Výjezdová turistika | Etiopie | Základní informace

Základní informace

Etiopská hymna
Etiopie

Vydejte se do Etiopie a poznejte vzdálený, tajemný a barevný svět této nejpozoruhodnější a nejpůvodnější země černé Afriky. Etiopie nabízí obrovské etnické a kulturní bohatství, monumentální skvosty architektury odlišných stylů, rozvaliny staveb zbudovaných před dávnými staletími a v neposlední řadě vás nadchne svým přírodním bohatstvím – najdete tu jedny z nejvyšších hor Afriky brázděné hlubokými údolími, rozlehlé náhorní planiny, vyprahlé savany i deštné pralesy, řetězce jezer, kolem nichž se rozkládají úžasné národní parky, plné exotické flóry i fauny, a údolí řek, která jsou domovem řady domorodých kmenů. Navštivte je a vydejte se časem zpět do minulosti, objevte unikátní exotičnost jejich Pro detailnější mapu - klikněte zde rituálů a tradic, kochejte se krásou původního stylu života a vydýchejte zde stres naší moderní doby! Rozmanitá krajina je také domovem velkého množství volně žijící divoké zvěře a ptáků, z nichž řada žije právě jen v Etiopii. Turistický ruch v Etiopii je dosud minimální, přestože má tato země opravdu co nabídnout. Etiopie je doslova krásným, utajeným a tajemným rájem pro cestovatele, kteří při cestě za poznáním rádi obětují svůj komfort.

Plný název země: Etiopská federativní republika
Rozloha: 1 104 300 km2
Počet obyvatel:90 873 739 (červen 2011)
Hlavní město: Addis Abeba
Složení obyvatelstva: 34,5% Oromové, 26,9% Amharové , 6,2% Somálci, 6,1% Tigrejci, dále Sidamové a Welaitové
Jazyk: oficiálními jazyky jsou amharština a angličtina, která je také hlavním cizím jazykem, který se vyučuje ve škole, a od roku 1994 také arabština. V některých částech země jsou oficiálními jazyky oromština a tigrejština. Vyskytuje se zde samozřejmě celá řada územních dialektů a dále je tu spousta jazyků různých etnických minorit.
Náboženství: 34,5% obyvatel jsou ortodoxní křesťané (hlavně Amharové, Tigrejci, někteří Oromové), 33,9% obyvatel se hlásí k Islámu (zejména Oromové a Somálci) – podíl muslimů se stále zvyšuje, 18,6% jsou protestanti, 4% tradiční africká náboženství (animismus) – např. některé jižní a jihozápadní kmeny. Vedle těchto náboženství tu najdete i několik dalších náboženských menšin.
Hymna: pro přehrání klikněte zde.

Mimo turistických aktivit nabízíme zprostředkování a zajišťování následujících obchodních služeb přímo v Etiopii:

·         zajištění odborných programů a kurzů
·         objednávky různých druhů zboží
·         zajištění a kontrola carga
·         zajištění a zaslání požadovaných vzorků zboží
·        
vytipování potenciálních obchodních partnerů
a dodavatelů zboží
·        
připravení obchodních jednání
a zajištění místních služeb
X
Požadavky na služby tohoto charakteru a informace o cenách zašlete na naši emailovou adresu etiopie@on-internet.cz.