Výjezdová turistika | Singapur | Historie

Historie

Singapur

Singapur byl původně pouze malým ne moc významným přístavem využívaným mocnou sumatranskou říší Srivijaya. Podle malajské legendy jej založil sumatranský princ v místě, kde se střetl se lvem, odtud Singapur – Lví město. Od poloviny 13. století byl Singapur vazalským územím jávské říše Majapahit.
Singapur mohl zůstat klidným zapadlým místem, kdyby zde nedorazil v roce 1819 Sir Stamford Raffles. Už v 18. století měli Britové umístěnou vojenskou posádku v průlivu Melaka (nyní Malacca), když se britská společnost East India rozhodla zabezpečit svou obchodní trasu vedoucí z Číny do Indie. Vedly je k tomu obavy před vzrůstající rozpínavostí Holanďanů, kteří byli hlavními evropskými obchodníky v regionu téměř 200 let. Raffles požádal o posílení britské vojenské přítomnosti a okamžitě mu bylo vyhověno. Pod jeho silným vlivem přestal být Singapur velmi brzy zanedbanou a páchnoucí kolonií prolezlou nemocemi. Přistěhovalci přitahováni bezcelním přístavem se sem hrnuli po tisících a město s vojenskou a námořní základnou postupně vzkvétalo.
Růst Singapuru pokračoval nezadržitelně i ve 20. století. Pak však přišla 2. světová válka a ta silně otřásla britskou mocí. Britové velmi těžce nesli porážku od Japonců, kteří Singapur napadli v roce 1941. Vrátili se sice zpět po japonské kapitulaci v roce 1945, převzít zde opět vládu plně do svých rukou se jim však už nepodařilo.
V 50-tých letech vedl buržoazní nacionalismus ke vzniku řady politických stran a Singapur pomalu směřoval k nastolení samosprávy. Ve volbách v roce 1959 se dostala k moci People‘s Action Party (Lidová strana) a její vůdce Lee Kuan Yew (absolvent univerzity v Cambridgi) se stal ministerským předsedou a funkci zastával následujících 31 let. V roce 1963 vytvořil Singapur unii s Malayou (dnešní Malajsií), tato rodící se federace však v roce 1965 zanikla. Singapur získal brzy na to nezávislost a pokračoval ve své cestě k ekonomické prosperitě. Inteligentní a až chorobně pragmatický Lee vládl pevnou rukou, tvrdě potlačoval opozici a dodržoval restriktivní sociální politiku.
Lee Kuan Yew rezignoval na funkci premiéra v roce 1990 a na jeho místo nastoupil liberálněji zaměřený Goh Chok Tong. Od roku 1993 se v Singapuru konají přímé prezidentské volby, dříve volil prezidenta parlament.
Jihovýchodní Asie zaznamenala koncem 90-tých let ekonomický pokles, např. v Singapuru se během tří měsíců v roce 1998 zdvojnásobila nezaměstnanost.. V současné době se však tomuto město-státu opět navrací zdraví, ulice jsou živé jako dříve, i když exodus školených profesionálů hledajících zářivé mezinárodní příležitosti vzbuzuje určité obavy.