Výjezdová turistika | Singapur | Důležité informace

Důležité informace

Singapur

Kdy se vydat na cestu
Vycestovat můžete kdykoli. Klima není hlavním kritériem ovlivňujícím rozhodování, protože v Singapuru se deště vyskytují poměrně pravidelně v průběhu celého roku. Koordinujte svou návštěvu s některým z četných festivalů a slavností, jako je např. Thaipusam – velkolepá slavnost konající se v únoru. Pokud rádi jíte, pak je pro vás nejvhodnějším měsíc duben, kdy se koná festival jídla Singapore Food Festival a pokud rádi nakupujete, pak se vydejte na cestu v červnu a nenechejte si ujít Great Singapore Sale.

Geografie a příroda
Singapur se skládá z níže položeného ostrova Singapur a 63 menších ostrovů ležících v okolních teritoriálních vodách. Městská část zaujímá téměř 50 % celkové rozlohy země, zatímco parky, rezervace, pole a plantáže zabírají 40 %. Ostrov Singapur měří 42 km na šířku a 23 km na výšku. Centrální obchodní centrum (CBD) leží na jižním pobřeží ústí řeky Singapur. Čínská čtvrt sousedí s CBD jihovýchodně. Na severu řeky je koloniální oblast nesoucí nejvíce známek britské nadvlády. Dále na sever je Little India a Arab St. Severozápadně z koloniální čtvrti vybíhá Orchand Rd. V západní části ostrova se nachází Jurong, průmyslová oblast s několika turistickými atrakcemi. Na východním pobřeží je několik starších obytných oblastí, největší pobřežní park a mezinárodní letiště. Severovýchodně leží oblast s nejhustší bytovou zástavbou a na severu ostrova je nejvíce neobdělané půdy a zbytků zalesněných ploch. Zhruba 1 km pobřežní silnice spojuje Singapur s Johor Bahru v Malajsii. Druhá významná silnice funguje na západě ostrova a pomáhá bránit dopravním zácpám. Podle současných plánů změní podstatně vzhled Singapuru rekultivace a bytová zástavba.

Klima a počasí
Singapur je jednou velikou saunou. Po celý rok je zde velmi teplo a vlhko, s teplotami téměř nikdy neklesajícími i v noci pod 20°C a přes den šplhajícími ke 30°C. Vlhkost vzduchu je vysoká kolem 75 %. Singapur je nejvlhčí od listopadu do ledna a nejsušší od května do července - rozdíly mezi těmito obdobími jsou však malé. Protože Singapur leží v blízkosti rovníku, je zde téměř stejně slunečné počasí po celý rok.

Jak se dostat tam a zpět
Ultramoderní singapurské mezinárodní letiště Changi je považováno za jedno z nejlepších a zároveň je jedním z nejvytíženějších letišť na světě. Všechna jeho zařízení počínaje meditačními centry a konče butiky jsou otevřena nepřetržitě 24 hodin denně. Do města se z letiště dostanete nejlépe vlakem nebo můžete jet autobusem či taxíkem. Singapur je nejjižnější konečnou stanicí malajské železnice a jezdí odtud 3krát denně vlak do Kuala Lumpuru (o víkendu 4krát). Mnozí návštěvníci Singapuru kombinují svůj pobyt s návštěvou Malajsie, která začíná pouze kilometr odtud po silnici přes průliv Johor. Mezi Malajsií a Singapurem můžete bez problému cestovat autobusem. Dokonale čistými a klimatizovanými autobusy se dostanete do téměř všech větších malajských měst, jízdné není vysoké. Cestovat se dá také taxíkem. Třetí možností je přeprava trajektem, který pendluje mezi Chanhi a Tanjung Belungkorem na severu a Johor Bahru na východě. Mezi Singapurem a malajským ostrovem Tioman jezdí denně vysokorychlostní katamaran. Přímé spojení po moři mezi Singapurem a hlavními indonéskými přístavy neexistuje, do Indonésie se však můžete dostat z indonéských ostrovů Riau Archipelago ležících v bezprostřední blízkosti jižního pobřeží Singapuru. Moderní trajekty zajišťují spojení Singapuru s ostrovy Batam a Bintan ze souostroví Archipelago. Z Batamu se dá dále dostat motorovou lodí do Pekanbaru na Sumatře a z Bintanu pluje několik lodí týdně do hlavního města Indonésie Jakarty.

Vstup do země
Jediným platným cestovním dokladem pro vstup do Singapuru je cestovní (služební, diplomatický) pas s minimální dobou platnosti 6 měsíců. Pro krátkodobé řízení auta na území Singapuru je vyžadován mezinárodní řidičský průkaz, při dlouhodobém pobytu je nutné požádat o vydání místního řidičského průkazu (podmínkou vydání je absolvování zkoušky, respektive testů v angličtině). Občané ČR mohou cestovat do Singapuru bez víza a zůstat v zemi po dobu 30 dnů. Povolení pobytu vydané imigračními úřady je v tomto případě označováno jako tzv. “Social Visit Pass”.  Při příjezdu je vyžadováno vyplnění imigrační karty (tzv. Disembarkation/Embarkation Card), jejíž polovina je odebrána při vstupu a druhá polovina při odjezdu ze země. Další uváděnou podmínkou pro vstup do země je potvrzená zpáteční letenka ze země nebo letenka do dalšího místa pobytu v případě průjezdu zemí, případně platné povolení ke vstupu do země, do které osoba přes Singapur cestuje. Poslední podmínkou pro vstup je zajištění dostatečných finančních prostředků pro pobyt, jejichž výše však není přesně stanovena. Není vyloučena namátková kontrola dostatečného finančního zajištění pobytu v zemi.

Celní předpisy
Celní předpisy nedovolují dovoz drog a dalších omamných látek, žvýkaček, erotického zboží jakékoliv povahy, masných výrobků, zapalovačů napodobujících zbraně, cigaret (vyjma minimálního množství pro vlastní potřebu), žvýkacího tabáku a imitací výrobků tabákového průmyslu, alkoholu (pouze 1 l destilátu), zbraní (včetně např. vystřelovacích nožů), petard, kopií publikací, videokazet, kompaktních disků a dalších výrobků podléhajících zákonům na ochranu duševního vlastnictví. Za převážení drog hrozí trest smrti. Cestující přivážející do země léky pro svou osobní potřebu, které lze získat v Singapuru pouze na zvláštní předpis (především prášky na spaní, antidepresiva a další stimulanty), by měli mít při sobě potvrzení od svého lékaře, že daný lék je určen výhradně pro jejich osobní potřebu z důvodu jejich zdravotního stavu. Osoby, které do Singapuru přicestují na dobu delší než 48 hodin (ne z Malajsie), mohou do země bezcelně dovézt pro svou osobní potřebu: 1 litr tvrdého alkoholu, 1 litr vína, 1 litr piva. Kompletní seznam zakázaného a kontrolovaného zboží je možno nalézt na http://www.tradenet.gov.sg v kapitole Import/Export v podklapitole “List of Controlled Goods”. Další informace o dovozových restrikcích naleznete na hettp://www.gov.sg/customs/travel1_1.html

Místní doprava
V Singapuru je rovněž vysoce rozvinutá síť místní dopravy (autobusy, metro), se kterou je možno se dostat rychle a levně prakticky na libovolné místo v Singapuru. Taxislužba je na dobré úrovni, všechny taxíky jsou vybaveny taxametry. Taxík si můžete zastavit přímo na ulici nebo najmout na stanovištích u velkých hotelů a nákupních center. Rádi vám zajistíme vypůjčení automobilu nebo motocyklu, rezervovat můžete také online. Rikši z hlavních ulic Singapuru již vymizely, dodnes však jezdí v Čínské čtvrti a bočních ulicích. Jízdné si domlouvejte předem. Singapur má vyhovující síť metra, jízdné vás finančně nezatíží. Pravidelná lodní doprava jezdí od WTC (Světového obchodní centra) na Sentosu a další ostrovy. Můžete si také pronajmout motorizovaný sampan (čínský říční člun) a podniknout výlety po řece Singapur, v okolí přístavu se pořádají výletní plavby na luxusních džunkách (čínských lodích). Doprava v Singapuru je, na rozdíl od dalších míst jihovýchodní Asie, bezpečná a plynulá, některé nešvary asijských řidičů se však objevují i zde.

Kultura
Během významných svátků, jakým je např. Čínský nový rok, se konají pouliční taneční vystoupení. Provozují se čínské, malajské i indické tance. Starší obyvatelé Singapuru jsou nadšenými obdivovateli čínské opery, což je směs dialogů, hudby, písní a tance. Je to historická forma divadla, která dosáhla vrcholu popularity v období dynastie Ming mezi 14. až 17. stoletím. Herecký projev je těžkopádný a stylizovaný, hudba zní evropským uším většinou poněkud nelibozvučně.

Svátky a oslavy
Multikulturní obyvatelstvo Singapuru bouřlivě vítá Nový rok, ozývá se řev čínského draka, oslavují se živí i mrtví a tančí se s vervou a opravdovou náboženskou vášní. Každá fáze lunárního cyklu přináší novou příležitost a záminku k oslavě. Protože se zde dodržuje lunární kalendář, data čínských, hinduistických a muslimských svátků se každý rok mění. Chinese New Year se slaví v lednu nebo únoru a všeobecné veselí doprovázejí dračí tance a pestrobarevné průvody. Čínská čtvrť s nočními trhy je ozářená ohňostroji. Vesak Day v květnu oslavuje narození Buddhy, jeho osvícení a smrt. Probíhají různé akty, jako např. vypouštění ptáků z klece symbolizující osvobození zajatých duší. Dragon Boat Festival konaný v květnu nebo červnu připomíná úmrtí čínského vlastence, který se nechal uvláčet k smrti na protest proti vládní korupci. V zálivu Marina Bay probíhají závody lodí a pojídají se rýžové knedlíky. Chinese Festival of the Hungry Ghosts (Čínský svátek hladových duchů) se slaví v září. To je období, kdy se za zábavou vracejí na Zemi duše zemřelých. Hrají se pro ně čínské opery a nabízí se jim jídlo. Duchové si pochutnávají na duši jídla a jeho materiální složku ponechávají oslavujícím smrtelníkům. Během Ramadánu se v Arabské čtvrti v blízkosti mešity otevírají stánky s jídlem až večer. Konec Ramadánu Hari Raya Puasa v listopadu charakterizuje třídenní bujará slavnost. Svátek Thaipusam je jedním z nejdramatičtějších hinduistických svátků a v současnosti je v zemi původu Indii zakázán. Koná se na počest Lorda Subramaniama s ukázkami body-piercingu, dnes už naštěstí ne tak drastickými jako dříve.  V březnu se v Singapuru koná slavnostní procesí od chrámu Sri Srinivasa Perumal v ulici Serangoon k hinduistickému chrámu Chettiar v ulici Tank. Datum slavnosti se opět mění podle lunárního kalendáře.

Singapur má následující svátky:
1. leden - Nový rok
Leden nebo únor - Čínský nový rok
Únor - Haro Raya Haji
Březen nebo duben - Velký pátek
1. květen - Svátek práce
Květen - Vesak Day
9. srpen - National Day
Říjen – Deepavali
25. prosinec - Christmas Day

Měna
SGD - Singapore dollar (singapurský dolar), který se dělí na 100 centů. Singapurský dolar je v Singapuru oficiální a jediné platidlo. Singapurský dolar obíhá v bankovkách následujících nominálních hodnot: 2 SGD, 5 SGD, 10 SGD, 20 SGD, 50 SGD, 100 SGD, 500 SGD, 1000 SGD a 10000 SGD. Mince jsou denominovány v hodnotách 1, 5, 10, 20 a 50 centů a 1 SGD. Obvyklá provozní doba místních bank je Po-Pá: 10.00-15.00 hod, So: 9.30-13.00 hod. Výměna valut je možná ve většině bank a v dalších směnárnách, kterých je v Singapuru velký počet a které nabízejí podobný kurz. Kurz místní měny se pohybuje kolem 1,28 SGD / 1 USD (říjen 2011). Náš on-line kurzovní lístek naleznete zde, pro aktuální výpočet kurzu klikněte zde.

Placení
Běžně lze platit platebními kartami. Nestanete se však příliš populárními, pokud po dlouhém smlouvání o cenu nového fotoaparátu vytáhnete při placení Visa kartu. Pro nepředvídané okolnosti se doporučuje mít u sebe v každém případě určitou hotovost v USD a cestovní šeky.

Spropitné
Dávání spropitného není v Singapuru obvyklé. Drahé hotely a restaurace si mohou účtovat 10% přirážku, další spropitné se už neočekává.

Stravování
Pokud jde o jídlo, je Singapur bezesporu hlavním městem Asie. Nabídka zahrnuje čínská, indická, malajská, indonéská i západní jídla a některé z nejchutnějších kulinářských výtvorů můžete ochutnat přímo na ulicích u pouličních stánkařů, což jen umocňuje tu správnou exotickou atmosféru. Nonya kuchyně je variací čínských a malajských jídel s přídavkem typických místních ingrediencí, jakými jsou tropická tráva lemongrass a kokosové máslo. Klasickým nonya jídlem je kořeněná kokosová polévka laksa. Singapur je také místem, kde můžete ochutnat různé druhy i méně obvyklého tropického ovoce, jako jsou rambutan, mangostana, durian, plody morušovníku, pomelo, starfruit, zirzat, buah duku, chiku a jeruk.

Voda
Přestože je voda v Singapuru uváděna jako pitná a je skutečně zdravotně nezávadná, doporučujeme pro přímou spotřebu kupovat vodu balenou. Konzumace jídel v místních stáncích (tzv “hockers”) je bezpečná, větší obezřetnost se však doporučuje v místech, kde je nabízeno jídlo především místním komunitám. Podle stupně dodržování hygienickým předpisů jsou uvedené stánky označovány stupněm A (nejlepší kvalita) až D.

Zdraví
Při cestování do Singapuru je nutné dodržovat ve zvýšené míře základní hygienické návyky. Přesto se zahraniční návštěvníci neubrání cestovnímu průjmu. U téměř všech cizinců se po několika dnech pobytu vyskytnou bolesti žaludku a střevní potíže, které jsou vyvolané změnou mikroflóry v organismu a nikoli, jak se často návštěvníci domnívají, vlivem nějaké choroby. Dieta a klid pomohou toto období přestát bez větších problémů. V případě, že problémy neustávají, je nutno vyhledat lékařskou pomoc. Lékařská péče je na dobré úrovni. Ošetření a léky je nutné hradit v hotovosti, ceny ve srovnání s ČR jsou vyšší. Všechny poplatky je nutné uhradit před ošetřením. Některé nemocnice vyžadují po ošetření zahraničních pacientů následně i písemnou garanci pojišťovny, že tato uhradí vynaložené náklady na léčbu pacienta. Řadu léků je možno zakoupit i bez lékařského předpisu ve specializovaných lékárnách, některé pak i v supermarketech apod. Doporučujeme všem turistům zdravotní připojištění, které si mohou zakoupit v naší kanceláři (pojištění by mělo krýt i drahou záchrannou leteckou službu). Dále doporučujeme dbát na základní hygienická pravidla. Pít pouze balenou vodu, stravovat se v zařízeních od střední cenové úrovně výše, ovoce a zeleninu před požitím omýt tekoucí vodou. Mezinárodní očkovací průkaz je lékařskými zařízeními uznáván, nicméně od českých občanů není vyžadováno žádné povinné očkování (mimo příjezdů z oblastí ohrožených žlutou zimnicí). Při plánované dlouhodobé návštěvě odlehlých oblastí doporučujeme očkování proti žloutence A a B. Bližší informace naleznete také na www.domuvezdravi.cz. Při koupání v některých oblastech je nutno mít na paměti možnost výskytu žraloků a mořských ježků či žahavých medúz.

Elektřina
Napětí v místní elektrické síti je v rozmezí 220-240 V / 50Hz. Vzhledem k odlišnému typu elektrických zásuvek je pro zapojení českých spotřebičů třeba zakoupení levné speciální plastické redukce (v případě používání spotřebiče se zástrčkou typu “dvojkolík”) nebo speciálního adaptéru (v případě klasické zástrčky s uzemněním).

Časové pásmo
GMT + 8 h.

Telefony a Internet
V Singapuru je rozvinutá síť mobilních telefonů pracujících na frekvencích GSM 900 a GSM 1800 se čtyřmi základními operátory: SingTel, M1, Starhub a Virgin Mobile. V případě volání do zahraničí je při využívání telefonních budek společnosti SingTel, která má de facto monopol, nutno volit předvolbu 001 a následně kód země (v případě ČR tedy 001 420 atd.). Internetové kavárny jsou velmi levné a běžně dostupné, také je možné připojit váš notebook v každém hotelu buď modemem, místní sítí nebo WiFi, ceny v hotelech jsou však mnohem vyšší.

Důležitá telefonní čísla:
První pomoc: 995
Policie: 999
Informace pro turisty: 1800 736 2000 (zdarma, pouze v rámci Singapuru)
Informace o telefonních číslech: 100

Velvyslanectví ČR
7 Temasek Boulevard, Suntec City Tower One # 18-02, 038987 Singapore, http://www.mfa.cz/singapore
Tel.: +65 63322378, Fax: +65 63322372, E-mail: singapore@embassy.mzv.cz

Důležité informace
Singapur je "znám" svými zákazy a omezeními. Vysokými finančními pokutami jsou trestány: odhazování odpadku i jiné znečišťování prostředí, kouření ve veřejných budovách, přecházení silnice na červenou nebo mimo přechod pro chodce, sexuální pohoršování včetně opalování se bez oděvu apod. Za vandalismus muže být udělen fyzický trest.