Výjezdová turistika | Vietnam | Historie

Historie

Vietnam

Již ve 3. století před n.l. existovala na území dnešního Vietnamu sofistikovaná kultura Dong Son. Od 1. do 6. století našeho letopočtu byl jih území součástí království Funan s indickým vlivem. V okolí dnešního Danagu vzniklo koncem 2. století hinduistické království Champa a postupně se rozšířilo směrem na jih až k dnešnímu městu Nha Trang. Ve 2. století se dostali na vietnamské území Číňané, když dobyli a obsadili území v okolí delty Rudé řeky. Jejich skoro tisíciletá nadvláda nad daným územím poznamenaná vytrvalým vietnamským odporem skončila v roce 938, kdy Ngo Quyen porazil čínská vojska na řece Bach Dang. V průběhu několika dalších staletí se Vietnam úspěšně bránil opakovaným čínským invazím, rozšířil své území jihozápadním směrem od delty Rudé řeky a osídlil většinu území delty řeky Mekong. V roce 1858 vtrhla do Danagu francouzská a španělská vojska poté, co bylo zabito několik misionářů. O rok později byl obsazen Saigon a do konce roku 1867 obsadila Francie většinu jižního Vietnamu, který se stal francouzskou kolonií Cochinchina. Komunistické partyzánské oddíly pod vedením Ho Či Mina odmítly po 2. světové válce obnovení francouzské nadvlády a vyhlášení vietnamské nezávislosti v roce 1945 vyvolalo prudkou násilnou konfrontaci s Francií. Ta vyvrcholila porážkou francouzských vojsk u Dien Bien Phu v roce 1954. Ženevské dohody v roce 1954 rozdělily Vietnam podél 17. rovnoběžky na dvě zóny, komunistický sever a antikomunistický jih podporovaný USA. Politické a ideologické rozpory se postupně proměnily v ozbrojený konflikt. Do vzniklé občanské války zasáhly v roce 1964 Spojené státy a boje trvaly až do roku 1973, kdy byla podepsána Pařížská mírová dohoda nařizující okamžité ukončení bojů a stažení amerických jednotek. V roce 1976 byl Vietnam znovu sjednocen a celé jeho území bylo vyhlášeno za Vietnamskou socialistickou republiku. Aniž se Vietnam stačil vzpamatovat z války se Spojenými státy, byl vtažen do dalšího konfliktu. Poté, co docházelo k roztržkám na vietnamsko-kambodžských hranicích vpadla vietnamská armáda v roce 1978 do Kambodže a zahnala do džungle vládu Pol-Potových Rudých Khmérů. Ubránila se i čínskému útoku ze severu o rok později, vedenému na podporu Kambodže. Velký vojenský vliv měl v té době Vietnam i v Laosu. Boje pokračovaly až do roku 1989, kdy Organizace spojených národů zprostředkovala příměří a Vietnam svá vojska stáhl. Ukončení Studené války a rozpad Sovětského svazu v roce 1991 přinesly zlepšení vztahů Vietnamu se Západem. V červenci 1995 do té doby nekompromisní Spojené státy obnovily diplomatické styky s Hanojí a v roce 1999 byly podepsány dohody o vzájemném obchodu. Vietnam zahájil rozsáhlé hospodářské reformy a v současné době sem konečně začínají proudit i zahraniční investice. Vynořily se dokonce názory, že by se Vietnam mohl stát dalším “tygrem” asijské ekonomiky.