Výjezdová turistika | Laos | Historie

Historie

Laos

Země byla dlouho okupována migrujícími Thajci. První laoská knížectví se zkonsolidovala ve 13. století po vpádu mongolských hord Kublai Khana do jihozápadní Číny. V polovině 14. století sloučil Khméry podporovaný vojevůdce Fa Ngum několik knížectví v okolí Luang Prabangu a vytvořil své vlastní království Lan Xang („milion slonů“). Království zpočátku vzkvétalo, postupně však vnitřní rozpory a tlaky okolních sousedů způsobily v 17. století jeho rozdělení do tří navzájem znepřátelených království soustředěných kolem Luang Prabangu, Wieng Chanu (Vientiane) a Champasaku. Koncem 18. století přešla většina Laosu pod siamskou nadvládu (dnešní Thajci) a o dané území usiloval i Vietnam. Neschopnost nebo i nechuť sloužit dvěma pánům způsobily, že země vstoupila ve 20.-tých letech 19. století se Siamem do války. Výsledkem tohoto hazardního tahu bylo, že všechna tři království se dostala pod vládu Thajska. Koncem 19. století vyhlásila Francie ve vietnamských provinciích Tonkin a Annam francouzskou Indočínu. Thajsko bylo časem ochotno postoupit Francii celý Laos, pokud by se tato spokojila s tím, že by území sloužilo pouze jako nárazníková zóna mezi jejími koloniemi a Siamem. V průběhu 2. světové války obsadili Laos Japonci a v té době se formovaly laoské skupiny odporu, které pak po válce zabránily návratu Francouzů. Nezávislosti dosáhl Laos v roce 1953, rozpory však přetrvávaly mezi frakcemi royalistů, zastánců neutrality a komunisty. USA začaly bombardovat severovietnamské oddíly na Ho Chi Minhově stezce v severním Laosu v roce 1964, čímž se vyhrotil konflikt mezi royalistickou vládou ve Vientiane a stoupenci komunismu Pathet Lao bojujícími podél hranic se Severním Vietnamem. Do roku 1973, kdy bylo vyjednáno ukončení bojů, byl Laos nejvíce bombardovanou zemí v historii tohoto konfliktu. Byla vytvořena koaliční vláda, když ale v roce 1975 padl Saigon, většina royalistů odešla do Francie. Pathet Lao převzal pokojným způsobem vládu nad zemí a v prosinci 1975 začala existovat Laoská lidově demokratická republika. V 80-tých letech byl Laos úzkým spojencem vietnamského komunistického režimu. Většina soukromých živností v té době zanikla, uvolnění přišlo až po roce 1989, kdy nastal posun směrem k tržní ekonomice. Laos začal upevňovat vztahy se svými sousedy zejména po přijetí do ASEAN v červenci 1997 a poté, co se stal prezidentem dřívější premiér Khamtai. Koncem 90-tých let byla ekonomika ve velmi špatném stavu – inflace přesáhla 100% a laoský kip byl devalvován o více než 500%. Tehdy udělala tato přísně socialistická země nebývalý krok. Ve snaze přitáhnout turistické dolary spustila kampaň „Navštivte Laos“. I když akce nepřinesla nějaký závratný úspěch, kip se podařilo zachránit před jistou smrtí a inflaci udržet na uzdě. Ještě povzbudivější pro demokratický svět byly v té době neoficiální zprávy o protestech Laosanů proti politbyru a tvrdé politické linii Laoské lidové revoluční strany.