Výjezdová turistika | Tibet | Historie

Historie

Tibet

Tibet - ”Střecha světa” je pravděpodobně synonymem pro zemi záhad. Bouřlivá historie vyústila ve složité a usmiřující náboženství, které tvoří podstatnou součást života Tibeťanů. Navzdory všem čínským snahám tibetský životní styl stále přežívá. Před rokem 1950 byl Tibet izolovanou zemí. Jedinými cizinci, kteří jej navštívili, byli nepočetní misionáři, průzkumníci, potulní blázni a britské vojenské síly, které provedly krátkou invazi, aby zde vztyčili vlajku. I když tito návštěvníci získávali povolení s proměnlivým stupněm úspěšnosti a někteří dokonce přežili cestu bez újmy, všichni byli naplněni posvátnou hrůzou z nebezpečné cesty do Tibetu. V roce 1959 převzala Čína násilně vládu nad Tibetem. Čínský experiment s turismem počátkem 80-tých let znamenal pouze naservírování tisíců dolarů ze strany několika skupin turistů prahnoucích být v Tibetu jako první. Ve stejné době se podařilo několika nezávislým turistům proklouznout rudou linií a vyhnout se nehorázným cenám. Střecha světa byla oficiálně otevřena koncem roku 1984. Teprve nedávno se Tibet vrátil k politickému programu kombinujícím hory a víru proti kolonizaci a Marxovi. Pro ty, kdo jsou připraveni se s tímto poprat, jsou zde cesty s kodrcavou dopravou do vzdálených míst nevšední krásy, jako je hora Mt Kailas, mystický pupek světa.