Výjezdová turistika | Hongkong | Historie

Historie

Hongkong

Prvními Evropany, kteří přistáli u břehů dnešního Hongkongu, byli portugalští mořeplavci v čele s Jorgem Alvaresem v roce 1513. Začali obchodovat s místními čínskými obyvateli a vznikala zde řada obchodních míst, zejména na poloostrově Macao. V roce 1860 po tzv. „opiových válkách“ získala Velká Británie kontrolu nad poloostrovem Kowloon a v roce 1898 získala od Číny do pronájmu na 99 let ještě území New Territories včetně New Kowloon a ostrova Lantau. Nájem vypršel 30. června 1997 a od té doby je Hongkong pod správou Číny, má však vysoký stupeň autonomie ve všech záležitostech s výjimkou zahraniční politiky a ozbrojených sil. Podle smlouvy podepsané mezi Čínou a Velkou Británií v roce 1984 se Čína zavázala, že bude Hongkong od 1. července 1997 řídit podle zásady „jedna země, dva systémy“ a současný kapitalistický systém a životní styl Hongkongu zůstane zachován po dobu 50 let, tedy do roku 2047.