Výjezdová turistika | Madagaskar | Historie

Historie

Madagaskar

Obyvatelé Madagaskaru jsou míšenci především Asiatů a Afričanů. Většinu prvních imigrantů tvořili malajští Polynésané, kteří připluli z Indonésie a jihovýchodní Asie již před 2000 lety, další imigranti dorazili z východní Afriky a později přibyli afričtí otroci, arabští, indičtí a portugalští obchodníci, evropští piráti a francouzští kolonialisté. Ti všichni se zasloužili o vznik 18 oficiálních „kmenů“ obývajících ostrov v dnešní době. Přistěhovalci přinesli sebou na Madagaskar rostliny, které pěstovali v jihovýchodní Asii, takže zdejší zemědělské oblasti s nekonečnými rýžovými poli připomínají spíše Asii než Afriku. O Madagaskaru se zmiňoval již Marco Polo ve 13. století a ostrov byl znám také arabským kartografům. Z Evropanů připluli jako první Portugalci pod velením Diego Diase v roce 1500. V následujících staletích se pokoušeli střídavě Portugalci, Holanďané a Britové vybudovat na ostrově trvalé základny, což se jim nepodařilo a ostrov tak byl pod neustálými nájezdy pirátů. Rostoucí obchod s Evropou v 18. století přinesl rozmach malgašských království, mezi nimiž měla dominantní postavení Imerina. V roce 1820 podepsali Britové dohodu, podle níž se Madagaskar stal nezávislým státem pod vládou Merinů. Svůj vliv si ovšem Britové ponechali. Vzdali se ho až v roce 1883 ve prospěch Francouzů a ti jim na oplátku uznali Zanzibar za sféru jejich zájmů. Francouzi vpadli na Madagaskar v roce 1895, potlačili odpor Merinů a nastolili koloniální správu. Královnu Ranavalonu III poslali v roce 1897 do exilu v Alžíru, zrušili monarchii a snažili se vymazat vše britské, potlačili malgašský jazyk a za úřední jazyk prohlásili francouzštinu. I když Francouzi slovo otroctví na ostrově zakázali, zavedli takový represivní systém daní a poplatků, že se to téměř rovnalo otroctví. Půda byla vyvlastněna ve prospěch cizích osadníků a společností a přeměněna především na kávovníkové plantáže.
Během 2. světové války obsadila Madagaskar opět Británie, aby zabránila Japonsku vybudovat si zde vojenskou základnu. Po válce vrátila Madagaskar zpět Francouzům, ten se však již nechtěl smířit se svým koloniálním postavením a v roce 1947 zde vypuklo velké povstání namířené proti Francii. Bylo sice krvavě potlačeno (vyžádalo si 80 000 malgašských obětí), semínko odporu však již bylo zaseto a cesta k nezávislosti nastoupena. V roce 1958 se Madagaskaru podařilo získat autonomii v rámci Francouzského společenství zámořských zemí a v roce 1960 dosáhl mírovou cestou úplné nezávislosti - samostatná Republika Madagaskar byla vyhlášena 26. června 1960. Prvním prezidentem se stává Philibert Tsirana ze sociálně demokratické strany. Koncem 60. let se silně zhoršují vztahy s Francií a Madagaskar začíná koketovat s komunismem. V polovině 70. let dochází ke státnímu převratu, který vede admirál Didier Ratsiraka, stává se prezidentem a nastoluje vládu jedné strany (komunistického hnutí). Ekonomika země se však postupně propadá do stále větší krize a prezident je nucen hledat mezinárodní pomoc. Tu jsou ochotny poskytnout Francie a Jihoafrická republika, požadují však demokratické změny. V roce 1990 je zrušena státní cenzura. K demokratickým změnám však dochází velmi pomalu a těžce.
V roce 1991 je krvavým způsobem potlačena masová demonstrace v hlavním městě. Francie a Jihoafrická republika tehdy hrozí vojenskou intervencí, pokud nebude přechod země od totality k demokracii pokračovat. V roce 1992 vyhlašuje vládnoucí strana první demokratické volby. Od voleb v roce 2002 vládne v zemi prezident Marc Ravalomanana, milionář vypracovaný vlastními silami, od něhož obyvatelé očekávají, že pomůže zemi zbavit korupce a povede Madagaskar k ekonomické prosperitě.