Výjezdová turistika | Egypt | Nejnavštěvovanější místa

Nejnavštěvovanější místa

Egypt

Abu Simbel
Asi 300 kilometrů jižně od Asuánu leží Abu Simbel. Naleznete zde dva chrámy vytesané do skály. Kvůli vybudování Vysoké přehrady v Asuánu bylo nutno přemístit Velký chrám Ramsese II. a Malý chrám královny Nefertari. Plán vybudovat velkou hráz, která by umožnila ponechat obě stavby na původním místě, odborníci zavrhli. Nakonec zvítězila varianta, podle níž byly oba chrámy rozřezány na jednotlivé části a znovu postaveny asi o 210 m dál severovýchodním směrem, na 63 m vysokém uměle vybudovaném návrší. Práce trvaly od roku 1963 do roku 1972. Chrámy v Abú Simbelu, z nichž první je zasvěcený Horovi a faraónovi a druhý bohyni Hathor a První králově manželce Nefertari, nechal vybudovat Ramses II. Obě stavby lze považovat za vrcholný architektonický skvost Ramsesovy vlády.

Ain Soukhna

Známé letovisko ležící blízko Káhiry, pouhých 55 km od Suezu. Naleznete zde golfová hřiště, ideální potápěčské podmínky a jedny z nejkrásnějších pláží u Rudého moře.

Alexandria

Alexandr Veliký přišel do Egypta v roce 331 př.n.l. poté, co dobyl Řecko, a založil zde na středomořském pobřeží nové hlavní město své říše. Alexandria se brzy stala hlavním sídlem obchodu a řecké kultury, proslulá byla její rozsáhlá knihovna. Dnes je druhým největším městem a nejdůležitějším námořním přístavem Egypta. Řecko-římské muzeum zde uchovává kolem 40 000 exponátů ze 3. - 7. století př.n.l. Unikátní je sbírka řeckých a římských mincí. K zajímavým památkám patří hroby Kom El-Schoquafa - katakomby pocházející z 1. a 2. století n.l. Mají tři patra a jsou největší římskou stavbou tohoto typu v Egyptě. Experti doufají, že objeví na dně moře u Alexandrie Kleopatřin palác. Již byly objeveny části teras, dlažba a sloupy a v roce 1998 byla z moře vytažena granitová socha kněze z Isis a dioritová sfinga. Za prohlídku stojí také pevnost Kait-Bey, která stojí na ostrově Faros na místě, kde kdysi stál slavný Alexandrijský maják, považovaný ve své době za sedmý div světa. Zhruba 150 m vysoký maják byl zničen při zemětřesení a jeho zbytky byly použity na stavbu pevnosti. Nachází se zde muzeum lodní plavby. Kromě architektonických památek nabízí Alexandria i rekreační zahrady a parky a krásné bílé písčité pláže. Můžete odtud podniknout i výlet k Al-Alameinu, kde jsou hřbitovy vojáků z 2. světové války a archeologické město objevené v roce 1985.

Asuán
Asuán, nejjižnější město Egypta, vzdálené 850 km od Káhiry, byl dlouho vstupní branou do Afriky a křižovatkou tras starověkých karavan. Dnes je město se 150 000 obyvateli známé především přehradou vybudovanou v letech 1960-1971 s hrází o délce 4 km a výšce 111 m. Dalšími turistickými zajímavostmi jsou Chrám Philae, ostrov Elephantine, ostrov lorda Kitchenera s botanickou zahradou, mauzoleum Aga Khan, ruiny koptského kláštera, muslimské skalní hroby a antické rozvaliny. Asuán je vyhlášeným zimním letoviskem, v němž panuje velmi příjemné suché klima s teplotami kolem 20°C. Z Asuánu lze také podniknout výlet k chrámu Kom-Ombo, který leží 45 km od Asuánu a je zasvěcen krokodýlímu bohu Sobekovi a sokolímu Haroeriovi. Další chrám Edfu leží 123 km severně od Asuánu a je jedním z největších a nejzachovalejších chrámů v Egyptě. Je krásným příkladem ptolemájovských staveb. Určitě také navštivte Abu Simbel se dvěma chrámy postavenými Ramsesem II jako svatyně slunce. U vchodu naleznete 4 vysoké sochy, které hlídaly vjezd do Egypta.

Dahab
Dahab byl kdysi ospalým zapadákovem, ale v současnosti je zde už více turistů než Beduínů. Většinu turistů tvoří potápěči, případně surfaři. Ti si oblíbili levné penzióny a restaurace přímo na pláži. Potápění a šnorchlování v zálivu Aquaba je úžasné. Dahab leží 85 km severně od Sharm el-Sheikhu nedaleko jižního cípu Sinajského poloostrova.

Edfu
Město Edfu leží asi 110 km jižně od Luxoru. Za časů Staré říše bylo Edfu opevněné město. Nejvýznamnější památka, která se však dodnes zachovala, je obdivuhodný chrám boha Hora. Svými rozměry (137 m délky, 80 m šířky) je chrám v Edfu po Karnaku největším egyptským chrámem. Mimořádně nádherné je sloupoví síně, které má napodobovat papyrovou houštinu v bažinách. Bohatě zdobené sloupy byly bohužel na mnoha místech poškozeny v dobách raného křesťanství. Stěny chrámu jsou pokryty obrovským množstvím textů a vedle vchodu stojí proslulá socha boha Hora v sokolí podobě s dvojitou korunu Horního a Dolního Egypta.

El Gouna
El Gouna je menší malebné letovisko vzdálené 25 km od Hurghady. Letovisko je oblíbené zejména mezi potápěči, dalšími sportovními aktivitami jsou golf, jízdy na koních nebo lenošení na písčité pláži.

Essna
Město Esna, ležící asi 58 km jižně od Luxoru, bylo odedávna hlavním městem provincie a vzkvétajícím obchodním střediskem, jímž procházely stezky spojující nilské údolí s jižnějšími oblastmi. Při procházce současným městečkem s uličkami lemovanými obchůdky si můžete prohlédnout velkou sloupovou síň (33 m x 16,5 m), ležící devět metrů pod úrovní ulice - jedinou zachovanou část velkého ptolemaiovského chrámu, který byl poslední přestavbou budovy, jejíž základy se datují do období vlády 18. dynastie. Křesťané chrám přeměnili v kostel, později si ho přivlastnili Arabové a v jeho okolí si vystavěli domy. Na počátku 19. století bylo rozhodnuto, že bude rozebrán a kameny budou použity na opravu přístaviště z římské doby. Vlastní chrámovou budovu se však nakonec podařilo zachránit.

Hurghada
Hurghada je moderním turistickým centrem u Rudého moře. Místo je rájem pro milovníky tepla a slunce, koupání je možné po celý rok, jsou zde krásné písčité pláže a množství hotelů různých kategorií. Z Hurghady je možné také podnikat výlety na několik blízkých ostrovů.

Káhira
Hlavní město Egypta Káhira je největším africkým městem a patří mezi 10 největších měst na světě. Je domovem více než 16 milionů Egypťanů, Arabů, Afričanů a mnoha dalších. Káhira - tzv. “Matka světa” je totálním útokem na smysly. Chaotická, hlučná, špinavá, zcela nepředvídatelná a kypící životem, její čirá divokost buď člověka zcela pohltí, nebo vyděsí. Káhira byla založena v roce 969 jako královské město tehdy vládnoucí dynastie Fátimovců. Řeka Nil ji dělí na část západní, kde leží Gíza se Sfingou a pyramidami, a část východní, kde je centrum, islámská Káhira (na seznamu chráněných památek UNESCO) a Město mrtvých. Uprostřed Nilu se nacházejí dva velké ostrovy - severněji ležící Gezira, kde najdete vysokou vyhlídkovou věž Cairo Tower, a jižněji ležící ostrov Roda.

Kom Ombo
Chrám v Kom Ombu leží asi 50 km od Asuánu. Stavba ze světlého pískovce se tyčí na skalnatém výběžku, z něhož můžete pozorovat lodě plující po Nilu. Dnešní chrám, vybudovaný na místě starší stavby postavené Thutmosem III., byl nalezen v písku až v roce 1893. To ho patrně zachránilo před úplnou zkázou. Chrám byl duchovním centrem města Nubit, kde se zpracovávalo zlato. Celý chrám v Kom Ombu je zasvěcen dvěma bohům Horovi a Sobekovi. Dodnes se zachovala část ochranné zdi chrámu, několik sloupů a část pylonu, který byl vstupní branou do svatostánku, několik dalších svatyní a Dům zrození. Při procházce vnitřními prostorami chrámu si můžete prohlédnout několik krypt, roztříštěné kamenné bloky a pozoruhodné reliéfy, například dvojjedinou bohyni nebes Nut, po jejímž těle obíhají slunce a měsíc.

Luxor
Město vybudované na místě starodávného města Théby a jedna z hlavních turistických destinací Egypta. Lidé navštěvují zdejší velkolepé památky už několik tisíc let. Luxor je rozdělen Nilem na dvě části. Na pravém břehu se nachází chrámový komplex v Karnaku s největším chrámem boha Amóna. Na levém břehu je Království mrtvých se zádušními chrámy faraónů, Memnonovými kolosy, svatyní královny Hatšepsovet a hrobkami v Údolí králů s nejznámějším hrobem faraóna Tutanchamóna. Výletní plavbu za památkami Luxoru lze podniknout na starých bárkách nebo luxusních hotelových lodích z Káhiry nebo z Asuánu.

Marsa Alam
Jedna z nejkrásnějších oblastí ležících na pobřeží Rudého moře, 210 km jižně od Hurghady a 230 km od břehů Nilu. Krásné pláže a čisté moře jsou rájem pro milovníky koupání a potápění.

Memphis
Asi třicet kilometrů od centra Káhiry se rozkládá palmový háj, kde si můžete prohlédnout zbytky alabastrové sfingy (chrám, který kdysi střežila, zmizel v nenávratnu), stélu z doby faraóna Apriese z 26. dynastie, několik kamenných bloků z Ramsesovy doby a budovu muzea, na jejímž nádvoří leží v písku obří Ramsesova kamenná socha. To jsou jediné viditelné stopy prvního hlavního města sjednoceného Egypta, slavné Memfidy založené faraónem Menim asi tři tisíce let před naším letopočtem. Po celou dobu vlády faraónů, i poté, co se nádherným a pyšným sídelním městem Egypta staly Théby, zůstávala Memphis hospodářským střediskem země. Se založením a rozvojem Alexandrie se začíná datovat počátek jejich úpadku. Zkázu pak dovršili křesťané a Arabové. Nádherné stavby byly rozebrány kámen po kameni a dokonce i samotné místo upadlo v zapomenutí.

Oáza Al-Faijum
Za návštěvu stojí i Oáza Al-Faijum, která leží 100 km jižně od Káhiry u jezera Quarun. Můžete zde navštívit faraónské, řeckořímské a koptské památky a uvidíte zde i stará vodní kola, která sloužila k zavlažování polí.

Oáza Baharíja
Zde měl být pohřben Alexandr Veliký, atrakcí je však největší sbírka mumií, kterých je zde přes 10000. Naleznete zde také 398 minerálních a sirných pramenů.

Oáza Dakhla
Oáza Dakhla se rozprostírá kolem města Mut, představujícího labyrint starobylých uliček a domů z nepálených cihel roztroušených po svazích okolních hor. Pohled shora na středověké město, holé útesy, duny a poušť je úchvatný. Další turistickou zajímavostí oázy je malé historické městečko Al-Kasr s neporušeným středověkým městským jádrem. Jeho starobylou atmosféru umocňují úzké zastřešené uličky chráněné tak před letním sluncem a pouštními bouřemi.

Port Said
Město leží na severním vstupu do Suezského průplavu na pobřeží Středozemního moře. Bylo vybudováno v 60. letech 19. století při stavbě průplavu. Stavba trvala deset let a pracovalo na ní 25 tisíc dělníků. Dnes má průplav šířku kolem 200 metrů a nejmenší hloubka je patnáct metrů. Port Said je tedy na egyptské poměry velmi mladým městem. Z turistického hlediska je významný hlavně tím, že se odtud pořádají výlety po vodách průplavu. Lodě plují přes jezero Manzala do Al-Matariyya a přes kanál do Port Fuadu. Port Said byl v roce 1956 v době Suezské krize a opět v letech 1967 a 1973 ve válkách s Izraelem bombardován. Pozůstatky po válečných konfliktech jsou ještě tu a tam patrné, i když město prošlo rozsáhlou rekonstrukcí.

Safaga
Malé přístavní město leží 65 km jižně od Hurghady na pouštní cestě do Luxoru. Je známé léčivými vodami a krásnými korálovými útesy.

Sakkara
Na západním břehu Nilu na okraji Libyjské pouště necelých 30 km od Káhiry se rozkládá nejrozsáhlejší a nejstarší faraónské pohřebiště Sakkara. Této archeologicky bohaté lokalitě dominuje stupňovitá Džoserova pyramida, která byla vůbec první egyptskou pyramidou. Sakkara je sice známá téměř výhradně díky svým památkám ze Staré říše, ale nalezneme v ní i pozůstatky z hlavních epoch faraónské historie. Bylo zde nalezeno velké množství památek a cenných předmětů (např. první známý papyrus). Kromě pyramid faraónů se na nekropoli nacházejí i mastaby - hrobky šlechty a vysokých úředníků obložené kamenem, jež jsou pravidelně uspořádány a prostory mezi nimi tvoří ulice, které se protínají v prvých úhlech.

Sharm El-Sheikh
Je nejznámějším letoviskem v Arabském zálivu, písčitou pláž zde obklopují korálové útesy, proto je místo oblíbené především potápěči, kteří objevují krásy podvodního parku Ras Mohamed. Populární jsou i výlety do pouště s přenocováním pod nebem posetým hvězdami, tradiční hudbou a ochutnávkou místních specialit.

Sidi Abdel Rahman
Půvabné město na pobřeží Středozemního moře, zatím nezaplavené turisty. Nádherné bílé pláže táhnoucí se podél pobřeží umožní každému najít si zde svůj vlastní kousek ráje. Město je centrem nomádských Beduínů, kteří se někdy shromažďují nedaleko u malé vesnice. Vláda se aktivně pokouší toto kmenové obyvatelstvo usadit a staví pro ně domy. Mnozí se již kočování se stády ovcí a koz vzdali.

Sinai
Poloostrov Sinaj je spojnicí mezi Asií a Afrikou. Faraóni v této oblasti těžili zlato, měď a tyrkys. V současné době se sem jezdí za krásnou přírodou, především na jihu leží nádherné hory a údolí vynikající svou barevností. Korálové útesy podél pobřeží pak vytvářejí potápěčský ráj. Navštívit zde můžete hrady Al-Ariesch, Al-Farma a Nekhel. Pěkný je i klášter Sv. Kateřiny z roku 337, který leží na úpatí Mojžíšovy hory. Vyznavači vodních sportů by si měli zajet do Nuweiby, která je proslulá svými plážemi v zálivu Aquaba 90 km severně od Dahabu. Odtud odjíždí i trajekty do Jordánska.