Outgoing | Sri Lanka | History

History

Sri Lanka

Prvními osadníky Srí Lanky byli v 5. století př.n.l. nomádští Védové. Ve 4. století př.n.l. vznikla řada Sinhálských království, hlavním městem byla tehdy Anuradhapura. Buddhismus zavedl na ostrově Mahinda, syn indického císaře Ashoka, ve 3. století př.n.l. V té době se však mocná Anuradhapura odmítala poddat indickému vlivu a Srí lanka se tak po dobu více než 1000 let stala místem trvalého zápasu o dynastickou moc. V roce 1505 přistáli v Colombu Portugalci a podařilo se jim získat monopol na v té době neocenitelný obchod s kořením. Koncem 17. století získali formální vládu nad ostrovem Holanďané, když s podporou mocného Sinhálského království v Kandy vypudili Portugalce ze země. V roce 1796 dorazili Britové a těm se podařilo svrchovanost Kandy zlomit a v roce 1815 tak převzala první evropská mocnost do svých rukou faktickou vládu nad celým ostrovem. Byly zakládány čajovníkové, skořicové a kokosové plantáže (pracovali na nich Tamilové přivezení z jižní Indie) a angličtina byla ustanovena národním jazykem. Srí Lanka (tehdy Ceylon) získala nezávislost až v roce 1948. Nová vláda přijala socialistickou politiku a prosazovala zejména sinhálské zájmy, sinhálštinu prohlásila opět za oficiální jazyk a nejlepší pracovní místa byla obsazována Sinhálci ve snaze vyvážit moc mezi sinhálskou většinou a anglicky hovořící křesťanskou elitou. To přimělo tamilskou hinduistickou menšinu zvýšit svou snahu o získání větší autonomie v hlavních tamilských oblastech na severu a východě ostrova. Boj Tamilců za nezávislost zesílil v 70. letech a v roce 1977 se přece jen podařilo dosáhnout částečných ústupků ve prospěch Tamilců – tamilština získala v tamilských oblastech status národního jazyka a místní vlády získaly větší pravomoci. Nicméně národnostní boje neustávaly a když v roce 1983 separatistická organizace Tamilských tygrů zmasakrovala armádní hlídku, vtrhly na tamilské území rozvášněné davy Sinhálců a nastalo dvoudenní vraždění, při němž přišlo o život několik tisíc Tamilců a při požárech a drancování vznikly obrovské škody na majetku. Nastaly velké přesuny obyvatelstva. 100 000 Tamilců odešlo do Indie, 50 000 lidí žilo v uprchlických táborech na Srí Lance, sinhálské obyvatelstvo opustilo sever ostrova, tamilské obyvatelstvo žijící na jihu se naopak přesunulo na sever. Následoval odliv turistů, prudký pokles cen čaje, snížení zahraničních investic. Národnostní boje probíhaly na Srí Lance téměř 20 let až do prosince roku 2001, kdy byla zahájena mírová jednání za účasti norské delegace. Národnostní konflikt však není zcela urovnán dodnes.