Výjezdová turistika | Ekvádor | Historie

Historie

Ekvádor

Dlouhou dobu předtím než Ekvádor ovládli Inkové, vzkvétalo zde mnoho domorodých kultur. Podle archeologických objevů se odhaduje, že tato oblast byla poměrně dobře osídlena již 4500 let před příchodem Inků. Existují ale i domněnky, že k prvnímu osídlení došlo již 10000 let př.n.l.
Incká říše vzkvétala v oblasti dnešního Peru od 11.století, ale území Ekvádoru začala dobývat až v polovině 15.století za vlády krále Yapaqui a jeho syna Túpac Yapaqui. Společně se jim podařilo podrobit si severní část území a po smrti otce, Túpac Yapaqui, rozšířil říši dále na jih. Za jeho vlády byla postavena obdivuhodná síť silnic, jejichž pozůstatky jsou turisty i místními dodnes využívány. Po své smrti odkázal říši svým dvěma synům, kteří svými tahanicemi o moc dovedli zemi až k občanské válce. Období zmatků skončilo roku 1532, kdy Atahualpa porazil svého bratra a upevnil svou pozici vládce Incké říše. Mír a klid, ale netrval dlouho. Ani ne za rok přijeli do Jižní Ameriky Španělé pod vedením Francisca Pizarra a Diega de Almarga. Atahualpa vítal Španěly jako přátele, ale svůj omyl si uvědomil příliš pozdě. Poté, co se odmítl podrobit španělské koruně a přijmout křesťanství, bylo hlavní incké město Cajamarca napadeno Pizarrovou armádou a bez větších obtíží přemoženo. Atahualpa byl zajat a odsouzen ke smrti upálením. Když na nátlak přijal křesťanskou víru byl jeho trest zmírněn na oběšení. Národ bez svého vůdce byl pro Španěly snadnou kořistí a říše byla přemožena. Quito bylo Španěly dobyto roku 1534 po porážce generála Rumiñahuiho, který ale město nejprve srovnal se zemí, než aby ho vydal conquistadorům.
Na dalších několik set let se Ekvádor stal poklidnou španělskou kolonií, kde vzkvétalo zemědělství a umění. Bylo stavěno mnoho kostelů a klášterů, rozvíjelo se pěstování banánů a chov hovězího dobytka. Pro kolonizátory to bylo období prosperity, ale práva a svoboda domorodých obyvatel a mesticů byla tvrdě potlačována, což nakonec muselo vést k povstání. První pokusy o vymanění se ze španělské nadvlády se objevovaly již od roku 1809, ale k úspěšnému konci je dovedl až o deset let později Simón Bolívar. V roce 1819 pochodoval jižně z Caracasu a podpořil obyvatele města Guayaquil při vyhlášení nezávislosti 9.10.1820. Trvalo ještě další dva roky než byla celá země osvobozena. Rozhodující bitva byla vybojována 24.5.1822 na úpatí sopky Pichincha. Důstojník Bolívarovy armády Antonio José de Sucre porazil prošpanělské jednotky a dobyl Quito. Bolívar pak ustanovil Quito jižním hlavním městem nově vzniklého státu Grand Colombia, který zahrnoval dnešní Kolumbii, Ekvádor, část Panamy a Venezuely. Jeho sen o vytvoření jednotného jihoamerického státu se ale nesetkal s pochopením místních obyvatel a roku 1830 představitelé Quita vybojovali nezávislost. Nově vzniklý stát byl pojmenován Ekvádor kvůli své poloze poblíž rovníku.
Nejkontroverznějším vládcem Ekvádoru se stal diktátor Gabriel García Moreno, který vládl v letech 1845 – 1860. Hlavním důsledkem jeho velmi konzervativní vlády bylo významné upevnění moci a vlivu katolické církve. Ta získala velká privilegia, výuka na školách byla svěřena jezuitům a občanská práva byla vázána na vykonávání náboženských povinností. To trvalo až do vystoupení Radikálně – liberální strany a vypuknutí krvavé občanské války, jejímž výsledkem bylo oddělení církve od státu a zrovnoprávnění všech náboženství v zemi roku 1875.
Další vývoj v zemi je typickým latinskoamerickým zmatkem otevřených bojů mezi konzervativci a liberály. Tyto rozbroje se táhnou celou jeho nezávislou historií a trvají až do dnešních dní. Quito zůstává hlavním sídlem prokatolických konzervativců, kdežto Guayaquil je centrem liberálně smýšlejících obyvatel. Obyvatelé Quita přezdívají obyvatelům Guayaquilu monos (opice) a lidé žijící v Guayaquilu zase považují quiteños (obyvatele Quita) za usedlé a hloupé.
Objevem zásob ropy v šedesátých letech se začala psát nová historie této do té doby „banánové“ republiky. Ačkoliv je prodej ropy stále nejdůležitějším zdrojem státních příjmů, velkou prosperitu její objev zemi nepřinesl. Zásoby nejsou tak velké jak se doufalo a nešetrná těžba způsobila nenapravitelné škody místní přírodě. Přesto bylo díky ní období 60. a 70. let pro obyvatele relativně politicky stabilní.
V dalších letech se Ekvádor nacházel v krizi, která vyvrcholila v roce 1999 za vlády Jamila Mahuada, kdy inflace dosáhla neuvěřitelných 60%. Prezident sáhl k drastickému řešení – dolarizaci země. Nestabilní ekvádorská měna byla nahrazena americkým dolarem. Oznámení plánu vyvolala velkou vlnu nepokojů, protestů a stávek, ale nakonec byl plán přeci jen prosazen a zrealizován. V září roku 2000 se USD stal oficiální měnou Ekvádoru. Ačkoliv během několika let klesla inflace na 20%, tento radikální zásah způsobil místním obyvatelům obrovské ztráty majetku, velký nárůst cen a propad ekonomiky, se kterým se země dodnes vyrovnává.