Výjezdová turistika | Bhútán | Nejnavštěvovanější místa

Nejnavštěvovanější místa

Bhútán

Bumthang
Bumthang je tvořen čtyřmi údolími a je považován za posvátné srdce země a rovněž jedno z nejhezčích míst v celém Bhútánu. Kromě nezměrných přírodních krás je štědře obdařen mnoha starodávnými chrámy a je požehnaným rodištěm mnoha světců. Právě zde se narodil legendární svatý Pema Lingpa, který je zakladatelem bhútánské královské linie. K nejvýznamnějším památkám v této oblasti patří chrámy Kurjey Lhakhang pocházející již z 8. století, kde se v jeskyni na stěně nalézá otisk těla guru Rinpoche, který přinesl tantrický buddhismus do Bhútánu a Tibetu, dále chrám Jampey Lhakhang, který je rovněž úzce spojen s duchovní postavou guru Rinpoche, a chrám Jakar Dzong, kde si mohou zájemci vyzkoušet jednodenní pobyt v klášteře včetně nočního přespání.

Lhuentse
Jeden z nejvíce izolovaných regionů v zemi – Lhuentse se nachází 77 km a dobré tři hodiny jízdy od Mongaru. Zdejší krajině vévodí hluboké rokle, ostré skály a husté jehličnaté lesy, ale mezi soutěskami se rovněž nacházejí nejúrodnější rýžová pole v zemi. Hlavní atrakcí je zde klášter Lhuentse Dzong (přesněji Lhuentse Rinchentse Phodrang), který je umístěn na skalnatém výbězku v údolí Kuri Chhu a ze všech stran jej obklopují strmé svahy. Byl založen v 16. století a dnes je domovem pro zhruba 100 mnichů Jeho obyvatelé jsou k turistům velmi přátelští a vstřícní, a proto je tento klášter ideálním místem pro bližší průzkum typického bhútánského dzongu.

Trashi Yangtse
Trashi Yangtse je nejvýchodněji položený region Bhútánu nacházející se ve výšce 1700 m.n.m. Hlavní město regionu je poměrně nově vystavěno, ale stále si zachovává silný nádech venkovské atmosféry, stejně jako vesnice které jej obklopují. Zde můžete navštívit nejnovější dzong v zemi postavený v roce 1997. Starý dzong ležící dále na jih od města nechal založit Pema Lingpa na počátku 16. století. Region Trashi Yangtse je známý pro své ručně vyráběné dřevěné poháry a mísy. K hlavním památkám zde patří jedna z nejznámějších mohutných stúp v Bhútánu – Chorten Kora, která je každoročně z jara svědkem jednoho z nejvěhlasnějších bhútánských festivalů. Za vidění rovněž stojí rezervace divoké zvěře Bomdeling, zimoviště vzácných jeřábů.

Trashigang
Město leží na úzké římse mezi Dangme Chhu a Metri Dang Chhu. Trashigang byl v minulosti rušnou křižovatkou obchodních cest do Tibetu a i dnes je důležitým bodem na východozápadní dálnici spojující jihovýchodní region Samdrup Jongkhar s indickými státy Assam. Severovýchodní oblast regionu Trashigang je také domovem pro unikátní polokočovné kmeny Merak a Sakteng, které jsou výjimečné svými zvyky a také tradičním stylem oblékání. Trashigang Dzong byl postaven roku 1659 na ochranu proti nájezdníkům z Tibetu. Legenda vypráví, že Tibeťané byli při jeho dobýváni natolik trápeni všudypřítomnými pichlavými semeny citrónové trávy a obtížným hmyzem, že uvěřili, že i rostliny a živočichové se postavili na obranu dzongu – na stranu Bhútánců, a tak byl dzong zachráněn. Je postaven na vyvýšenině s výhledem do údolí, pro které je správním centrem. Tento dzong je unikátní tím, že na rozdíl od jiných má pouze jedno nádvoří.

Útesy Namling
Jedná se o strmé a téměř kolmé útesy, které vyvolávají dojem nekonečnosti. V nich je vybudována úzká silnice vedoucí od Sengoru do Kuri Zampa. Z jízdy po této silnici se i nejotrlejším řidičům rozklepou kolena. Bezpochyby se jedná o skvělý adrenalinový zážitek.

Thrumshing La
Tento nejmladší národní park v Bhútánu byl založen v červenci roku 1998. Rozkládá se na ploše přes 768 čtverečních kilometrů v centrálním Bhútánu. Stejně jako všechna chráněná území Bhútánu zahrnuje rozmanité klimatické podmínky, ekosystémy (vysokohorské lesy, subtropické lesy) a hory s nadmořskými výškami od méně než 1000 m do více než 4000 m.n.m. Můžete zde potkat sněžné leopardy, jeleny, pandy červené a dokonce i tygry. Milovníci ptactva a ornitologové se mohou těšit na více než 340 druhů ptáků včetně vzácných zoborožců, brhlíků a sov. Turisty tento park přitahuje zejména svými překrásnými scenériemi, které lze obdivovat z mnoha pěších stezek.

Trongsa Dzong
Tento dzong se skládá z 21 paláců a je doslova labyrintem chrámů, schodišť, chodeb a různých správních budov. Jeho žlutá střecha je dominantou celého údolí. Trongsa Dzong se nachází ve výšce 2300 m.n.m. Má bohatou historii, která sahá až do 16. století. Trongsa je rodovým sídlem dynastie Wangchuk, ze které byl zvolen první král. Druhý král Jigme Wangchuk pak vládl zemi z paláce Kuenga Chholing v Trongse pouze během zimního období. V souladu s tradicí je korunnímu princi Bhútánu vždy před korunovací udělen titul „guvernéra“ (penlop) Trongsy. Současný král byl jmenován „penlopem“ v roce 1972 krátce před jeho korunovací. K místům stojícím za vidění v tomto regionu patří zajisté také stúpa Chendebji Chorten postavená po vzoru stúpy Swayambunath v Káthmándú v 18. století.

Údolí Phobjikha
Toto údolí se nachází 130 km a téměř 5 hodin jízdy od Thimphu ve výšce téměř 2900 metrů. Je ledovcového původu a nachází se na západním okraji Černých hor. Díky faktu, že sousedí s krásným národním parkem Jigme Singye Wanchuck, se zde nachází celá řada vzácných rostlin a živočichů včetně různých jelenů, leopardů, medvědů či jeřábů. Phobjikha je široké, krásné vysokohorské mokřadní údolí, kde úbočí převládají borové lesy střídané stromy rhododendronů, které přecházejí do hustého podrostu podobného bambusu. Při vjezdu do údolí můžete narazit na historický komplex Gangte Gompa, klášter postavený v 17. století. Tento klášter je domovem vysoce respektovaného a uctívaného Kuenzanga Pema Namgyala, který je považován za devátou reinkarnaci Pema Lingpy. Svou polohou na vyvýšeném kopci je dominantou kraje.

Punakha
Punakha bývala do roku 1955 hlavním městem a dnes stále slouží jako zimní sídlo nejvyššího bhútánského duchovního Je Khenpa. Punakha Dzong má nejhezčí polohu ze všech bhútánských pevností. Leží v nížinné oblasti na soutoku dvou symbolických řek – řeky ženské a řeky mužské – tmavá je Mo Chhu (Řeka Matka), světlá Pho Chhu (Řeka Otec). V údolí kolem je pěstováno velké množství ovoce. Punakha Dzong pochází ze 17. století, byl značně poničen 4 katastrofálními požáry a zemětřesením a roku 1987 kompletně zrekonstruován na příkaz současného krále. Naproti hlavní pevnosti stojí tzv. Malý dzong (Dzongchung), který je zřejmě o něco starší, pochází pravděpodobně ze 14. století. Dzong má 21 chrámů, z nichž nejdůležitější je Machan Lhakhang, v němž jsou uloženy ostatky sjednotitele Bhutánu – Ngawanga Namgyala. V klášteře dnes žije asi 300 mnichů a přes zimu dvojnásobek, což je způsobeno tím, že se sem stěhují z Thimpu. Dzong je otevřen pro návštěvníky v průběhu festivalu Punakha a v letních měsících, kdy se duchovní stěhují do Thimphu.

Thimphu
Hlavní město Bhútánu je jedním z nejneobvyklejších hlavních měst světa. Žije zde 80 tisíc obyvatel a rozkládá se na západě země. Hlavním městem bylo ustanoveno až roku 1961. Thimphu je moderním městem pouze co se doby týče. Jako jediné hlavní město na světě nemá dopravu řízenu semafory. Několik jich sem bylo nainstalováno před lety, ale místní obyvatelé si stěžovali na přílišnou neosobnost tohoto zařízení, a tak se vláda rozhodla k návratu policistů v bílých rukavičkách. Nové budovy se stále zakládají na tradičním designu s důkladně vypracovanými okny ve tvaru trojlístku a dřevěnými rámy bez jediného hřebíku. Mezi největší pamětihodnosti se řadí Trashi Chhoe Dzong, což je 350 let stará budova, nyní sídlo vlády a hlavy mnišského řádu. Ve městě se dále nalézá např. buddhistický klášter Changangkha ze 12. století a ze 17. století pocházející Simtokha Dzong – pevnost, která byla přeměněna v univerzitu buddhistických studií. Za návštěvu stojí i Muzeum folklorního dědictví a vedle se nacházející Národní knihovny, která uchovává buddhistické texty, jakožto i střediska řemesel, jehož součástí jsou obchůdky s ručně vyráběným zbožím. Každý víkend se zde konají báječné trhy. Město je velmi přátelské a vládne zde uvolněná a neformální nálada.

Paro
Paro je správní městečko regionu Paro v údolí Paro. Toto údolí patří k nejkrásnějším v Bhútánu, jehož osídlení sahá daleko do historie. Nachází se zde celá řada náboženských objektů a klášterů, včetně nejúchvatnějšího bhútánského kláštera – Taktshang Lhakhang, a zdejší krajina je opředena množstvím legen a mýtů. Navštívit zde můžete i Národní muzeum, které bylo zřízeno v Ta Dzong, pozorovatelně ze 17. století, která pomáhala při obraně údolí. Na šesti patrech tohoto muzea se můžete blíže seznámit s kulturou a bohatou historií Bhútánu, a proto je muzeum dobrým startovním bodem pro další hlubší průzkum země.

Trek do Jhomolhari
Tento trek je jedním z nejoblíbenějších treků v zemi, na který se každoročně vydává řada turistů. Umožňuje účastníkům vychutnat si široké spektrum krajin a ekosystémů. Některé průsmyky, které budete zdolávat, jsou doslova dechberoucí. Po cestě budete mít možnost se seznámit s místními obyvateli a jejich zvyky, navštívit člověkem téměř nedotčené lesy a řadu kulturních a náboženských památek. Okruh obvykle začíná a končí v Paru nebo Thimphu. Po cestě navštívíte úchvatný Taktshang Lhakhang, trasa dále vede od Dzongu Drukgyel přes národní park Jigme Dorji k posvátné hoře Jhomolhari. Během treku se dostanete až do výšek okolo 4800 m.n.m.

Taktshang Goemba
Obrázek Taktshang Goemby neboli „Tiger’s Nest Monastery“ (kláštera Tygří hnízdo) je nejčastěji používán turistickými průvodci jako symbol Bhútánu. A je to zároveň jedno z nejsvětějších míst v celém Bhútánu. Podle legendy sem guru Rinpoche doletěl na zádech tygřice a poté zde po dobu tří měsíců meditoval v jeskyni, která je dnes součástí stavby. Původní klášter byl na skalním převisu strmé skály vystavěn v 17. století, ale byl téměř úplně zničen při velkém požáru roku 1998. Klášter byl poté zrekonstruován do současné podoby na základě maleb a různých deníků. K jeho návštěvě je od turistů vyžadováno speciální povolení, ale to je obvykle uděleno pouze praktikujícím buddhistům, aby jim bylo umožněno návštívit náboženské útočiště. Běžný návštěvník se dostane pouze na druhou stranu údolí, odkud ale lze pořídit skvělé fotografie a i pro tento pohled stojí za to přijet.

Trek sněžného muže
Toto je nejtěžší trek v Bhútánu! Oficiální trasa začíná v Paru a vede přes Lingshi a Laya do vzdáleného Lunana v severním Bhútánu. Jedná se o skutečný vysokohorský trek, protože se budete stále pohybovat ve výškách minimálně 4000 m.n.m. Pokud bude vaše trasa začínat tradičně v Paru, pak bude pochod dlouhý 24 dní včetně odpočinku v Laya. Lze jej o pár dní zkrátit, pokud na něj nastoupíte až ve městě Punakha. Pak je třeba počítat asi s 20 dny. Trek je určen pouze pro zdatné sportovce, protože námaha je umocněna vysokou nadmořskou výškou. V podstatě jediná doba, kdy je trek možné podniknout a kdy máte největší šanci na dobré počasí, jsou první tři týdny v říjnu.