psů a koček je nutno mít lékařské potvrzení o dobrém zdravotním stavu a platný očkovací průkaz s potvrzením očkování proti vzteklině (bližší informace podá Velvyslanectví Mexika v Praze). Bez příslušného povolení je zakázán dovoz čerstvého ovoce, zeleniny, masných výrobků, chemických farmaceutických a biologických výrobků pro zemědělskou potřebu. Bez povolení Ministerstva životního prostředí a přírodních zdrojů je zakázáno sbírat a vyvážet volně rostoucí rostliny (např. kaktusy) jejich plody a semena (jedná se o trestní čin s trestní sazbou 1-9 let odnětí svobody), korály a lovit a vyvážet živočichy (zejména chráněné) a výrobky z nich (např. želvoviny). Je zakázán vývoz archeologických předmětů, historických písemností a památek. Dovoz deviz je limitován částkou 10000 USD v hotovosti nebo cestovních šecích na osobu. Je-li dovážená finanční částka vyšší, je nutno ji deklarovat, pak nepodléhá zpoplatnění. Výměna deviz je volná. Pro vývoz platí obdobné pravidlo: pokud vyvážená částka přesahuje 10000 USD, je třeba ji deklarovat.

Místní doprava
V Mexiku operuje mnoho místních leteckých dopravců (Mexicana, Aviacsa, Aeroméxico, Aerolitoral), kteří nabízejí relativně levné letenky. Většina místních letů je operována přes Mexico City. Nejlevněji můžete cestovat autobusy různých tříd, většina dálkových linek je komfortní a klimatizovaná. Další možností je vypůjčení automobilu, pokud jste ovšem ochotni podstoupit riziko řízení v chaotickém provozu. Trajekty spojují Baja California s pevninou, další pak karibské ostrovy Isla Mujeres a Cozumel. Železniční doprava je omezena na speciální turistické linky jako "Copper Canyon" z Chihuahua do Los Mochis a "Tequila Express" z Guadalajara do Tequila. Vypůjčení auta: pro individuální cestovatele je možné zapůjčení osobního auta nebo džípu. V případě pronajmutí auta v Mexiku musíte mít mezinárodní řidičský průkaz a věk nad 25 let, fotokopii cestovního pasu a budete muset složit finanční garanci nebo záruku platební kartou. Pronájem auta vám rádi sjednáme přímo v naší kanceláři. Přesto vám jej nedoporučujeme, protože většina cest je ve špatném stavu a téměř neexistuje dopravní značeni. Turisté jsou také často kontrolování policií a za sebemenší přestupek zaplatíte vysoké pokuty. Na některých úsecích silnic jsou vybírány dálniční poplatky. Pokud nemáte moc času a chcete se vyhnout komplikacím a improvizaci po cestě, doporučujeme vám levné cestování v najatém automobilu s našim řidičem. Rádi vám zajistíme vypůjčení automobilu nebo motocyklu, rezervovat můžete také online. Buďte však připraveni, že celý váš itinerář může být narušen nebo změněn díky nenadálým komplikacím jako jsou vlivy počasí, policejní uzávěry, nehody apod.

Kultura a obyvatelé
Mexiko je ideálním místem pro všechny, kdo mají zájem o archeologii. Hlavní kultury se zde vyvíjely před více než 3 tisíci let. V Mexiku žije kolem 90 milionů obyvatel. Hustota obyvatelstva je v průměru 30 lidí na kilometr čtvereční, v hlavním městě přes 3000 lidí na kilometr čtvereční. 25% obyvatelstva žije v hlavním městě México D.F., 30% obyvatelstva je ve věku do 25 let. Mexiko bylo v roce 1994 přijato do společenství zemí OECD. Mexická společnost je však charakterizována velkými sociálními rozdíly. Na seznamu 2 superbohatých2 rodin je Mexiko na 4. místě (po USA, Německu a Japonsku). Zároveň žije 60% obyvatelstva v chudobě, 15% pod mezí chudoby. Španělé, tedy bílí přistěhovalci, se mísili s domácím obyvatelstvem a zakrátko vznikla silná etnická skupina míšenců – mesticů, která dnes tvoří kolem 80% mexického obyvatelstva. Asi 10% obyvatelstva tvoří kreolové, potomci španělských přistěhovalců, kteří se již narodili v Mexiku a 8% populace jsou Indiáni. Původní indiánské obyvatelstvo má podle kulturních hledisek 56 etnických skupin a asi 30 skupin si zachovalo svou vlastní řeč. Podle počtu tvoří největší skupinu Náhuatlové v centrálním Mexiku (asi 1,3 mil.), a následovníci Mayů v Chiapasu, Tabascu a na Yucatánu (800 000). Dalšími velkými indiánskými skupinami jsou Zapotékové, Mixtékové, Tarakumarové a Otomiové. Více než polovina z 90 milionů Mexičanů má věk pod 20 roků. Velký počet dětí je důkazem možnosti hlavy rodiny, ale znamená také jako dříve záruku pro zaopatření ve stáří. Roční nárůst obyvatelstva je kolem 2%.

Náboženství
Nejvlivnější je v Mexiku římskokatolická církev, kterou vyznává asi 93% obyvatelstva. Již koncem 16. století obrátili misionáři většinu Indiánů na katolickou víru, ale přesto se Indiáni nikdy zcela nevzdali svých náboženských kultů. Kult původních náboženství, zejména na venkově, ovlivnil i rituál a ceremoniál katolické církve (tzv. mexický katolicismus). V době války za nezávislost stál vysoký klérus na straně Španělů. Ve válkách za reformu nebo v období mexické revoluce církev otevřeně podporovala diktaturu. K otevřenému střetnutí mezi katolickou církví a různými mexickými vládami došlo především v otázce církevního majetku a jejího vměšování do politických záležitostí státu. Politika katolické církve vzbudila značnou antiklerikální vlnu v celé zemi. Ačkoli katolická nauka ovlivňuje život mnoha Mexičanů (např. zákaz přerušení těhotenství), nemá církev – během koloniálního období nejbohatší vlastník země – žádný oficiální vliv. V roce 1857 byla vyhlášena odluka církve od státu, která byla nakonec zakotvena v mexické ústavě z roku 1917. Bylo zakázáno pozemkové vlastnictví církve. teprve v roce 1992 zrušila vláda antiklerikální zákony a navázala diplomatické styky s Vatikánem. Církev byla uznána jako právnická osoba. Zástupcům církve je nyní dovoleno odevzdávat při volbách své hlasy a oficiálně provozovat náboženské školy. Církev se však nadále nesmí vměšovat do politiky. V poslední době se podařilo protestantským sektám, které slibují opravdový život na onom světě, získat větší počet přívrženců, především v chudobných oblastech jako Chiapas. To vede k rozdrobeným střetům ve společenství vesnic; tisíce jinak věřících byly již vyobcovány.

Svátky a oslavy
Mexičané rádi oslavují. Oslava se nazývá fiesta. Sejde se nejméně dvacet lidí, příbuzných, přátel nebo známých. Vzhledem k počtu lidí se fiesty odehrávají často venku, na dvoru nebo v zahradě domu, večer pak při světle lampiónů. Pro děti je připravena piňata, keramická nádoba obalená staniolem, barevným papírem a barevnými třásněmi. Uvnitř jsou bonbóny, drobné ovoce, ořechy, malé hračky a papírové vločky. Piňata visí na dlouhém provazu a dva účastníci oslavy tahají za konce provazu tak, aby piňata byla na dosah, ale ve stálém pohybu. Děti, seřazené podle stáří a velikosti, dostanou hůl a jejich cílem je nádobu zasáhnout. Všichni přítomní sledují s povyražením marné i úspěšné pokusy a bouřlivě povzbuzují tradičním popěvkem. Když přijdou na řadu dospělí, musí mít převázané oči a jejich snaha zasáhnout piňatu je doprovázena všeobecným veselím. Až je piňata prázdná – vysypaná nebo rozbitá – následuje úklid a začínají různé soutěže. K fiestě patří hodně hudby a samozřejmě tanec. Je-li fiesta oslavou v kruhu příbuzných, pak feria bývá výroční slavností, která zasahuje celé město a okolí. Je to vlastně výroční trh a výstava té výrobní činnosti, která v dané oblasti převažuje. Takže v městě Taxco, známém výrobou stříbrných předmětů, se koná fiesta stříbra. Jinde je feria výrobků z kůže, jinde feria květin. Můžete navštívit dílny zručných řemeslníků a pozorovat jejich práci. Večer na náměstí vystupují hudebníci a tanečníci. Zvuky mariachis, lidové písně a temperamentní děj na pódiu rozehřeje postávající diváky, kteří podupávají a přizvukují do taktu. Následuje volba královny krásy a o půlnoci ohňostroj. V poledních hodinách začíná být velké vedro, které se odpoledne stává úmorným. A tak Mexičané, podobně jako Španělé a obyvatelé Latinské Ameriky tráví siestu. Siesta vznikla již v době těžkých ručních prací na polích nebo stavbách, kdy tato práce pod žhavým sluncem je velmi vyčerpávající. A tak odpolední spánek a odpočinek, tedy siesta, není znakem lenosti nebo přejedení, ale téměř nevyhnutelností. Ve městech, kde je zavedena klimatizace i do výrobních hal, se siesta nedrží. Ale na prostém venkově rolníci starou tradici dodržují.

Nejvýznamnější svátky
1. leden - Nový rok, 6. leden - Tři králové, 5. únor - Den ústavy, 21. březen - narozeniny Benita Juáreze, 1. květen - Svátek práce, 5. květen - Cinco de Mayo (5. květen, výroční den vízězné bitvy nad francouzským i interventy 1862), 15.-16. září - Den nezávislosti, 12. říjen - Dia de la Raza (Den rasy, den objevení Ameriky Kolumbem a vytvoření nové rasy - míšenců mesticů), 1.-2. listopad - Památka zesnulých, 20. listopad - Den revoluce (1910), 12. prosinec - Panna Marie Guadalupská, 25. prosinec - Navidad (Vánoce). Pohyblivé svátky: Zelený čtvrtek, Velký pátek, Velikonoční pondělí, Nanebevstoupení Páně, Svatodušní pondělí.

Zábava
Nejoblíbenější zábavou Mexičanů jsou býčí zápasy, které mají stejný průběh jako ve Španělsku. Typickým mexickým sportem a slavností je charreria. Její počátky spadají do období příchodu Španělů, kdy byl do Mexika přivezen kůň. Vrhání lasem, postavení dobytčete trhnutím za ocas, krocení koně, to vše bylo součástí práce honáků, vaquerů, mexických kovbojů. Při slavnostních příležitostech nosí charros kazajku zdobenou tepaným kovovým zapínáním, přiléhavé kalhoty s koženým opaskem a velkou sponou, bílou košilí s uvázaným barevným šátkem a obrovské sombrero. Nohavice jsou chráněny koženými návleky a nohy vězí ve vysokých zdobených botách. V Mexiku se hraje stará baskická hra pelota. Základem peloty je odbíjení malého míčku pálkami nebo raketami proti vysoké zdi. Míček je z gumy nebo kůže. Hráči jednoho družstva jej vypalují proti stěně tak, aby ho soupeř nemohl vrátit zpět. V posledních letech ustoupila pelota kopané a baseballu. Nejrozšířenější společenskou hrou, kterou se vášnivě baví dospělí, je v Mexiku domino.

Časové pásmo
Mexiko má tři časové zóny. Podle nich je v Mexiku o 7 až 9 hodin méně, než ve střední Evropě. V hlavním městě Mexico D.F. je časový rozdíl - 7 hod. V době zavedení letního času v ČR dne 31.3. do zavedení letního času v Mexiku dne 7.4. časový posun krátkodobě - 8 hodin a poté již standardně - 7 hodin.

Míry a váhy, elektřina

Metrický systém. Elektrické napětí 110 V / 60 Hz. Zástrčky mají ploché otvory jako v USA, nutný je adaptér. V některých oblastech je nutný stabilizátor napětí.

Měna

Jednotkou mexické měny je mexické peso (MXN), které má 100 centavos. Bankovky mají hodnoty 10, 20, 50, 100, 200 a 500 MXN, mince 5, 10, 20 a 50 centavos a 1, 2, 5, 10 a 20 MXN. Místní měnu a devizové prostředky lze dovážet bez omezení. V bankách a ve velkých hotelích lze vyměnit cestovní šeky, zejména American Expres. Směnárny (Casa de Cambio) přijímají často jen americké dolary nebo americké cestovní šeky. Směnárny jsou otevřeny déle než banky (Po-Pá 09:00-17:00, So 09:00-14:00), poskytují rychlý servis a dobrý kurz. V malých městech nebo vesnicích je výměna peněz velmi těžká, často nemožná. Kurz místní měny se pohybuje kolem 10,97 MXN / 1 USD (11/2006). Náš on-line kurzovní lístek naleznete zde, pro aktuální výpočet kurzu klikněte zde.

Placení
Nejlépe je vsadit na dolary. Návštěvníci směřující mimo turisticky frekventované oblasti by si měli dopředu opatřit bankovky menších hodnot. Všechny běžně používané platební karty přijímají lepší hotely, restaurace a obchody, některé si účtují přirážku při platbě kartou. S kreditními kartami lze vyzvednout místní měnu v automatech, které jsou v některých turistických centrech. Ceny zahrnují DPH (IVA) ve výši 15 %, v obchodech označených "Tax Refund for Tourists" lze dostat speciální formulář a zažádat při odletu na letišti o vrácení DPH u vyváženého zboží. K některému zboží a službám se také přičítá dodatečná 5 % DPH na luxusní předměty a zboží. Dále také 2 % TUA na turistické služby (v hotelech a obdobných ubytovacích zařízeních k místním letenkám a pod.). Celkově je třeba se v Mexiku připravit na relativně vysoké ceny zboží a služeb.

Spropitné

Obvyklé spropitné v restauracích a barech je 10 - 15%, pokojská a poslíčci cca 1,5 USD na den, řidiči a průvodci cca 1 USD na den. Spropitné se také většinou dává hlídačům parkovišť - cca 10 - 15 pesos. Zdvořilé je zanechat malý peněžní dar při ukončení návštěvy kostela / kláštera.

Nákupy

Mexiko je rájem pro nákupy, ale je třeba se připravit na relativně vysoké ceny zboží a služeb. Místní řemeslné výrobky a umělecké předměty jsou téměř výhradně vyráběny ručně a jsou velmi pěknými suvenýry za přijatelné ceny. Patří mezi ně stříbrné předměty, zboží z kůže, starožitnosti, šperky, obrazy, sošky. Zejména atraktivní jsou indiánské trhy, na kterých se prodávají ruční umělecké práce, stříbro, cín, měď, košíkářské zboží, malované dřevěné figurky, přikrývky, závěsné rohožky, ponča, indiánské malby a barevné hrnčířské zboží. Ruční práce Indiánů je výhodnější kupovat např. v San Cristóbal de las Casas než v hlavním městě - jednak kvůli většímu výběru a logicky i vzhledem k nižším cenám. Smlouvání při nákupech je běžnou záležitostí, musí však probíhat s úsměvem a být bráno spíše jako společenský rozhovor než záležitost života a smrti.

Úřední hodiny:
Banky: Po-Pá 09:00-17:00, So 09:00-14:00 hod. Směnárny: Po-Ne 09.00-20:00 hod., na mezinárodních letištích 24 hod. Úřady: Po-Pá 08:30-14:00 hod. Pošta: (pohled jde do ČR 14 dnů – 2,50 MXN). Obchody: Po-So 10:00-20:00 hod., v neděli jsou otevřeny obchody s potravinami 08:00-20:00 hod. Muzea mají v pondělí zavřeno. Vstup do muzeí a archeologických zón je v neděli zdarma. Archeologické zóny jsou otevřeny 08:00-18:00 hod., některá muzea otvírají v 09:00 hod. a v neděli v 10:00 hod. Obchody mají otevřeno celý týden od pondělí do soboty 8.00 hod. do 21.00 hod., speciální obchody a obchodní domy se otvírají zpravidla po-so 10.00-20.00. Obchody s potravinami jsou otevřeny i v neděli, zejména supermarkety a pekařství. Některé obchody dodržují polední siestu od 14.00 do 16.00 hod. Potraviny nakoupíte nejlépe v samoobsluhách (marketech nebo supermarketech). Čerstvé pečivo pak v pekárnách. Potraviny stojí asi polovinu jako u nás a je jich velký výběr. Velký výběr je také ovoce a zeleniny. Nealkoholické nápoje jsou stejně drahé jako u nás, pivo (dobré) je nejlevnější v 1 l lahvích (zálohovaných), plechovkové pivo stojí stejně. Alkohol je výrazně levnější. Jak v hlavním městě, tak po celém Mexiku existují tradiční trhy a pouliční prodavači. Rychlý nákup, bez smlouvání, je možný jen ve velkých obchodech. Nejlepší je podívat se nejdříve po cenách v obchodech, abyste mohli později porovnávat ceny. Řekne-li prodavač cenu, navrhněte cenu v poloviční výši. Je počítáno s tím, že budete dále smlouvat. To není nesociální, je to dokonce očekáváno. Kdo umí šikovně smlouvat, získává si vážnost prodavače a po chvilce smlouvání ušetří i polovinu z původní ceny. Mexiko je největším výrobcem stříbrných předmětů na světě. Při koupi stříbra dbejte na vyražené číslo ".925" (čistý obsah stříbra je 92,5%).

Telefony a internet
V zemi je rozvinutá síť mobilních operátorů, kde mezinárodní roaming funguje bez problémů. Pokud chcete ušetřit doporučujeme zakoupení místní sim karty. Téměř z každého veřejného telefonu lze vést dálkové hovory. Na štítku telefonu musí být nápis "larga distancia". Pro přímé hovory na území Mexika: 91 + předčíslí města + číslo volaného. Do České republiky je z Mexika předvolba 98 + 420 + české směrové číslo bez první nuly + číslo účastníka. Z veřejných telefonů lze volat na kartu, která stojí 50 pesos. Při hovoru do ČR stačí karta asi na 2,5 minuty. Internetové kavárny jsou dostupné téměř všude. Možné je také připojit váš notebook v každém dobrém hotelu buď modemem nebo místní sítí. Pro připojení k internetu si lze také zakoupit předplacenou kartu na kterékoliv poště.

Důležitá telefonní čísla:
Hasiči, policie, ambulance: 060, 080
Turistické policejní hlídky: 52508221
Rychlá pomoc turistům: 52500123

Oblečení
Vhodné oblečení je z plátna nebo bavlny. Plátěné košile a bavlněná trička s krátkými rukávy, lehké plátěné či bavlněné sukně a krátké kalhoty jsou v Mexiku nepostradatelné. Pro klimatizované místnosti a pro velké teplotní rozdíly v místech s nadmořskou výškou přes 1600 m (přes den 23 stupňů, ráno 10 stupňů) je nepostradatelný pohodlný svetr, lehká větrovka a kalhoty. Dlouhé rukávy a dlouhé kalhoty jsou také dobré proti komárům při večerních procházkách. Místo pláštěnky je vhodnější deštník, který může posloužit také jako slunečník. Na nohy jsou nejvhodnější sandály nebo jiné lehké boty. Určitě si nezapomeňte sebou vzít sluneční brýle a opalovací krém, do džungle pak i repelent. Z domova si neberte zbytečně moc věcí, prakticky všechno dostanete v Mexiku bez problémů a levněji. Speciální vybavení je zapotřebí jen na trekking (boty, ponožky, oblečení, batoh, spací potřeby, potřeby na vaření, příbory, balíček pro první pomoc, atp.). Pamatujte, že některé luxusní hotely a restaurace vyžadují, aby muži měli na sobě sako a dlouhé kalhoty. Nekoupejte se bez plavek. Decentní oblečení se vyžaduje v náboženských areálech (dlouhé kalhoty). Při vstupu do kostela / svatyně by ramena a kolena měla být kryta oděvem. Ignorování těchto pravidel bude vážnou kulturní a náboženskou urážkou a u zbožných obyvatel vzbudí velké pohoršení.

Zdraví

Při cestování do Mexika je nutné dodržovat ve zvýšené míře základní hygienické návyky. Třebaže pobyt v Mexiku klade na středoevropana určité nároky, není důvod ke zbytečným obavám. Změna klima, především během evropských zimních měsíců, zatěžuje v prvních dnech lidský organismus. Přesto se zahraniční návštěvníci neubrání cestovnímu průjmu. U téměř všech cizinců se po několika dnech pobytu vyskytnou bolesti žaludku a střevní potíže, které jsou vyvolané změnou mikroflóry v organismu a nikoli, jak se často návštěvníci domnívají, vlivem nějaké choroby. Dieta a klid pomohou toto období přestát bez větších problémů. V případě, že problémy neustávají, je nutno vyhledat lékařskou pomoc. Hygienické poměry s výjimkou vesnic a chudých oblastí jsou vcelku dobré, mají však daleko do evropského standardu. Mexiko má státní zdravotnictví a v každém městě je státní nemocnice nebo klinika. Léky jsou v lékárnách volně prodejné (bez receptů), mezi nimi také známé léky mezinárodních značkových firem. Ošetření a léky je nutné hradit v hotovosti, ceny ve srovnání s ČR jsou vyšší. Všechny poplatky je nutné uhradit ihned po ošetření. Nezapomeňte také na dostatek jiných léků, které obvykle používáte. Doporučujeme všem turistům zdravotní připojištění, které si mohou zakoupit v naší kanceláři. Dále doporučujeme dbát na základní hygienická pravidla. Pít pouze balenou vodu, stravovat se v zařízeních od střední cenové úrovně výše, ovoce a zeleninu před požitím omýt tekoucí vodou. Mezinárodní očkovací průkaz je lékařskými zařízeními uznáván, nicméně od českých občanů není vyžadováno žádné povinné očkování. Při plánované dlouhodobé návštěvě doporučujeme očkování proti žloutence (A, B), choleře a tetanu. Bližší informace naleznete také na www.domuvezdravi.cz. Při styku se zvířaty hrozí zvýšené riziko nákazy vzteklinou (zvláště ve večerních hodinách). V nepřehledném terénu (mimo horské oblasti) je nutno mít na paměti možnost uštknutí jedovatými hady. Některá mexická jídla vedou zpravidla k průjmu. Na tyto potíže si je vhodné vzít osvědčené léky sebou z domova.

Stravování
Snídaně (desayuno) je silná a podává se zpravidla v době 7-10 hod. Oběd (comida) má vyhrazený čas 13-16 hod. a večeře (cena) 20-22 hod. Nejlevněji a nejrychleji se lze najíst v prostých mexických jídelnách, ve větších městech také v samoobslužných jídelnách typu Mc Donalds. Kromě mexických restaurací narazíte jistě na různé pizzerie a čínské restaurace. Většina mexických jídel není ostrá a obávané ostrosti se dosahuje až přidáním ostré omáčky salsa (zralá rajčata, chilli, cibule, citrónová šťáva, koriandrová nať). Jemnější omáčka se nazývá guacamole (kaše z avokáda, rajčata, chilli, cibule, citróny a koriandr). velmi rozšířenou stravou jsou mj. grilovaná kuřata, výrazně žlutá (kukuřičné krmení). Kulaté houskové pečivo, různě obložené, se nazývá tortas. Základem obživy Mexičanů je kukuřičná mouka, která se používá především ke zhotovení tenkých kulatých placek tortillas. Tortily se z kukuřičného těsta dělají ručně nebo strojně a potom se ohřívají na plechu. Tortila je zároveň chlebem, talířem a lžící. Tortily mohou být pečené, pražené nebo tvrdě vypečené, naplněné nebo obložené a podle toho se pokrm nazývá. Enchiladas: přeložená tortila, naplněná drůbežím masem. Může být zapečená s kyselou smetanou (a la suiza), s rajčaty (entomatadas) nebo s fazolovou kaší (enfrijoladas). Tacos: srolovaná tortila s kousky masa a omáčkou salsa. Chalupas: dvě zapečené tortily s náplní z masa a fazolové kaše. Chilaquiles: rozřezané tortily s chili omáčkou a párkem. Tosatadas: tenké opečené tortily obložené fazolovou kaší, salátem, kousky drůbežího masa, nasekanou cibulí a nastrouhaným sýrem. Quesadilla: opečená tortila naplněná sýrem nebo zeleninou (flor de calabaza/květy cukety, hongos/houby). Carnitas: jsou malé kousky masa opečené v omastku. Ciles rellenos jsou zelené pepřové lusky naplněné masem, rybou nebo sýrem. Tamales: mají indiánskou tradici. Kukuřičná kaše se smíchá s tukem, udělají se knedlíčky a ty se plní masem a zeleninou nebo se dělají sladké a plní se ovocem. Knedlíčky se zavinou do kukuřičných nebo banánových listů a dusí se v páře. Frijoles: je fazolová kaše, bohatá na bílkoviny a výživná, která je hlavní přílohou ke mnoha mexickým pokrmům, u nichž je dávána přednost drůběžímu masu (kuře - pollo, krocan - guajolote). Salsa mexicana nebo pico de gallo je ostrá omáčka z červených rajčat, chilli, cibule, citrónové šťávy a koriandrové natě. Salsa nechybí v žádné mexické jídelně ani v pouličních stáncích. K mexickým jídlům se dobře hodí vychlazené mexické pivo (cerveza). Domácí vína lepší kvality lze dostat jen v lepších restauracích nebo některých obchodech. Limonády a nápoje cola se nazývají refrescos. Z agáve se vyrábí pálenka a tequila nebo mezcal. Oblíbené jsou koktejly margarita (tequila, pomerančový likér a citrónová šťáva) nebo piňa colada (kokosové mléko, ananasová šťáva, rum). Oblíbená je tekutá teplá nebo studená čokoláda (chocolate), silně slazená, ochucená skořicí a vanilkou. Se skořicí a hnědým cukrem se připravuje také oblíbená káva café de olla. Na žízeň je kromě čaje nejlepší normální voda, kterou lze získat všude v plastových lahvích v nejrůznějších velikostech (0,2 - 1,5 l). Voda z kohoutku není pitná, v restauracích a hotelích je všechna voda chemicky ošetřena a nemusíte mít strach ani z ledu v nápojích.

Velvyslanectví ČR
Cuvier 22, Col. Nueva Anzures, Del. Miguel Hidalgo, México D.F. 11590
Tel.: +52 55 55312544, 55312777, 52506562, Fax: +52 55 55311837, E-mail: mexico@embassy.mzv.cz
Honorární konzulát ČR
Pabellón TEC, Ave. Garza Sada 427sur, planta alta, Local 20, Col. Alta Vista, Monterrey, Nuevo León, 64840
Tel.: +52 81 83691605, Fax: +52 81 83691605, E-mail: Monterrey@honorary.mzv.cz 
Honorární konzulát ČR
Pedro Moreno 532, Col. Centro, Guadalajara 441 00
Tel.: +52 33 36147047, Fax: +52 33 36147047, E-mail: Guadalajara@honorary.mzv.cz 

Důležité informace

Kriminalita je v hlavním městě Mexika a turistických centrech vyšší než v ostatních částech země. Rozšířené jsou zejména krádeže v přeplněném metru a v městských autobusech, v tlačenicích na tržištích a v nočních klubech. Případy násilí jsou řídké. Mějte na paměti také základní bezpečnostní pravidla: neukazujte obsah peněženky, nenoste veškeré finanční prostředky na jednom místě, v nočních hodinách se vyhýbejte neosvětleným ulicím, využívejte bezpečnostních schránek v hotelích (šperky, cennosti, dokumenty), nenechávejte zavazadla bez dozoru. Pokud dáváte věci do hotelového trezoru, který nemá osobní přihrádky, měli byste si nechat oficiálně potvrdit seznam uschovávaných věcí v angličtině. Na pláž nenoste žádné cennosti a větší obnosy peněz. Pokud vám bylo něco odcizeno, hlaste krádež policii kvůli dalšímu jednání s vaší pojišťovnou. Doporučujeme si pořídit (před příjezdem do země) fotokopii cestovního dokladu, letenek a cestovních šeků. Před cestou je nezbytné uzavřít komplexní pojištění ke krytí případných výloh spojených s lékařským ošetřením nebo ztrátou zavazadel. Mexiko je zemí s častým výskytem zemětřesení, proto by se jeho návštěvníci měli co nejdříve po příjezdu seznámit s instrukcemi, jak se v případě zemětřesení chovat. Na některých místech v Mexiku (stát Chiapas) není dovoleno fotografovat domorodé obyvatelstvo. Na tuto skutečnost zpravidla upozorňuje místní průvodce. Při fotografování dětí se ptejte vždy rodičů. Před koupáním se vždy informujte na bezpečnost konkrétní pláže. Nekoupejte se bez plavek. Je třeba počítat s tím, že drobná i velká korupce jsou v zemi každodenní realitou. V praxi to znamená, že hlavním důvodem různých nečekaných potíží s úředníky či policisty, ale někdy i státními "dodavateli" (např. služeb) může být touha po úplatku. Neznamená to, že je těmto implicitním či explicitním požadavkům vždy nutné vyhovět, někdy stačí trochu trpělivosti a neústupnosti, jindy je praktičtější vyřešit problém skromným "spropitným".

Naše společnost nenese žádnou odpovědnost za zranění s následkem smrti, k němuž dojde v průběhu cesty nebo expedice. Rovněž si vyhrazujeme právo měnit, upravit nebo přecenit některý program nebo itinerář v důsledku nepředvídaných okolností ležících mimo sféru našeho vlivu, např. v případě cest do odlehlých oblastí, zrušení plánovaných letů, nepříznivých povětrnostních podmínek, politických převratů nebo jiných změn.